היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקני הביקורת

עבודה מס' 061421

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה הבוחנת את תקני הביקורת "סדירות" ו"חוקיות".

6,103 מילים ,8 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

בעבודה זו בחרתי לבחון את תקני הביקורת "הסדירות" ו"חוקיות", שאותם אגדיר ואנתח בהרחבה בפרק ב' לעבודה (ניתוח תיאורטי).
תקן "הסדירות" - מוגדר כתקן פשוט לביצוע על ידי הביקורת, ומהווה כחלק מהביקורת המסורתית. תקן זה מתפרש כהשוואה פשוטה בין נוהל לביצוע פעולה.
ישנה בעייתיות רבה בבואנו בתור ביקורת ליישם תקן זה ומקור הבעיה הוא פרשנויות שונות שניתן לתת לנהלים והוראות כתובים, בניגוד לחוק כתוב, לפיו ניתן לפעול כלשונו.
על המבקר, בבואו לבחון תקן זה, להיות מסוגל לשכנע ולהוכיח כי פרשנותו ומסקנתו, בהתאם לנוהל או להוראה כתובה שאינה מחייבת מבחינה חוקית אף גורם, היא הצודקת והנכונה.
תקן "החוקיות" - הנו בדיקה האם הגוף המבוקר מקיים את החוקים הרלוונטיים ואת דרישות החוק. גם בתקן זה נראה כי על המבקר מוטלת עבודה "קלה" לכאורה, והיא התאמת החוק ליישום בפועל של הוראותיו, אך גם תקן זה, אף כי במידה מועטה יותר מתקן הסדירות, אינו ניתן ליישום חד משמעי. כאשר ישנה כוונה ליישם חוק כלשהו ישנן פרשנויות שונות שעל המבקר לקחת בחשבון לפני קביעתו כי בוצעה עבירה על החוק. משמעות קביעה זו ע"י המבקר הנה פסיקה ונתינת פסק דין ולפי דעתי העיסוק בתקן זה הנו המסובך ביותר למבקר, מפני שבקביעתו כי נעברה עבירה על החוק הוא משמש כפוסק ועליו להיות משוכנע כי לקח בחשבון את כל הפרשנויות הקיימות.
הדוחות שמהם הוצאו הממצאים המתייחסים לתקנים אלו הנם 3 דו"חות מבקרים ציבוריים:
* דו"חות מבקר המדינה 43 ,42.
* דו"ח מבקר עירית חיפה לשנת 1994/95.
* דו"חות מבקר ההסתדרות לשנת 1991.
נסקרו הדו"חות בין השנים 1991-1995 ונעשה ניסיון להתייחס לממצאים מכל השנים הללו, וכן להתייחס ל3- המקורות בצורה שווה.

העבודה תכלול בפרק הראשון ניתוח תיאורטי שיסקור את מהות תקני הביקורת המקובלים, עם הדגשה לתקני הסדירות והחוקיות וכן את החוקים הרלוונטיים בהם מאוזכרים תקנים אלו.
פרק נוסף יכלול את הממצאים מהדו"חות השונים שנבחרו וניתוחם.
ופרק אחרון, שהינו סיכום ומסקנות, יסכם את הממצאים, יוסקו מסקנות וכן גם תיערך השוואה לגבי הממצאים השונים, דרך הצגתם, ניסוחם וההבדלים בין 3 סוגי הדו"חות בדרך הצגת הממצאים.

תוכן העניינים:
מבוא
ניתוח תיאורטי
הממצאים וניתוחם
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

מזרחי נ. "תקני ביקורת", בתוך: פרידברג א. (עורך) ביקורת פנימית במערכת המינהל הציבורי, נציבות שירות המדינה, בית ספר המרכזי למינהל, ירושלים תשנ"א1991- עמ' 96-114.
מזרחי נ. "חוק הביקורת הפנימית - היבטים יישומיים", בתוך פרידברג א. (עורך), הביקורת הפנימית בישראל, נציבות שירות המדינה, בית ספר המרכזי למינהל, ירושלים, תשנ"ה1995-, עמ' 469-439.

תגים:

תקן · הסדירות · החוקיות · ביקורת · פנימית · מינהל · מבקר · המדינה · העירייה · ההסתדרות · הכללית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקני הביקורת", סמינריון אודות "תקני הביקורת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.