היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62181
מחקר בחינוך שמטרתו לבדוק האם המערכת הבית ספרית וידע המורים בחינוך מיוחד משפיעים על עמדות המורים כלפי השילוב .
22,102 מילים (כ-68 עמ'), 72 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61510
מחקר הבודק כיצד ידע קודם של הגננת בחינוך מיוחד ותפיסתה את המקצועיות שלה, משפיע על עמדתה בשילוב הילד החריג במסגרת הגן הרגיל.
15,093 מילים (כ-46.5 עמ'), 62 מקורות, 591.95 ₪
עבודה מס' 66122
מסגרת כרונולוגית למושג הלמידה בראי פילוסופי-פדגוגי
4,385 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 68808
חשיבותו של הדימוי העצמי וקידומו הרגשי והחברתי של התלמיד במסגרת בית הספר.
11,058 מילים (כ-34 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62462
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים, ראיונות ותצפיות.
16,049 מילים (כ-49.5 עמ'), 46 מקורות, 663.95 ₪
עבודה מס' 62411
מחקר איכותני באמצעות תצפיות וראיונות.
10,589 מילים (כ-32.5 עמ'), 27 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 50771
בדיקת תהליך הבראתה של הכלכלה המזרח גרמנית והשתלבותה בכלכלת המערב.
7,710 מילים (כ-23.5 עמ'), 17 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50126
תולדות המטופל,אבחנה (דיסקריפטיבית, מבנית,דינמית,גנטית), בחינת התהליך הטיפול ודיון בו.
4,078 מילים (כ-12.5 עמ'), 3 מקורות, 324.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100