היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 50
עבודה מס' 67484
בחינה אמפירית של ישום הוראות תקן חשבונאות 11 בקרב חברות ציבוריות בישראל, תוך התייחסות לדיווח דוחות כספיים ובדיקת הקשר בין מאפייני חברה לבין איכות הדיווח המגזרי שלה.
9,398 מילים (כ-29 עמ'), 64 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66248
הרקע והמניעים להקמת העיר רמלה ע"י סלימאן בן עבד אלמלכ במאה ה-8, מרכיבים עירוניים בבנייתה והסיבות שהביאו לדעיכה במאה ה-11.
3,679 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 65299
בדיקת הממשק בין המעבר לתקן 25 העוסק בהכרה בהכנסה לבין השימוש בשיטות הדיווח בפקודת מס הכנסה.
6,606 מילים (כ-20.5 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61421
עבודה הבוחנת את תקני הביקורת "סדירות" ו"חוקיות".
6,103 מילים (כ-19 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70537
כיצד מתבטא השינוי במדיניותה של ארה"ב כלפי טרור בינלאומי וטרור גרעיני בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר 2001?
8,247 מילים (כ-25.5 עמ'), 27 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 69016
בחינת השאלה: האם מיתוגו ושיווקו של הסרט פרנהייט 9/11 כסרט תעמולה פגעה באפקט התעמולתי.
9,708 מילים (כ-30 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62369
14,912 מילים (כ-46 עמ'), 30 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 70421
בחינת הנושא מנקודות מבט שונות ומתוך מספר הסברים הלקוחים מתחומי הפסיכולוגיה ותורת הארגונים.
6,850 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 285.95 ₪
עבודה מס' 68265
בחינת זמן מתן תשובות מעבדה כמודל להשפעת ISO על תרבות הארגון.
5,515 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 50