היישום אינו מחובר לאינטרנט

מינויים פוליטיים בראי מבקר המדינה

עבודה מס' 060424

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הסימפטומים של התופעה והצגת ההמלצות המובאות בדוחות המבקר (החל מדוח 39).

11,760 מילים ,27 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא: המציאות הפוליטית בישראל ומינויים פוליטיים
2. רקע תיאורטי: סקירת ספרות
3. מינויים פוליטיים בראי מבקר המדינה
מינויים החייבים מכרז ומכרז לא נערך בהם.
מינויים בהם נערך מכרז אך הליכיו אינם תקינים.
מינויים המסורים לשיקול דעת השר.
מינויים בשיקול דעת מועצה או גוף.
חוק הסיוג.
העסקת יועצים.
מינוי עובדים ודירקטורים בחברות ממשלתיות.
העסקת קרובי משפחה.
פיטורים בלתי תקינים והמשך לא תקין של העסקה.
מינויים נגועים בהתניה פסולה.

4. סיכום
רשימת מקורות

"תופעת המינויים הפוליטיים אמנם הצטמצמה במשך השנים, אך עדיין נותר החלק העלום הזה בקרחון של המינויים הפוליטיים: התערבותם של שרים ומנכ"לים בגיוס, קידום ופיטורי עובדים בדרג לא פוליטי של שירות המדינה. גם לאחר 50 שנה, שירות המדינה טרם נגמל ממחלות הילדות שלו". (1)
מינויים פוליטיים בשירות הציבורי היו תופעה שרווחה במלוא עוצמתה בעשור הראשון לקום המדינה. עם השנים, הלכה התופעה ודעכה, במיוחד לאחר שהרצון להקנות לשירות המדינה אופי ממלכתי, מנותק מהמנגנון המפלגתי, הוביל לחקיקתו של חוק שירות המדינה (1959) אשר קבע בין היתר, כי המינויים בשירות הציבורי יוסדרו באמצעות מכרזים. מגמתו העיקרית של חוק זה הייתה שמינויים של עובדים בשירות הציבורי לא יבוצעו מתוך זיקה פוליטית אלא בהתאם לכישוריו האישיים של הממונה.

בדפים הבאים ננסה לתאר את תופעת המינויים הפוליטיים בישראל בראי מבקר המדינה. כאמור, המבקר מציג מודל נורמטיבי-מציג את הפרמטרים שמינוי הולם אמור לעמוד בהן ובהמשך מביא דוגמאות רבות לחריגות מאותם פרמטרים המרכיבים את אותו מודל נורמטיבי.
אנו נלך בדיוק בדרך זו כלומר, נבחן את "הסימפטומים" של התופעה תוך סקירת מספר מהדוגמאות הרבות המובאות לאורך דוחות מבקר המדינה (החל מדין וחשבון מס' 39), ובהמשך נציג את ההמלצות המובאות בדוחות המבקר, ואשר תכליתן הצגת דרכים לעקירת התופעה מן השורש ומחיקת הפער בין המעשה כפי שבוצע בפועל (מינויים פוליטיים פסולים) והמודל הנורמטיבי.
כשמדובר על "מינויים פוליטיים" ניתן למתוח קשת רחבה של גופים שהתופעה אינה פוסחת עליהם: ממשרדי הממשלה,דרך חברות ממשלתיות והאיגודים ועד לרשויות המקומיות ואח'. יחד עם זאת, במסגרת הנוכחית בחרנו להתמקד באופן שבו בוחן המבקר את תופעת המינויים הפוליטיים בעיקר במשרדי ממשלה.
למרות שבחלק מהתקופה הנסקרת עמדה בראש משרד מבקר המדינה מבקרת, אנו נתייחס (משיקולי נוחות בלבד) גם אליה בלשון זכר,היינו: "דוחות המבקר".
--------------------------------------------------------------------------------
1. יצחק גל-נור, "ניהול ציבורי-פוליטיקה. דרושים: מנהלים בכירים מהמפלגה הנכונה", סטטוס, גיל' 1998 81, עמ' 8 .(להלן: גל-נור,"ניהול ציבורי").

מקורות:

גלוברזון, אריה, האליטה האדמיניסטרטיבית בשרות הציבורי הממשלתי בישראל,(תל-אביב: המדרשה למינהל,1970).
גל-נור, יצחק,"ניהול ציבורי-פוליטיקה.דרושים: מנהלים בכירים מהמפלגה הנכונה" , סטטוס ,גיל' 81 , (תל אביב,1998) ,ע"ע 8-15.
דין וחשבון הוועדה הציבורית-מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה (דו"ח ועדת קוברסקי),כרכים א'-ב',(ירושלים,1989).
דרי, דוד, מינויים פוליטיים בישראל,(תל אביב: המכון הישראלי לחקר הדמוקרטיה, הקיבוץ המאוחד,1993).
ורנר, שמחה ב. , "אתיקה ומוסר במנהל הציבורי בישראל: לקראת הדור השלישי", בתוך: כפיר וראובני (עורכים), המנהל הציבורי בישראל 50 שנות מנהל ציבורי. התפתחות, לקחים ואתגרים לקראת שנות ה- 2000,(תל אביב: צ'ריקובר,1998),ע"ע 131-165.
זמיר, יצחק,"הביקורת הפנימית והמינויים הפוליטיים" ,עיונים בביקורת המדינה,מס' 46 (1990), ע"ע 14-20 .
זמיר, יצחק, "מינויים פוליטיים" , משפטים,כרך כ',חוברת 1, (ירושלים: האוניברסיטה העברית,1990),ע"ע 19-42.
זמיר,יצחק,"מינויים פוליטיים בביקורת שיפוטית" ,משפטים,(ירושלים: האוניברסיטה העברית,1992),ע"ע 145-159.
לפיד,יוסף ,"תדמית ביקורת המדינה במדיה ", בתוך: פרידברג, אשר (עורך), ביקורת המדינה הלכה ומעשה, מהדורה רביעית מורחבת,(ירושלים: אקדמון ,1999),ע"ע 677-680
מבקר המדינה, דו"ח על מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות, ירושלים: משרד מבקר המדינה ,1989.
עציוני,חוה הלוי,קשר האליטות והדמוקרטיה בישראל,( תל אביב: ספרית פועלים,1993).
פרידברג, אשר, "ביקורת ציבורית ופנימית ברשויות המקומיות בישראל 1986-1992 ",
בתוך: פרידברג, אשר,(עורך), הביקורת הפנימית בישראל.(ירושלים: נציבות שירות המדינה,בית הספר המרכזי למינהל,1995),309-322.
פרידברג,אשר,"השפעות ביקורת המדינה על תהליכים פוליטיים באמצעות כלי התקשורת" ,בתוך: פרידברג, אשר ( עורך), ביקורת המדינה הלכה ומעשה, מהדורה רביעית מורחבת,(ירושלים: אקדמון,1999),ע"ע 681-698.
25. N.Joseph Cayer, "Public Personnel and Labour Relations" Bartley Hildreth,Jack Rabin W.and Miler,Gerald J.(Eds.)Handbook of Public Administration,(1998). pp 321-356.

תגים:

מבקר המדינה · מינוי פוליטי · שחיתות ציבורית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מינויים פוליטיים בראי מבקר המדינה", סמינריון אודות "מינויים פוליטיים בראי מבקר המדינה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.