היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרבות ארגונית ושביעות רצון העובדים בשרותי בריאות כללית

עבודה מס' 064102

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת תחושת העובדים של היעדר סמכויות ושיתוף בקבלת החלטות.

8,214 מילים ,57 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעבודתי זו אתמקד במנהלת מזרח. מנהלת מזרח אחראית על מתן שירותים רפואיים ל- 140.000 מבוטחים, במסגרת מרפאות ומכונים שונים הפזורים בכל שכונות מזרח העיר.
במסגרת המנהלת מועסקים כ: 60 רופאים, 50 עובדי מנהל, 40 עובדי סיעוד, ו- 10 רוקחים ובנוסף לזה עובדים אחרים כמו: טכנאים, אחזקה ועובדי משק.

במסגרת העבודה שלי אבדוק את התחושה הקיימת בקרב העובדים של העדר סמכויות ומניעת השתתפות בתהליך קבלת החלטות. תחושה זו עשויה לגרום להעדר שביעות רצון בקרב עובדי המנהלת, עובדה אשר יכולה לפגוע באופן תפקודם ותפוקתם ומכאן בניהול ובתפקוד תקין של הארגון.
מטרת העבודה היא לבחון האם לתרבות הארגונית יש משקל חשוב ומכריע בהתפתחות הארגון, בתדמיתו ובהשפעתו על מידת שביעות הרצון של העובדים בארגון.
בנוסף, מטרה יישומית והיא להציע לצוות המוביל במנהלת, פתרונות מעשיים שעשויים לשפר את המצב הלקוי ואת תחושותיהם ותפקודם של עובדי המנהלת.
כלי המחקר הוא שאלון אנונימי עם שאלות סגורות. שיטת הדגימה - מקרי פשוט.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים  
פרק 1 - מבוא  
1.1 רקע - תאור הארגון   
1.2 הגדרת הבעיה       
1.3 מטרת המחקר       
1.4 רציונאל המחקר   
1.5 הגדרת המשתנים  
תרבות ארגונית: משתנה בלתי תלוי    
שביעות רצון עובדים - משתנה תלוי  
פרק 2 - סקירת ספרות   
2.1 תיאורית עיצוב והעשרת העיסוק  
הצגה סכמתית של תיאוריית שני הגורמים
2.2 משתנים ארגוניים   
2.3 תרבות ארגונית  
2.4 ערכי התרבות הארגונית  
2.4.1 תמיכה חברתית   
2.5 שיתוף עובדים בקבלת החלטות  
2.5.1 נושאי השיתוף              
2.6 פתיחות אירגונית
2.7 השערות המחקר
פרק 3: מתודולוגיה  
3.1 שיטות המחקר - מבט השוואתי - מבוא   
3.1 משתני המחקר - הגדרות ובנייתם  
3.2 קשר בין המשתנים          
3.2.1 אוכלוסיית המחקר     
3.3 כלי המחקר      
3.4 הליך המחקר   
3.4 מגבלות המחקר
3.5 שיטת ניתוח הנתונים  
פרק 4: הצגת הממצאים        
פרק 5: דיון וניתוח               
פרק 6 - מסקנות והמלצות     
ביבליוגרפיה                        
שאלון

קטע מהעבודה:

כאשר קיימת תרבות ארגונית חיובית בארגון, כאשר העובדים נוטלים חלק בתהליכי קבלת החלטות בארגון, או כאשר הינם יכולים ליטול חלק במדרג הסמכויות בארגון ולעבוד בצוותא ובשיתופיות ביחד עם הממונים עליהם. כל אלה עשויי להיות משקל מכריע ברמת השביעות הרצון שלהם בעבודה. במידה וקיימת תרבות ארגונית שלילי בארגון העובדים יביעו שביעות רצון נמוכה ותפקודם יתבצע באופן לקוי.

מקורות:

6
מנהלים פונים לעובדים ע"מ לקבל את חוות דעתם במידת הצורך.
2.
1
2
3
4
5
6
קבלת החלטות מתקבלת רק בדרגים גבוהים בארגון.
3.
1
2
3
4
5
6
לעובדים יש כוח השפעה על תהליכים בארגון
4.
1
2
3
4
5
6
ההנהלה מקיימת קשר רצוף עם העובדים באופן שוטף.
5.
1
2
3
4
5
6
ישנם יחסים מצויינים בין העובדים
6.
1
2
3
4
5
6
היחסים בין העובדים להנהלה טובים
7.
1
2
3
4
5
6
הארגון דואג לגיבוש של העובדים
8.
1
2
3
4
5
6
הארגון מסייע ומטפל בבעיות העובדים
9.
1
2
3
4
5
6
הארגון מקיים אירועים חברתיים לעובדים.
10.
1
2
3
4
5
6
הארגון מקדם את עובדיו באופן הגון
11.
1
2
3
4
5
6
הארגון הוא ארגון מתפתח
12.
1
2
3
4
5
6
הארגון משקיע בעובדיו ומשקיע בהתפתחותם המקצועית
13.
1
2
3
4
5
6
הארגון משקיע מאמצים למען רווחתם של העובדים
14.
1
2
3
4
5
6
הארגון מקיים השתלמויות מקצועיות לעובדים
15.
לסיום מספר שאלות העוסקות במאפיינים תעסוקתיים ואישיים:
1. מין:
זכר
נקבה
2. גיל:__________
3. וותק בתפקיד?
עד שנת עבודה
5 - 1 שנים
6 שנים ומעלה
4. וותק בארגון?
עד שנת עבודה.
5 - 1 שנים.
6 שנים ומעלה.
5. השכלה?
תיכונית
על-תיכונית
אקדמאית
תודה על שיתוף הפעולה
39
גורמים פנימיים (מניעים)
גורמים חיצוניים (היגיינים)
התנאים בעיסוק:
קיים ומסמך
נעדר או בלתי מספיק
אי שביעות רצון בעיסוק
(מצב נייטרלי)
שביעות רצון בעיסוק
שביעות רצון
מהתפקיד
מתנאי העבודה
מיחס הממונה
התרבות הארגונית
תמיכה חברתית
שיתוף העובדים
פתיחות ארגונית
מאפיינים תעסוקתיים
מין
מצב משפחתי
גיל
השכלה
וותק בארגון
וותק בתפקיד

תגים:

תרבות · ארגונית · קבלת · החלטות · שיתוף · התנהגות · עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרבות ארגונית ושביעות רצון העובדים בשרותי בריאות כללית", סמינריון אודות "תרבות ארגונית ושביעות רצון העובדים בשרותי בריאות כללית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.