היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 73
עבודה מס' 63958
דילמות הקשורות בהערכת העובדים תוך התמקדות בדילמות הקשורות לשיחת ההערכה, תוך סקירת המחקר האקדמי בנושאים אלו.
3,272 מילים (כ-10 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66032
הצגת מספר דילמות מוסריות בארגון, ובחינת דילמה לפי מודל להחלטות אתיות.
3,813 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 67622
סקירה תיאורטית של תהליך העצמת הנשים הנעשה בשנים האחרונות בחברה הדרוזית, תוך התייחסות לדילמות שעולות בעקבות התהליך.
5,434 מילים (כ-16.5 עמ'), 19 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70255
בדיקת הדילמה באמצעות ראיונות קצרים וניתוח תיאורטי.
3,499 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68641
ניתוח הדילמה המוסרית עפ"י גישות מוסר פילוסופיות שונות.
8,927 מילים (כ-27.5 עמ'), 32 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69038
בחימת התופעה של שליחת דואר אלקטרוני למשתמשים ללא רצונם, באמצעות בחינת שלוש דילמות מוסריות הקשורות לפעילות ברשת ולזכויות האזרחים בחברה דמוקרטית.
6,174 מילים (כ-19 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68341
העבודה עוסקת בדילמה המוסרית העולה לאור ניטור אלקטרוני של עובדים, בפרט ניטור מערכת הדוא"ל.
7,804 מילים (כ-24 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41322
הצגת הדילמה ודיון בהארכת חיים והמתת חסד מן ההיבטים התיאולוגיים, הרפואיים האתיים,קדושת החיים ודרכי המתה (ניתוח 3 מאמרים).
4,995 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68993
ניתוח דילמה אתית על פי מודל קבלת החלטות מוסריות של Cavanagh.
3,974 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 73