היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
עבודה מס' 66123
האם מבקר המדינה צריך להיות נוגש או מחנך לאור אפיון המבקר מיכה לינדנשטראוס
10,502 מילים (כ-32.5 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69344
עבודה אמפירית הבודקת השפעות של שוק ההון הישראלי להחלפת רואה חשבון המבקר בחברות ציבוריות.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63868
האם, כיצד ובאיזו מידה, יושמו המלצות מבקר המדינה בדו"ח 1986 בביקורת 2000 לגבי מינהל הרכב הממשלתי.
3,866 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65215
בחינת משנתו התיאורטית של ג'ון רולס ודיון ב-3 מבקרים מרכזיים שלו.
8,097 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64863
כיצד הם המערכת, בה מתפקד המבקר, באה למנוע תלות או לחילופין גריעה מהאי-תלות.
8,026 מילים (כ-24.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65344
בחינת התלות או האי תלות של המבקרים הפנימיים ואת התמודדותם עם דילמות אתיות, המתעוררות במהלך מילוי תפקידם- הצעת מחקר.
4,363 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 60424
בחינת הסימפטומים של התופעה והצגת ההמלצות המובאות בדוחות המבקר (החל מדוח 39).
11,760 מילים (כ-36 עמ'), 27 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 20912
סקירת מטרות המבקר והמפקח, השונה והדומה תוך סקירת מחקר משווה שנעשה בנושא.
3,225 מילים (כ-10 עמ'), 14 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50229
סקירת הנושא בספרות בעולם, שיטות המחקר ,תיאור האזור וניתוח הממצאים שהתקבלו.
5,100 מילים (כ-15.5 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41