היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 72
עבודה מס' 65994
הקוד האתי של ספרני ישראל - בעיות ודילמות בהטמעה וביישום תוך התייחסות לקוד האתי של הרוקחים.
7,764 מילים (כ-24 עמ'), 16 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 61386
סקירת הנושא והדילמה הכרוכה בו לצדדים השונים.
5,136 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61226
בחירת ספקים ואסטרטגיית פעולה לחברה העוסקת במערכות וידאו.
4,161 מילים (כ-13 עמ'), 4 מקורות, 213.95 ₪
עבודה מס' 66032
הצגת מספר דילמות מוסריות בארגון, ובחינת דילמה לפי מודל להחלטות אתיות.
3,813 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61523
המתת חסד , 2002
דיון בדילמה מוסרית והתייחסות להיבט המשפטי בעולם ובישראל.
4,941 מילים (כ-15 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 66402
בחינת הדילמות האתיות על פי מודל קבלת החלטות מוסריות תוך התייחסות לבעלי העניין השונים.
4,701 מילים (כ-14.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61818
בחינת הדילמות הנוגעות לנושא זה.
2,837 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61617
עבודה המנסה לעמוד על השינויים, הדילמות והתפיסה הכללית של מחלקת פרישה ופורשי צה"ל בהיבטי המשאב האנושי.
4,218 מילים (כ-13 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61222
שימוש בטכניקות ניהול לבחירת אסטרטגיה בארגון העוסק במערכות וידאו.
2,542 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 205.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 72