היישום אינו מחובר לאינטרנט

"שירותי בריאות כללית"

עבודה מס' 064036

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח המצב הקיים בשירותי בריאות כללית והצגת חלופות לשיפור השירות

3,414 מילים ,7 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעבודה זו, ניתחתי את המצב הקיים ב"שירותי בריאות כללית", ולאור זיהוי בעיות הקיימות בארגון הצגתי שתי חלופות, האחת היא שיפר המצב הקיים באמצעות ניהול ידע והחלופה השניה, שינוי ארגוני שבא לידי ביטוי בשינויים פרסונליים וזאת בשל העובדה כי הנהלת הארגון אינה רואה צורך לבצע שינויים ארגוניים אחרים בתקופה הנוכחית.
המסקנות העיקריות שעולות מעבודה זו, הן:
1. ניהול ידע, הוא כלי חשוב והכרחי לארגון אשר מחוייב לשפר תהליכים ארגוניים לקויים.
2. באמצעות ניהול הידע, ניתן להתאים את הארגון להשגת מטריותיו ויעדיו.
3. לאור העובדה כי הארגון הוא ארגון שירות, ישנה חשיבות מכרעת לשיפור המצב הקיים, לשם שיפור מערך השירות ללקוח.
4. למרות העובדה כי זהו הארגון הגדול בישראל והמוביל בתחום שירותי הבריאות, יש לזכור כי קיימת תחרות גוברת בין קופות החולים, ולכן הארגון חייב לשנות את המצב הקיים, מיצובו ותדמיתו בעיני הלקוח.
ההמלצות הינן, שהארגון יתכנן תוכניות לניהול ידע בארגון על פי שלבים מוגדרים ומובנים.
באמצעות ניהול הידע, על פי שלביו השונים, ניתן יהיה לראות שיפור ניכר בכל הפעילות של הארגון, וזאת מבחינת כלל העובדים הנמצאים בארגון, קרי: הן מבחינת הנהלת הארגון והלן מבחינת העובדים.
יחד עם זאת, חובה לזכור כי ניהול ידע הינו פרוייקט מורכב ובעל תהליכים רבים. על מנת להצלחתו חייבת להיות שיתופיות מבחינת כלל העובדים בארגון.

תוכן העניינים:
תקציר
1. מבוא
2. תאור הארגון
2.1 משאבי הארגון
3. זיהוי הבעיה
3.1 מיפוי
4. ניתוח S.W.O.T
5. הצגת החלופות
5.1 חלופה א'
5.2 חלופה ב'
5.3 בחירת החלופה המומלצת
6. ניתוח פנים הארגון על פי מודל S - 7 של מקניזי The 7 S Framework
7. הארגון בגמר התהליך
7.1 תהליך למידה בין מרפאתי
8. סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים
מבנה ארגוני
מבנה ארגוני לניהול הידע
עקרונות מימוש הקמת תשתית ידע

קטע מהעבודה:

איכות ברפואת משפחה, משמעותה התוצאות הטובות ביותר בהקשר לרמת הבריאות של המטופל הניתנות על ידי שימוש מושכל במשאבים המותאמים לערכים של המטופל והעדפותיו. לאחרונה נעשים בעולם כולו מאמצים לתמוך במאמצי אבטחת האיכות של רופאי המשפחה.

מקורות:

רופא
מתן טיפול במחלה
מדד תמותה ממחלה
מכאן, שקיים הבדל בין מדד אבטחת איכות מנקודת מבטו של נותן השירות וכפי שהארגון רואה אותה. יש למצוא את נקודת המבט המשותפת בכדי להגיע ליעילות מלאה של אבטחת איכות.
בחירת הנושא:
הנושא לאבטחת איכות חייב להיות רלוונטי: בעיה שכיחה עם השלכות רציניות.
שיפור משמעותי בנושא הנבחר משמעותו שיפור משמעותי ברמת הבריאות ושביעות רצון המבוטחים.
נושא שבו ניתן להגיע לקונצנזוס לגבי ה - guide lines.
איסוף נתונים:
יש צורך בבחירת "סמנים" משמעותיים וברורים לגבי אבטחת איכות. לדוגמא; מעקב סוכרת.
רישום מדוייק של מעקב סוכרת
תפקיד האחות בנושא
שיטת המעקב אח החולה
איכות הרישום:
תכיפות הביקורים
טיפול
חינוך לבריאות
איכות התהליך
רמת סוכר בדם
פגיעה באברי מטרה
מצב בריאות כללי
תוצאות:
פיתוח ה - guide lines
בעלי בסיס מוצק.
עונים על הבעיות השכיחות בפרקטיקה.
נכתבים מנקודת מבט של רופא משפחה.
פשוטים וברורים.
מובנים לכל.
המשתתפים בתהליך:
קבוצת רופאי משפחה בעלי נסיון מגוון שמתבססים על הפרקטיקות שלהם, בשיתוף המקובל בספרות העולמית ודעת מומחים בתחום. חלק מחברי הקבוצה חייבים להיות מובילי דעה ואוטוריטה מקצועית בעיני עמיתים למקצוע.
Feed Back
תהליך חשוב ביותר שמשפיע על שינוי התנהגות הרופא.
התוצאות מוצגות לרופא על ידי מתן תמונה ברורה של מצב האיכות בפרקטיקה.
המשוב הוא תומך ומטפל בשגרה של הפרקטיקה ולא מקרים בודדים.
מציג נתונים חיוביים ושליליים.
מעודד דיון והצעות לשיפור.
תיאור התהליך מתוך זווית ראייה של מטרות ויעדי הארגון
התהליך הארגוני המרכזי המתקיים כיום בשירותי בריאות כללית הוא תהליך הביזור. המשמעות המרכזית של הביזור היא העצמת המרפאה הראשונית וזאת מתוך תפיסה שהיא האחראית המרכזית למתן שירות איכותי ללקוחות.
הצוותים שישתתפו בתהליך הם מבין המרפאות שיכנסו ראשונות לביזור. למרפאות אלו מחוייבות והבנה מעמיקות ליעדי הארגון ויכולת הכוונה ובקרה עצמית להשגתם.
הנושאים שיבחרו על ידי המשתתפים ללמידה משותפת מבטאים את הזדהותם עם המטרות והיעדים שהארגון שם לעצמו. היתרון המרכזי והייחודי של התהליך הוא שהוא יוצר מנגנון שמסייע למשתתפים לחשוב יחד וללמוד באופן חד הדדי כיצד לקדם נושאים שרלוונטיים להצלחתם בתפקידם. למנהלים המקדמים את התהליך, נוצרים ממנו מספר רווחים
בתחום המקצועי ובתחום הניהולי.
רווחים ניהוליים:
המנהלים במנהלת יקיימו בקרה שוטפת על ביצוע המשימות במרפאות. תהליך אבטחת האיכות והלמידה שהעובדים מקיימים זה לזה הוא מעמיק ואיכותי יותר מזה שמקיימת המנהלת.
המרפאות מתגבשות כקבוצת למידה מובילה בתחומים של שירות ופתרון בעיות.
התהליך מגבש את צוות המרפאה, מכניס רוח של התחדשות ומשפר את שביעות רצון עובדים (מהווה יעד מוצהר של ארגון).
התפקוד העצמאי של כל אחד מהמשתתפים משתפר וזאת ללא כפיה אלא מתוך הנעה עצמית.
רווחים מקצועיים:
מתקיים מעגל אבטחת איכות בתחומים שיוגדרו. בהדרגה ניתן להרחיב את הלמידה לנושאים נוספים ולמרפאות נוספות.
המרפאות מתגבשות כקבוצה מובילה באיכות רפואית (רפואית, סיעודית, מינהל ורוקחות).
לסיכום: "הפתרונות הטובים באים מהשטח" אינה סיסמא, אלא אמת מוכחת בחיי המעשה יום יום.
סיכום, מסקנות והמלצות
ניהול הידע בארגון, הוא גורם חשוב ומכריע בהתפתחותו של הארגון.
תשתית הידע בארגון, תאפשר לארגון להיות איכותי ולהתמודד בהצלחה עם מתחריו.
במידה ואכן ניהול הידע בארגון יתבצע באופן מוצלח, אזי יהיה ניתן לקבוע את החזון "החדש" של הארגון:
פיתוח מהיר של מגוון שירותי ידע המתבססים על תשתית אחת.
עובדי הארגון משמרים, מפיצים ומפיצים ידע.
שירותי הידע מובלים על ידי משתמשים בכירים ומומחי תוכן.
השירותים מייעלים ומשפרים את איכותם של תהליכי העבודה.
שיתוף פעולה בתוך הארגון המלווה בתחושת שייכות ומעורבות מלאה מצד עובדי הארגון.
לסיכום: לאור המצב הקיים כיום בארגון, הארגון מחוייב ליישם את תוכנית ניהול הידע. דווקא בתקופה הנוכחית, בה שרוי המשק בישראל, המיתון החריף ועל פי התחזיות, שנת 2003 תהיה קשה יותר מהבחינה הכלכלית, זהו העיתוי המתאים לבחינה מחודשת של תהליכים המתבצעים בארגון ולשפרם בצורה כזו שהארגון יוכל להתמודד בהצלחה אל
מול מתחריו ולהשיג את מטרותיו ויעדיו בהצלחה.
ביבליוגרפיה
גרוסמן, סץרץ רוגרס, ב.א. מור, ב.ה. (1997). חדשנות בפעולה - שחרור היצירתיות מכבליה, מכון ברנקו-וייס.
דה בונו, א. (1996). ששה כובעי חשיבה, כנרת.
De Wit Meyer (1999) Strategy, Process Content Context, Thomson International (33.5 Wit).
Jonson, G, Scholes, K. (1999). Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall.
Rtter, M. Lipsts, R. (2000), Organizational learning mechanisms: Astructural/cultural approach to organizational learning. Journal of Applied Behavioral Sciences, 34 (2) 161-179.
Schein, E.H. (1985), Organizational culture and leadership. San Francisco, CA Jossey-Bass.
Smircich, L. (1999), Concepts of culture and organizational analysis. Administrative Science Quarterly. 28. 339-358.
נספחים
מבנה ארגוני
מבנה ארגוני לניהול הידע
עקרונות מימוש הקמת תשתית ידע
גיוס מובילי שירותי ידע מתאימים
הקמת צוות מטה היכול לתת את התמיכה המקצועית
השתלבות בפורטל ארגוני
ליווי משתמשים והטמעה "רכה"
טיפול מאוזן בשלושת היסודות (טכנולוגיה, תרבות, תהליכים)
הערכה וניתוח הצלחת ההקמה על סמך ונתונים
1
1,300 מרפאות בקהילה
14 בתי חולים
55 מכוני פיזיו'
20 מכוני ריפוי בעיסוק
67 מעבדות
420 בתי מרקחת
54 מכוני רנטגן
הלקוח
7,000 מינהל
7,000 רופאים
2,000 רנטגן ומעבדות
1,330 רוקחים
1,650 פרא-רפואי
10,170 אחיות
הלקוח
ידע
טכנולוגיה
מידע
אנשים
מיפוי
תרבות ארגונית מעכבת ומעודדת ניהול ידע
דוגמאות:
חומריים
אינטלקטואליים
שיתוף בידע
ידע=כוח
הכרה בשיתוף ידע
נכסים
טווח מיידי קצר
טווח מיידי קצר
אין זמן ל"דיבורים"
התמקדות בשותף - בחולים
תרבות של פרוייקטים
ידע=כוח
הידע הוא שלי, מקסימום של היחידה הארגונית בה אני פועל
שיתוף ידע א-פורמלי
מרפאות, בתי"ח, צר"
אנשים, ידע, תהליכים לא נתפסים כנכסים שיש לטפחם
Structure
Systems
Skills
Shared Goals
Strategy
Staff
Style
הלמידה הארגונית
מטרות ויעדי הארגון
אבטחת איכות
קביעת guide lines
איסוף נתונים לאחר ביצוע השינוי
איסוף נתונים
פעולה
חברות בת
מנכ"ל
חטיבת כספים
חטיבת בתי חולים
חטיבת תכנון ומידע
חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה
חטיבת הקהילה
3 בתי"ח למחלות ממושכות
3 בתי"ח פסיכיאטרים
8 בתי"ח כללים
8 מחוזות
ועדת היגוי לניהול ידע
יו"ר - סמנכ"ל תכנון ומידע
מינהל ידע (בעיקר עובדי מטה)
חלוקה ל:
משתמשים, מרכזיה, שירותים
מובילי ידע (אנשי "שטח")

תגים:

שירותים · רפואים · בריאות · קופת · חולים · כללית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""שירותי בריאות כללית"", סמינריון אודות ""שירותי בריאות כללית"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.