היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66148
בחירת בעלי תפקידים בבתי ספר תיכוניים ע"י המנהל ושיתופם בקבלת החלטות
7,068 מילים (כ-21.5 עמ'), 46 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66129
ניתוח תהליכי קבלת החלטות בחברת מטרנה בהתבסס על סוגי ההחלטות השונות: החלטות מובנות והחלטות בלתי מובנות, התמודדות עם אי ודאות והצורך בניהול תרחישים לשם קבלת החלטות מושכלת.
2,354 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61697
בדיקת עמדות הגופים הירוקים בנושאים של פיתוח ושימור ומידת שיתופם בתהליך קבלת ההחלטות בנושאים אלה.
5,031 מילים (כ-15.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61790
אופן קבלת ההחלטות והטמעת שינויים בסביבת העבודה.
4,596 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61791
בחינת תהליך קבלת ההחלטות בנסיגה הישראלית מלבנון.
6,877 מילים (כ-21 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66206
ניתוח שיווקי, החלטות שיווקיות, אסטרטגית פרסום ויישום פרסומי.
3,188 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 66219
האם גלובליזציה פועלת להגביר ההשפעה של הבדלים תרבותיים על מבנה הסמכות של תהליך קבלת החלטות בחברות הרב-לאומיות, או שמא מנטרלת אותה?
5,551 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61614
פעולותיו והחלטותיו המדיניות של האיש, תוך הכרת השקפת עולמו, אמונותיו והגורמים שהשפיעו על חייו.
5,069 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61520
הגורמים להחלטת הורים המבצעים את מצוות המילה (הצעת מחקר).
4,405 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100