היישום אינו מחובר לאינטרנט

על בנייתה של חברה צודקת: החברה, הפרט והתבונה אצל ג'ון רולס ומבקריו

עבודה מס' 065215

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת משנתו התיאורטית של ג'ון רולס ודיון ב-3 מבקרים מרכזיים שלו.

8,097 מילים ,15 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

ג'ון רולס (John Rawls), פילוסוף אמריקני, לימד באוניברסיטת הארווארד משנת 1962. ספרו הידוע ביותר "A Theory of Justice" (תיאוריה של צדק) פורסם בשנת 1971. ספר זה נותר מרכזי במחשבה המדינית הליברלית גם בשלהי המאה ה-20 וראשית המאה ה-21.
ההגות של רולס קמה על רקע המשבר שפקד את מדינת הרווחה הליברלית במחצית השניה של המאה ה-20. במהלך שנות ה-50 של המאה ההיא, נשמעו ביקורות משתי קצוות הקשת הפוליטית על הליברליזם, שנראה היה כאילו הוא מכיל בתוכו כמה מן החוליים שהחברה המערבית של התקופה לקתה בהם. מלחמת וויטנאם המתמשכת, רצח נשיא ארה"ב קנדי, חוסר היציבות הפוליטי בארה"ב ובכמה מהמדינות המובילות במערב אירופה, כמו צרפת, התפרקותן - לא מרצון - של האימפריות האירופאיות מהקולוניות האחרונות שעוד החזיקו וכל זאת בנוסף לתחושת התפרקות חברתית פנימית שאפיינה את העולם המערבי בשנות ה-60' ואילך. תרבות נוער שוברת מוסכמות, מוסיקה ואומנות מודרנית שאינה נשמעת לקונבנציות ישנות, תרבות הפנאי והצריכה וכד'.
עידן זה, ניתן לראותו כחבלי הלידה של הפוסט-מודרניזם. שבירה וערעור על מוסכמות וערכים של התבונה וההשכלה, ותפיסותיהם לגבי הקדמה וכיוונה. בתקופה זו החל "העולם השלישי" לתבוע את זכויותיו כשחקן שווה במערכת הבינלאומית, אם במקרה של מדינות חדשות באסיה ואפריקה ואם במקרה של מהגרים ומשפחותיהם מ"העולם השלישי" במערב. כך הגיע גם תורן של הנשים כקבוצה לתבוע את שתפסו כזכויותיהן. בנקודת זמן זו, כפי שמגדיר זאת גרזון (2002), הויכוח כבר לא היה על "האמצעים שיש לנקוט כדי להגיע ליעדים מסוימים שהיו מקובלים על הכל, ... [כעת] היעדים הם שנחשפו לדיון ולוויכוח: האם מצבור המושגים והרעיונות המערביים כולו לא היה מותנה על-ידי שליטתה של קבוצה מצומצמת בלבד מן האוכלוסייה בו - גברים משכילים ובעלי אמצעים - ואם כך, האם לא היה מקום לחשוד במערכת הערכים שטופחה במערב כמובנת מעליה?"
אל מול תהליכים אלו מצאו עצמם ליברלים נחלקים בין הגישות המצמצמות והמדגישות את החירויות השליליות, מבית מדרשם של כותבים כהאייק וברלין, לבין אלו שנטו לעמדות יותר סוציאל-דמוקרטיות. כיצד מיישבים את המתח שבין החופש והאינדיבידואליזם הקיצוני, שהחל מפרק את החברה לבין שמירת מדינת הרווחה ללא שיעבוד הפרט למדינה בדומה לסוציאליזם המרקסיסטי?
בתוך המתח הזה הופיעה הגותו של רולס, כמעין המצאה מחדש של הליברליזם על מאפייניו, האמנה החברתית, שוויון וחירות. אולם המתחים שרולס יצא מתוכם ומתוך ניסיון להתגבר עליהם, ממשיכים ומלווים גם את הגותו שלו. אותן קבוצות שרולס ביקש, לכאורה, להתמודד עם קריאות התגר שלהן על הליברליזם, מוסיפות ומבקרות גם את רעיונותיו של רולס עצמו.

בעבודה זו תיבחן הביקורת שנכתבה על רולס, אולי דווקא על-ידי אלה אשר עם ביקורתם ניסה להתמודד ולתת מענה. כן ייבחנו ניסיונות של כותבים אחרים, בני זמנו של רולס, להתמודד עם אותן מצוקות עימן התמודד העולם הליברלי. זאת מתוך השאלה: האם שיטתו של רולס אכן מייצרת מודל של חברה צודקת? האם לכך התכוון? והאם שיטתו ישימה או תיאורטית בלבד?
בפרק הראשון תידון משנתו של רולס ורעיון "מסך הבערות", תוך התייחסות לכותבים מקבילים, כרונלד דוורקין ומיכאל וולצר. הפרק השני יידון ברוברט נוז'יק ותפיסתו המקבילה אך גם סותרת לעקרונות הצדק החברתי הליברלי, כפי שרולס ניסה לייצבם ולהגדירם. הפרק השלישי יעסוק בביקורת "העולם השלישי" על רולס, תוך התייחסות גם לביקורת על נוז'יק ונקודות ההשקה והמחלוקת בין שני הכותבים. בפרק הרביעי תידון ביקורתה של הפמיניסטית הליברלית, סוסאן אוקין והצעתה לקריאה מחודשת ואקטיביסטית של רולס.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' - הצדק עפ"י רולס: ליברליזם בראשית העידן הפוסט-מודרני
פרק ב' - הזכויות על-פי נוז'יק: החברה כמטרד
פרד ג' - שחור ולבן: רולס בעיני "העולם השלישי"
פרק ד' - מגדר וצדק: האישה מאחורי מסך הבערות
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בספרו, "תיאוריה של צדק" (A Theory of Justice) מציע רולס הצדקה פילוסופית של הליברליזם. כערכאה עליונה הוא מציע את העיון המופשט, בניגוד לכלכלה, תועלתנות, קידמה או סדר מדיני. במציאות בה לאנשים שונים יש גישות שונות ואף מנוגדות בשאלות כלכליות והיסטוריות, רולס שואף למצוא את המחנה המשותף הרחב. התבונה, לשיטתו, היא מחנה משותף זה, יחד עם הרצון הטבעי של כל אדם להיטיב את חלקו. מחנה משותף זה משמש אצל רולס כבורר בין השקפות ועלם מנוגדות.

תגים:

ליברליזם · מדינית · מחשבה · פמיניזם · צדק · תרבותיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "על בנייתה של חברה צודקת: החברה, הפרט והתבונה אצל ג'ון רולס ומבקריו", סמינריון אודות "על בנייתה של חברה צודקת: החברה, הפרט והתבונה אצל ג'ון רולס ומבקריו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.