היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64957
סקירה וניתוח של המציאות הניהולית-ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" במהלך תכנון ויישום תוכנית הבראה בארגון.
6,421 מילים (כ-20 עמ'), 10 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64036
ניתוח המצב הקיים בשירותי בריאות כללית והצגת חלופות לשיפור השירות
3,414 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 23062
דיון במוזיקה במסגרת התרבותית, תוך התייחסות לשפע של היצע תרבותי.
7,432 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 50892
בחינת הסביבה העסקית של המוצר, תמהיל השווק וכן הצעה למחקר שיווקי.
2,480 מילים (כ-7.5 עמ'), 19 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63369
הקשר בין תכונות שירותי הבריאות להעדפת הצרכן.
12,988 מילים (כ-40 עמ'), 6 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 61667
3,596 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64102
בדיקת תחושת העובדים של היעדר סמכויות ושיתוף בקבלת החלטות.
8,214 מילים (כ-25.5 עמ'), 57 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50785
הניתוח הפיננסי, דוח רווח והפסד, קוסמטיקה של מאזנים, ניתוח דוחות כספיים, תזרים מזומנים ומודל אלטמן.
3,101 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70590
מחקר באמצעות שאלונים שכלל 66 נבדקים.
7,225 מילים (כ-22 עמ'), 63 מקורות, 319.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100