היישום אינו מחובר לאינטרנט

חשיבות אי התלות של מבקר פנימי

עבודה מס' 064863

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד הם המערכת, בה מתפקד המבקר, באה למנוע תלות או לחילופין גריעה מהאי-תלות.

8,026 מילים ,18 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו היא לסקור מספר פרמטרים, אשר יש בהם כדי להשפיע על העיקרון אי-תלותו של המבקר בעבודתו, דהיינו, כיצד הם המערכת, בה מתפקד המבקר, באה למנוע תלות או לחילופין גריעה מהאי-תלות. כמו כן, יעשה ניסיון במהלך העבודה לערוך ניתוח עקרוני של אותם פרמטרים, תוך כדי התייחסות למספר מגזרים העוסקים במקצוע הביקורת ואשר עיקרון האי-תלות מהווה תשתית לתפקודם האובייקטיבי. עבודה זו מושתתת על מאמרים מקצועיים ומעלה את דעתם של מגישיה.
הצגת הנושא
באי-תלות, כמושג מוסרי, עסקו עוד פילוסופים ביוון העתיקה. בהתייחסותנו למושג אי-תלות, כאל התכונה הבסיסית והעיקרית של הביקורת, אנו נזקקים להגדרות מוחשיות וממצות ככל הניתן. המחוקק לא הגדיר, למעט התייחסותו למספר מקרים של מבקרים חיצוניים, מהי תלות. זאת, על אף שעיקרון זה מהווה למעשה את עמוד השידרה של המקצוע.
מבקר פנימי הינו בעל תפקיד, האמון על בדיקת תקינות פעולותיו לארגון בו הוא משמש כמבקר. לכן שומה עליו להיות אובייקטיבי במידה מרבית. כל דבר העלול לפגוע באובייקטיביות זו ובמשוא הפנים, הינו פסול מעקרו ויש למצוא דרך לנטרלו.
אחד האלמנטים אשר להם יכולה להיות השלכה שלילית על האובייקטיביות הוא הפגיעה בעיקרון של אי-תלות. למידת הישימות של העיקרון, עלולות להיות השלכות לכלל עבודתו של מבקר פנימי - היקף ועומק בדיקותיו, אופני דיווח, הטיפול באמצעים וכו'. עיקר ההתייחסות של רשויות מוסמכות הופנתה לאי-תלות של מבקרים חיצוניים ואילו נושא אי-התלות של מבקרים פנימיים לא זכה עד כה לטיפול ממצה.
מאפייני אי-תלות בפרסומים שונים - הן לגבי מבקר פנימי והן לגבי חיצוני, מצביעים על מכנה משותף שהינו - הפעלת שיקול דעת ללא משוא פנים וללא דעה קדומה. עם זאת, ההוראות וההנחיות מתייחסות בשוני מובהק לגורמים אשר להם השפעה מרובה על אי התלות של שני סוגי הביקורת:
* לגבי מבקרים חיצוניים - התמקדות באי-תלות במבוקר
* לגבי מבקרים פנימיים - הדגש על אי-תלות בפעילויות אותן הוא מבקר
מצב זה מצביע על חוסר איזון מהותי הדורש התייחסות מיוחדת. אך, גם בסקטור של מבקרים פנימיים בארגונים שונים קיים חוסר איזון בין מאפייני מעמד וסמכויותיהם.

תוכן העניינים:
מבוא
מטרת העבודה
הצגת הנושא
המבקר בראי החוקים וההוראות
תקנות אי התלות בעולם
החשיבות באי-תלותו של עובד ציבור ובהחלטותיו:
מוקדי הקונפליקט
ההכשרה
כפיפות
סודיות
השוואה בין מאפייני המעמד של מבקרים פנימיים במספר סוגי ארגונים:
1. מינוי
2. פיטורין
3. בחירת נושאים
4. אופן הדיווח
5. תקציב
6. השפעת הפרמטרים על אי-תלות/ תלות
השוואה בין ביקורת המדינה לביקורת פנימית:
כללי
השוואת סדרי העבודה
חובת הדיווח -
יחסי גומלין בין ביקורת המדינה לביקורת הפנימית
הפעלת שיקול דעת של המבקר הפנימי
השוואת אי התלות לאי-תלות של שופטים
הגנה על מבקר פנימי
ניתוח ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בארה"ב הכלכלה מפותחת ולכן גם כללי הביקורת (CIA = CERTIFIED PUBLIC AUDITOR( מפותחים יותר מאשר אצלנו. בישראל מיישמים חלק מהמלצותיהם.
הכללים בארה"ב יותר מחמירים מאשר בארץ ויותר ברורים. בארה"ב יש גם את רשות ני"ע ((SEC הממליצה ומחייבת חברות לנהוג לפי כללים נוקשים(3).
הפסיקה אינה דנה באופן ישיר בבעיות של אי תלות המבקר. החוק קובע שבדו"ח המבקרים יש לרשום שהמבקר הינו בלתי תלוי. הSEC- קבע כי המבקר נחשב תלוי אם יש לו אינטרס כספי במבוקר או שיש לו אינטרס ניהולי בו(4).
------------------------------------------------------------------
3. GORDON B.DAVIS., AUDITING & EDP. N.Y. 1983 pp. 2-4
4. Dalehite v. united states 346 u.s. 15 (1953) berkovitz v. u.s.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חשיבות אי התלות של מבקר פנימי", סמינריון אודות "חשיבות אי התלות של מבקר פנימי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.