היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 40
עבודה מס' 60395
בניית תקציב לשנת 2002 תוך כדי התמקדות על ההכנסות הצפויות ובהנחות סבירות על מנת להגיע לגורמים שיחליטו מהי רמת ההכנסות הצפויה בתקציב .
2,870 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 60819
תיאור המנהל הציבורי בארץ, מבנה משרד התקשורת, תקציב ודוחות מבקר המדינה, והרגולציה בנושא תשתיות האינטרנט.
21,869 מילים (כ-67.5 עמ'), 40 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60993
בחינת הנושא באמצעות שני אלמנטים מרכזיים בתפקוד הממשלה - חקיקת חוקים והקצאה כספית לשירותים החברתיים מתוך תקציב המדינה.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61199
סקירת מחקרים ונתונים.
4,427 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60376
תיאור התהליך, תפקידה של הכנסת וריכוזיות אגף התקציבים.
2,642 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 51034
הצגת מבחר העקרונות שעליהם ניתן להישען כשעומדים מול קבלת החלטה עסקית.
5,481 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41516
רקע, בניית התקציב וניתוח.
2,020 מילים (כ-6 עמ'), 13 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 67073
הכנת תקציב, הצגת דוחו"ת מספריים, דו"ח להנהלת החברה ודו"ח למחלקת התפעול של החברה.
2,735 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50801
דרכי התערבות הממשלה בתקציב, השלכות ההתערבות ומצבים בהם היא מסייעת לצרכן או היצרן.
4,021 מילים (כ-12.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 40