היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים למילוי תפקידו של המבקר הפנימי (הצעת מחקר)

עבודה מס' 065344

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת התלות או האי תלות של המבקרים הפנימיים ואת התמודדותם עם דילמות אתיות, המתעוררות במהלך מילוי תפקידם- הצעת מחקר.

4,363 מילים ,17 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

פונקצית ביקורת פנימית נאלצת לעיתים לפעול בארגון שבו ה"טון בצמרת" כלפיה יהיה שלילי. הדבר עשוי להתבטא במיקום ארגוני ירוד, בחוסר מסגרת לפעולותיה, באי התייחסות לתוצריה, בהפיכתה "לקישוט ארגוני" וכ'. מצבים כאלה הם עתירי קונפליקטים פוטנציאליים וממשיים. סביר להניח, שביקורת פנימית ראוייה לא תוכל להתקיים בתנאים אלו לאורך זמן ולא תוכל לבצע את מכלול תפקידיה המוגדרים. לכך עשויות להיות השלכות אתיות. כלומר, המבקר הפנימי יחוש כי הוא מנוע מלבצע את התפקידים המוטלים עליו, או שיבצע רק מקצת מתפקידים אלה.
זאת ועוד, כאשר נוצר מצב שבו התפקידים המוטלים על המבקר הפנימי אינם מתבצעים באופן רציף, או כאשר יש התחשבות בגורמים או באילוצים לא פרופסיונליים בזמן ביצוע העבודה (עקב קונפליקטים מקצועיים, או ממשיים) - נפגעת האובייקטיביות והאי-תלות של המבקר הפנימי. פגיעה כזאת מערערת את התשתית לביצועה של עבודת הביקורת (Friedberg, 1995: 424-430).

מטרת מחקר זה, תהיה לבחון את אי תלות המבקרים הפנימיים ואת התמודדותם עם דילמות אתיות, המתעוררות במהלך מילוי תפקידם.
אוכלוסיית המחקר הינה המבקרים הפנימיים הרשומים בלשכת המבקרים הפנימיים.
המדגם שייבחר לצורך מחקר זה, הינו מדגם אקראי.
המחקר המוצע יבוסס על ניתוח תוכן דוחות של מבקרים פנימיים; על ראיון אישי ועל שאלון.

תוכן עניינים:
1 בעיית המחקר
1.1 הצגה כללית
1.2 שאלת המחקר
1.3 מטרות המחקר
2 סקירת ספרות
2.1 סוגיות תיאוריות ומודלים
2.2 השערות המחקר
2.3 משתני המחקר
3 שיטת המחקר
3.1 אוכלוסיית המחקר ושיטת הדגימה
3.2 מערך המחקר
3.3 הליך המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 עיבוד הנתונים
3.6 מגבלות המחקר
4 רשימה ביבליוגרפית
5 נספחים

קטע מהעבודה:

ההתמודדות עם דילמות אתיות ועם קונפליקטים פנימיים בקרב המבקרים הפנימיים, גובר לאור העובדה שלקיום הביקורת בארגון, מס' אמות מידה: מקור הסמכות; מידת התלות; הכפיפות; הקרבה לביצוע; גבולות הארגון המבוקר וכ'. אחד הקשיים הבולטים כרוך בתשתית האתית לפעילותם של העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית. הקוד האתי מתייחס לביצוע תפקידים ולמילוי אחריות ביושר, באובייקטיביות לחובת הנאמנות למעסיק וכן מתייחס להימנעות מנטילת חלק בכל פעילות שעלולה לעמוד בניגוד לאינטרס של מעסיקיהם (Friedberg, 1995: 329).

תגים:

אתית · בלתי · דילמה · משתנה · תלוי · תלות · ממשלתי · ארגון · ציבורי · ביקורת · פנימית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים למילוי תפקידו של המבקר הפנימי (הצעת מחקר)", סמינריון אודות "הגורמים למילוי תפקידו של המבקר הפנימי (הצעת מחקר)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.