היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 61421
עבודה הבוחנת את תקני הביקורת "סדירות" ו"חוקיות".
6,103 מילים (כ-19 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61339
עבודה המתמקדת בתקן הסדירות שהינו אחד מתקני הביקורת המסורתיים.
5,349 מילים (כ-16.5 עמ'), 6 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 65299
בדיקת הממשק בין המעבר לתקן 25 העוסק בהכרה בהכנסה לבין השימוש בשיטות הדיווח בפקודת מס הכנסה.
6,606 מילים (כ-20.5 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68265
בחינת זמן מתן תשובות מעבדה כמודל להשפעת ISO על תרבות הארגון.
5,515 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62369
14,912 מילים (כ-46 עמ'), 30 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66708
הצגת בעיות וקשיים מרכזיים עימם מתמודדת הסוכנות והצעת כלי ניהול וטכניקות, בהם תוכל להשתמש הסוכנות על מנת לנתח את הסיטואציה לפני נקיטת אמצעים.
2,312 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64888
האם מדיניות ההעדפה המתקנת בתחום תעסוקת ערביי ישראל מצליחה לתקן את עיוותי אפלייתם בתחום זה?
8,419 מילים (כ-26 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64096
בחינת הקשר על מנת להציע ולתקן את המצב הלקוי בחברה.
11,672 מילים (כ-36 עמ'), 28 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 63794
טכניקות ניהול.
2,394 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21