היישום אינו מחובר לאינטרנט

יישומי ניהול במנהל ציבורי - "שרותי בריאות כללית"

עבודה מס' 064957

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה וניתוח של המציאות הניהולית-ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" במהלך תכנון ויישום תוכנית הבראה בארגון.

6,421 מילים ,10 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

את יסודותיו של המחקר הארגוני והניהולי ניתן למצוא בראשית המאה העשרים. המהפכה התעשייתית, התרחבות השווקים העולמיים ותהליכי הגלובליזציה הביאו להיווצרותו של שוק תחרותי בו מרבית הפעילויות הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות מתנהלות בארגונים גדולים ומורכבים. מרכזיותו של המבנה הארגוני בחיי הפרט, הקהילה והמדינה, יחד עם צורך הארגונים עצמם להבין את מרכיביו ומאפייניו של המבנה הסבוך במטרה לשפרו כדי לשרוד בשוק התחרותי, הביאו להתפתחות תורות מדעיות שונות המבארות את החוקיות שבבסיס התופעה הארגונית. המחקרים והגישות השונות מזינים ומפרים זה את זה כך שהמחקר הארגוני מתפתח בצורה מתמדת ומתעדכן ללא הפסק.
מתוך התורות הארגוניות התיאורטיות התפתחו במהלך השנים תורות ניהוליות המיישמות את התיאוריות ומציעות דרכים מעשיות לניהול ארגונים ולשיפור תפקודם. תורות אלו זוכות להצלחה רבה בקרב מנהלים, ובקרב כאלו ששואפים להגיע לעמדות ניהול, בכל רחבי העולם.

במסגרת הקורס נלמדו מאפייני הארגון המודרני ותהליכי הניהול הנכונים בהתאם לגישות השונות, והוקנו כלים מעשיים לניהול במגזר הציבורי תוך פיתוח חשיבה ניהולית מתקדמת. מטרת עבודה זו הינה סיכום הנלמד בקורס באמצעות סקירה וניתוח של המציאות הניהולית-ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" במהלך תכנון ויישום תוכנית הבראה בארגון. לצורך כך יזוהו במאפייני הארגון המרכיבים התיאורטיים שנלמדו, יובאו לכדי יישום הכלים הניהוליים שהוקנו, ולבסוף יופקו לקחים ניהוליים עקרוניים.

על מנת להקיף את כלל מאפייני הארגון וההשפעות עליו יחולקו סקירת וניתוח המציאות הניהולית- ארגונית ב"שרותי בריאות כללית" למספר שלבים. תחילה ינותח מצב הארגון לפני שהחל תהליך הבראתו על פי שני פרמטרים: הסביבה החיצונית של הארגון, השפעתה עליו והתמודדותו איתה, והמסגרת הארגונית הפנימית והשפעתה על התנהלות הארגון. לאחר מכן יבוצע ניתוח SWOT שיסכם את מצב הארגון מבחינה חיצונית ופנימית תוך הבנת האיומים עליו, ההזדמנויות שעומדות בפניו, נקודות החוזק שלו וחולשותיו, ויאפשר הסקת מסקנות ניהוליות.
בהמשך תובא סקירה של תהליך הניהול בארגון במהלך תכנון ויישום תוכנית ההבראה בו. בין היתר, אבחן את תהליך קביעת המדיניות והיעדים, את התכנון והבקרה, ואת דרך ומידת ההוצאה לפועל של החלטות שהתקבלו. מתוך כך יוסקו הכשלים הניהוליים המרכזיים בארגון ותיבחן חשיבות דמות המנהל כמרכיב להערכת הישגי הארגון. בסופה של העבודה יובאו המלצות לשיפור התפקוד של קבוצת "שרותי בריאות כללית", מסקנות ולקחים ניהוליים.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
פרק א - השפעת הסביבה החיצונית
פרק ב - מאפייני מסגרת הארגון והשפעתם
פרק ג- ניתוח SOWT ומשמעויותיו
פרק ד - תהליך הניהול בארגון
פרק ה - כשלים ניהוליים עיקריים
פרק ו - דמות המנהל והמנהיגות כבסיס להערכת הישגי הארגון
פרק ז - המלצות לשיפור
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח 1 - גרף ניתוח SOWT

קטע מהעבודה:

אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בפעילותו של ארגון הינה המסגרת בה הוא פועל ובכלל זה המבנה הארגוני, מידת הפורמאליות בארגון, חלוקת העבודה, חלוקת הסמכויות והאחריות, מידת הריכוז והביזור, התקשורת, התיאום, מידת המורכבות הבירוקרטית והאקלים הארגוני. בפרק זה אסקור את מאפייני המסגרת הארגונית של קבוצת "שרותי בריאות כללית" לפני השינויים שנערכו בה, את השפעתם על התנהלות הארגון ואת התייחסות תוכנית ההבראה לצורך בשינוי ושיפור שלהם לשם התייעלות הארגון.

תגים:

SOWT · ארגון · בריאות · מינהל · מסגרת · ניהול

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יישומי ניהול במנהל ציבורי - "שרותי בריאות כללית"", סמינריון אודות "יישומי ניהול במנהל ציבורי - "שרותי בריאות כללית"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.