היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60633
בחינת חלקו הראשון של "ביקורת התבונה הטהורה" שכתב קאנט (1954) העוסק באסתטיקה הטרנסצנדנטאלית, תוך התייחסות למאמרו של פרסונס.
3,153 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60652
הקשר בין פעילותו הפוליטית של פלובר לבין תוכן ביקורתו החברתית וחריפותה, ואופייה המיוחד של הביקורת החברתית של פלובר.
4,868 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 65766
דיון וניתוח ביקורתי של היצירה
1,567 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 60542
סיכום הנקודות החשובות אותן מעלה סארטר כתשובה לביקורת על האקזיסטנציאליזם והבעת דעה אישית בנוגע לכך.
2,394 מילים (כ-7.5 עמ'), 1 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60511
פוקו על המודרניזם והמדינה המודרנית הדגמת טענותיו דרך היחס שלו לנאציזם וביקורת על טענותיו של פוקו.
5,142 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60358
9,596 מילים (כ-29.5 עמ'), 8 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 65036
סקירת ההתפתחויות שחלו בהתייחסות בית המשפט לגופים דו-מהותיים.
12,437 מילים (כ-38.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60491
עבודה זו טוענת כי ראוי להחיל על בית המשפט את מירב הביקורת.
11,869 מילים (כ-36.5 עמ'), 30 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 65320
האם ביקורת המדינה במועצות המקומיות והאזורית בישראל, בין השנים 2001-1992 הינה אפקטיבית?
9,220 מילים (כ-28.5 עמ'), 11 מקורות, 724.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100