היישום אינו מחובר לאינטרנט

יישום תקן 11 בקרב חברות ציבוריות

עבודה מס' 067484

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה אמפירית של ישום הוראות תקן חשבונאות 11 בקרב חברות ציבוריות בישראל, תוך התייחסות לדיווח דוחות כספיים ובדיקת הקשר בין מאפייני חברה לבין איכות הדיווח המגזרי שלה.

9,398 מילים ,64 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

המציאות הכלכלית המודרנית היא כזו שתאגידים רבים מייצרים ומספקים מספר קבוצות של מוצרים ושירותים או פועלים במספר אזורים גיאוגרפיים בהם שיעורי רווחיות, אפשרויות הצמיחה, סיכויים וסיכונים שונים זה מזה, לעיתים במידה משמעותית. מידע לגבי הסוגים השונים של מוצרי התאגיד ושירותיו ופעילותו באזורים גיאוגרפיים שונים הוא רלוונטי לגבי הערכת סיכונים ותוחלת תשואות של תאגיד מבוזר או בעל פעילות רב-לאומית, ואינו ניתן לקביעה מתוך הנתונים המקובצים. לפיכך, מידע מגזרי נחשב, בדרך כלל, כהכרחי על מנת לספק את צורכי המשתמשים בדוחות הכספיים. כמו כן, כאשר חברה פועלת בשני תחומי עסקים או יותר, קשה לתמחר ביעילות את מנייתה אם היא אינה מספקת לכל תחום בנפרד נתוני רווחיות ותשואה. מגזרים עסקיים של חברה הם אלה היוצרים תזרימי מזומנים עתידיים, ולכן מידע על ביצועים במגזרים עסקיים בעלי פרופיל תשואה-סיכון שונה, ייחודי והכרחי לניתוח החברה והערכת שוויה. אך אם זאת נתוני רווחיות בחתך של מגזרים עסקיים הם מסוג המידע שחברות ציבוריות משתדלות לגלות כמה שפחות בדוחות הכספיים שלהן וזאת מתוך חשש, סביר או מוגזם, שפרסומו יסייע למתחרים ויפגע במחיר המניה.
עד 2002, שנת יישומו של תקן חשבונאות 11, דיווח מגזרי של חברות בישראל היה מוגבל מאוד, דוחות כספיים לרוב הציגו נתונים מצרפיים של מגזרי פעילות ובכך אפשרו למנהלים להסתיר רווחים עודפים או יתרונות יחסיים במגזר כזה או אחר מעיני המתחרים שלהם, או להסתיר נקודות חולשה במגזרים עם רווחיות נמוכה. נתונים מצרפיים כאלה הקשו על המשתמשים בדוחות הכספיים לנתח ולהשוות את מצבה של חברה בכל אחד ממגזרי הפעילות. מחקרים שנעשו בנושא הראו שמנהלי חברות "התחבאו" מאחורי הגדרות רחבות של מגזרי פעילות או מאחורי טענה שהחברה פועלת במגזר אחד בלבד, בכדי לקבץ ביצועים של מגזרי פעילות שונים. בכדי לענות לדרישותיהם של המשתמשים בדוחות הכספיים בנושא גילוי נתונים על פעילות במגזרים, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הוציא ב-2001 תקן חשבונאות 11 בדבר דיווח מגזרי שהחל לפעול החל מ-01/01/2002. התקן מספק הנחיות ברורות יותר לזיהוי המגזרים והצגתם וכך גם איזה פריטים יש לגלות עבור כל מגזר מדווח. עם זאת, למרות דרישותיו הרבות של התקן, עדיין קיים מספיק מרחב חופש פעולה למנהלים בבחירת מגזרים שפעילות בהם תוצג בדוחות הכספיים.
מטרת המחקר היא לבחון אמפירית באיזה היקף הוראות תקן חשבונאות 11 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מיושמות בפועל בקרב חברות ציבוריות בישראל, עד כמה המגזרים המדווחים מפורטים מספיק בדוחות הכספיים ולבדוק האם קיים קשר בין מספר מאפיינים של חברה לבין איכות הדיווח המגזרי שלה. תוצאות המחקר הזה חשובות לצורך בדיקת השפעתו של התקן על מידת האינפורמטיביות של הדיווח החשבונאי בישראל, וגם לצורך בחינה האם יש לשנות את תקן חשבונאות 11 בכדי להשאיר כמה שפחות "מרחב תמרון" למנהלי החברות בכל הקשור לדיווח המגזרי.
מחקר זה בחן את שאלות המחקר על מדגם של חברות ציבוריות- מדד ת''א 100 של בורסה לניירות ערך תל-אביב. מחקר זה גילה יישום חלקי בלבד של הוראות תקן חשבונאות 11, כמו כן התגלו הבדלים המובהקים סטטיסטית בין הענפים בגילוי פריטי מידע מגזרי. בנוסף, נמצא שאיכות הדיווח המגזרי מושפעת מגודל החברה, רווחיותה, סחירותה בבורסות חו''ל וממומחיות חשבונאית ופיננסית של מנהל הכספים שלה.
המחקר מאורגן באופן הבא. הפרק הבא סוקר את עיקרי התקן חשבונאות 11, פרק 3 פורס סקירה ספרותית קודמת בנושא, בפרק 4 מתוארות השערות ומתודולוגיה של המחקר, פרק 5 מתאר את מדגם החברות שנבדקו במחקר, פרק 6-תוצאות המחקר, סיכום ומסקנות מובאים בפרק 7 ופרק 8 כולל רשימה ביבליוגרפית.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת עיקרי תקן חשבונאות 11
3. סקירה של ספרות רלוונטית
4. השערות ומתודולוגיה של המחקר
5. המדגם
6. תוצאות
7. סיכום ומסקנות
8. רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

תקן חשבונאות 11 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הוצא ב-יולי 2001, ומבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי-IAS-14R (1997)-דיווח מגזרי, וחל על תקופות חשבונאיות המתחילות ב-01/01/2002 ולאחריו. כמו כן תקן חשבונאות 11 חל רק על תאגידים אשר ניירות ערך שלהם רשומים, או מצויים בתהליך רישום, למסחר בבורסה כלשהי לניירות ערך.
מטרת התקן זה היא לקבוע כללים לדיווח על מידע כספי לפי מגזרים-מידע אודות הסוגים השונים של מוצרים ושירותים שתאגיד מייצר והאזורים הגיאוגרפיים השונים שבהם הוא פועל- כדי לסייע למשתמשים בדוחות כספיים

תגים:

דוחות מאוחדים · חשבונאות · תקן חשבונאות 11 · דיווח מגזרי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יישום תקן 11 בקרב חברות ציבוריות ", סמינריון אודות "יישום תקן 11 בקרב חברות ציבוריות " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.