היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 67233
בחינת ההשערה כי הרמטכ"ל דן חלוץ פעל במלחמת לבנון השנייה שלא ע"פ המחשבה הצבאית התיאורטית.
3,925 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60847
הביקורת של אריסטופנס על אתונה וההתחייסות של אנטיגונה ופרומתאוס הכבול לדת כמקור לערכי צדק במדינה.
3,716 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 60733
ניתוח משנתו הפוליטית של רוסו עפ"י "האמנה החברתית" וכתבים אחרים.
3,870 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 60362
פיתוח ההנחה כי לא זאת בלבד שהביולוגי הפך לאובייקט המרכזי של הרוח, אלא שהוא הפך לכוליותה.
11,119 מילים (כ-34 עמ'), 35 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 60467
סקירת הנושא תוך התייחסות לקשר בין אישיותו של רוסו ומחשבתו החברתית\פוליטית.
7,523 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50831
ניתוח היחסים כפי שבאים לידי ביטוי בספרו של ג'ורג' אורוול "."1984
3,266 מילים (כ-10 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 23060
העבודה עוסקת בתפקידו של הצדיק לעורר את העם לעשות תשובה ולסייע להבאת הגאולה.
3,926 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10264
סקירת תולדות גאנז, מחשבתו, דעותיו והשוני בינו לבני דורו בהסתמך על ספרו "צמח דוד".
5,073 מילים (כ-15.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65221
מהם גורמי אי הציות לחוק וזכויותיו של הפרט במחשבה הפילוסופית.
8,702 מילים (כ-27 עמ'), 27 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18