היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 66779
בחינת האפשרות לחוקק עוולה כללית "תחרות בלתי הוגנת", כפי שקיים ברוב מדינות העולם.
9,505 מילים (כ-29 עמ'), 70 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68971
"לוחם בלתי חוקי" - האם קיים והאם בינו לבין "אזרח הלוקח חלק בפעולות מלחמתיות" הבדל מהותי או סמנטי?
4,163 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 453.95 ₪
עבודה מס' 20803
הצגת מצבו הנפשי של האדם לפני מותו, דינה של השפעה בלתי הוגנת, ראיות להשפעה ועוד.
3,483 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62333
עילת התחרות הבלתי הוגנת במשפט הישראלי ובכלל.
8,097 מילים (כ-25 עמ'), 70 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61606
מושג יופי כשדה העיון של תורת האסתטיקה.
5,528 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60181
בדיקת הקשר באמצעות מחקר שנערך באמצעות שאלונים.
7,969 מילים (כ-24.5 עמ'), 34 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 50789
הצגה והשוואה של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ותיאור המתנ"ס כמוסד חינוכי לא פורמלי.
4,581 מילים (כ-14 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66513
בחינת הבעיה המשפטית הניצבת בפני בעלי חברות ויחידים, אשר רשמו לעצמם סימן מסחרי שנתפס על ידי צד שלישי - דרך רישום שם המתחם.
11,783 מילים (כ-36.5 עמ'), 63 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66522
היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
8,060 מילים (כ-25 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42