היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 65817
באיזו מידה ישנה מדיניות לחינוך לרב תרבותיות במשרד החינוך.
10,306 מילים (כ-31.5 עמ'), 21 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 68642
בחינת השאלה האם במדינת ישראל של המאה ה-21 קיימת רב-תרבותיות, או שמא דווקא מלחמת תרבויות.
7,090 מילים (כ-22 עמ'), 47 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 70093
עמדותיהם של סטודנטים יהודים וערבים כלפי רב-תרבותיות והיחסים האישיים שביניהם.
5,960 מילים (כ-18.5 עמ'), 20 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 65307
הקשר שבין רב-תרבותיות ופמיניזם תוך הדגשת מעמדן של המורות במערכת החינוך.
6,070 מילים (כ-18.5 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62968
הצגת עמדת המחבר לגבי הרב תרבותיות תוך התייחסות למאמריהם של יונה ושנהב , תמיר ואוקין.
2,067 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 64699
בחינת המתח בין הנטייה לרב תרבותיות ובין המאבק הפמיניסטי באפליה.
2,213 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 67473
מאפייני הרב תרבותיות בחברה הישראלית בדגש על העדה הגרוזינית, והדגמתם בסרט "חתונה מאוחרת" של דובר קוסשווילי.
3,005 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 65717
הפעילות הימית של חניכי 'צופי-ים יפו'.
2,763 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62410
האם שידורי הערוץ השני מעשירים את עולמנו הלשוני ומקדמים את היצירה העברית.
5,756 מילים (כ-17.5 עמ'), 18 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26