היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62040
מדיניות ופרוצדורה בנוגע לעריכת דו"חות כספיים מאוחדים לפי הניתוח של FABS האמריקאי.
15,654 מילים (כ-48 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69818
בדיקה אמפירית.
8,024 מילים (כ-24.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66069
סקירת פעילותה של קבוצת "יפנאוטו החזקות" בשנה וחצי לקיומה ובשנה שלפני כן.
19,282 מילים (כ-59.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61704
מנחה גלים (הנסויים הסטנדרטיים) וניסוי הרחבה.
1,256 מילים (כ-4 עמ'), 0 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 61727
3,246 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61324
11,149 מילים (כ-34.5 עמ'), 12 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 61744
סקירת ענף נמזון וניתוח חברת אוסם.
7,584 מילים (כ-23.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61120
ניתוח החברה בהתייחס להופעת תחרות מצד חברות רב לאומיות.
8,191 מילים (כ-25 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65795
בחינה אמפירית של השפעת פרסום המידע בדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה (המשקף שינויים בציפיות השוק כולו) ועל נפח מחזורי המסחר (המשקף שינויים בציפיות המשקיע הבודד) בשוק ההון בישראל.
3,572 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100