היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקצוב מערכת הבריאות ע"י משרד האוצר

עבודה מס' 040197

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תאור מבנה המערכת תפקידה,מבנה בתי החולים,מימון ותקצוב המערכת, משרד הבריאות,ההיבט הפוליטי ותכנון מדיניות בריאות.

7,703 מילים ,9 מקורות ,1994

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1.הקדמה
2.תקצוב מערכת הבריאות ע"י משרד האוצר - מבוא
3.מבנה מערכת הבריאות בישראל ותיאור המערכה
4.מבנהו ותפקידו של משרד הבריאות
5.מבנה בתי החולים
6.ההסתדרות הרפואית
7.משרד האוצר ו"משחק"התקציב
8.בעיות כללי המימון והתקציב של מערכת הבריאות
9.מימון מערכת הבריאות באמצעות תקציב המדינה
10.אופן הפעלת התקציב ודפוסי התחשבנות
11.משרד הבריאות - כוחות ומשאבים
12.עמדה פוליטית
13.תקציב
14.תכנון מדיניות בריאות
15.מבט על העולם
16.סיכום ומסקנות
17.הערות שוליים
18.ביבליוגרפיה

הקדמה:
המאמר פותח בתיאור מבנה מערכת הבריאות בישראל. הודגש חוסר הקשר בין הזכות לשירותי רפואה לבין יכולת כלכלית; תוארו קופות החולים הגדולות הפועלות שלא למטרת רווח ובעלותו של משרד הבריאות על רוב בתי החולים
ומיטות האישפוז בישראל; הודגשו חילוקי הדיעות בנוגע למקומה של המדינה בהבטחת שירותי הבריאות ותוארה קשת השיקולים והאינטרסים הפוליטיים והמפלגתיים המלווים במטען אידאולוגי ורגשי, למרות תמימות הדעים בדבר היות שירותי הבריאות ביטוח סוציאלי מובהק. כמו כן תואר תפקידו של משרד האוצר כמתקצב המערכת והודגשו נקודות עיקריות במאבקי הכוחות בין המתקצב למתוקצב.
הבעיות העיקריות שאובחנו במימון מערכת הבריאות ותיקצובה הן: כוחו המוחלט של משרד האוצר בקביעת התקציב ללא בירור ענייני של צרכי המערכת, כאשר בקביעת התקציב ניתן משקל רב יותר למיקוח בין משרד האוצר למשרד
הבריאות, ולא לשיקולים ענייניים. כך הולך וגדל הפער בין המימון הממשלתי לבין עלויות המערכת; חובות קופות החולים כלפי המבוטחים ואחריות הממשלה לא מוגדרים וחסרי קריטריונים ברורים, כך שלפעמים מוקצבת תמיכה ללא הצדקה עניינית כתוצאה מהשפעה מפלגתית או משיקול קואליציוני; לא קיים קשר בין תקציב מוסדות הבריאות לבין תפוקתם וחסרים תמריצים להתייעלות המערכת במקביל לשיטת תגמול מעוותת. דוגמא מובהקת שניתנה לכך היא עלותו הריאלית של יום אישפוז, לבין המחיר שמשלמות עליו קופות החולים; פער בעלויות ובהקצאה בין בתי החולים הציבוריים; חוסר מדיניות ברורה של הקצאת כספים ושירותים לאיזורים מרוחקים; פיזור תיקצוב הנמרכים והזכאים בין כמה משרדי ממשלה והמוסד לביטוח לאומי כך שנוצרת אחריות כספית לא ברורה ומשתנה; דמי החבר בקופות החולים נקבעים ללא קשר לעלות השירותים ובאופן רגרסיבי.
בהמשך יתוארו מקורות המימון של המערכת: תקציב המדינה, המוסד לביטוח לאומי, המס המקביל והמס האחיד. תודגש הבעייה של היעדר אישור מראש ובקרה על תקציבי קופות החולים מטעם הממשלה והליקויים בהתחשבנות בין קופות החולים לבין בתי החולים הממשלתיים. יתוארו השלכותיה של בעייה זו ביצירת החובות הכבדים של קופות החולים, ובמיוחד קופת החולים הכללית, ושל בתי החולים הממשלתיים.

מקורות:

"ניתוח כלכלי של מערכת הבריאות", ברגלס א. וצדקה א., רבעון לכלכלה, 1988, 283-288:138.
"תיקצוב בתנאי אינפלציה תלת-ספרתית: ישראל", שרקנסקי ע., עיונים בביקורת המדינה, 27-49 :36 ,1983.
"שביתת הרופאים - המאבק על עמדת כלי התקשורת", שנקר י., ספר השנה של העיתונאים, 23-27 ,1984.
"כוחה של מומחיות", ישי י., 1992.
"ועדת החקירה הממלכתית לחקירת מערכת הבריאות - דעת הרוב ודעת המיעוט", 1990.
"הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1987-88", יעקב קופ עורך, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
"CONFRONTATION, CONSENT, AND CORPORATISM: STATE STRATEGIES AND THE MEDICAL PROFFESSIIN FRANCE, GREAT BRITAIN, AND WEST GERMANY", GODT P.J, JOURNAL OF HEALTH POLITICS, POLICY AND LOW, VOL. 12, NO. 3, FALL 1987 P. 459-479.
"HEALTH CARE IN ISRAEL, POLITICAL AND ADMINISTRATION ASPECTS", ARIAN. A, INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW, VOL. 2, NO. 1, 1981, P. 43-56.
"POLITICAL AND BUDGET - THE STRUGGLE BETWEEN THE PRESIDENT AND THE CONGRESS", SHUMAN H. E., 1988.

תגים:

מדיניות · בריאות · תכנון · ביטוח · פוליטיקה · תקציב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקצוב מערכת הבריאות ע"י משרד האוצר", סמינריון אודות "תקצוב מערכת הבריאות ע"י משרד האוצר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.