היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62181
מחקר בחינוך שמטרתו לבדוק האם המערכת הבית ספרית וידע המורים בחינוך מיוחד משפיעים על עמדות המורים כלפי השילוב .
22,102 מילים (כ-68 עמ'), 72 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66122
מסגרת כרונולוגית למושג הלמידה בראי פילוסופי-פדגוגי
4,385 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 68808
חשיבותו של הדימוי העצמי וקידומו הרגשי והחברתי של התלמיד במסגרת בית הספר.
11,058 מילים (כ-34 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61510
מחקר הבודק כיצד ידע קודם של הגננת בחינוך מיוחד ותפיסתה את המקצועיות שלה, משפיע על עמדתה בשילוב הילד החריג במסגרת הגן הרגיל.
15,093 מילים (כ-46.5 עמ'), 62 מקורות, 591.95 ₪
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63619
6,928 מילים (כ-21.5 עמ'), 26 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 40017
2,494 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50789
הצגה והשוואה של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ותיאור המתנ"ס כמוסד חינוכי לא פורמלי.
4,581 מילים (כ-14 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65288
בחינת שלוש גישות של החינוך הבלתי פורמלי המופעלות ע"י האגף להשכלה ולמידה של החברה למתנ"סים.
9,251 מילים (כ-28.5 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100