היישום אינו מחובר לאינטרנט

הכרה בהכנסה בהתאם לתקן 25 כפי שבא לידי ביטוי בפקודת מס הכנסה

עבודה מס' 065299

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הממשק בין המעבר לתקן 25 העוסק בהכרה בהכנסה לבין השימוש בשיטות הדיווח בפקודת מס הכנסה.

6,606 מילים ,24 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

שלטונות המס נוטים להכיר בהכנסה על בסיס עיקרון המימוש והוודאות בהכנסה בעוד שהחשבונאות הפיננסית מכירה בהכנסה ע"פ עקרון המימוש והפקת הרווח, ומדווחת בהתאם לעקרונות ההקבלה, המהימנות והשמרנות.
הכנסה מוגדרת בפקודה כ"סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו-3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לעניין פקודה זו".
בפקודת מס הכנסה, חסרה התייחסות מפורטת לעניין האופן והמועד בו יש להכיר בהכנסה, ועל כן מתעוררות לא אחת שאלות ומחלוקות בעניין.
בעבודה זו נסקור את האופן שבו מוכרות הכנסות לפי כללי החשבונאות המקובלים בתקן 25 , בהתייחס למקורות ההכנסה העיקריים בפקודת מס הכנסה, ובהשוואה לאופן ולמועד בו יש לדווח עליהן לפי גישת רשויות המס. בפרקים הבאים יפורטו מקורות ההכנסה העיקריים כפי שהם מופיעים בסעיף 2 לפקודה וכן אופן הדיווח על ההכנסה, הנגזר מהפקודה ומן הפסיקה. לצורך בחינת הנושא, נתבסס על התקינה החשבונאית המהווה את הכללים והחוקים להכנת דוחות כספיים ומנחה כיצד יש להכיר בהכנסות תוך התייחסות מהותית לתקן 25 וכן נעזר בפסקי הדין בנושא ובתקנות וחוזרי מס הכנסה שנגזרו מפסקי דין אלו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א: רקע
תורת המקורות
דיווח על בסיס מצטבר
דיווח על בסיס מזומן
גישת מס הכנסה
פרק ב. דיווח על הכנסות - הגישה החשבונאית מול גישת מס הכנסה
ב1. מקור הכנסה 2(1) והכללים המקובלים להכרה בהכנסה על-פי תקן 25
הגישה החשבונאית להכרה בהכנסה - כללי החשבונאות המקובלים.
גישת מס הכנסה
ב2. מקורות ההכנסה 2(4), 2(6), 2(7).
סעיף 2(4) - דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה.
סעיף 2(6) - אחוזת בית וקרקע
סעיף 2(7) - נכסים אחרים
פרק ג: השפעות אימוץ תקן 25 בהיבטי מס
סיכום
רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

תורת המקורות:
בעוד שההכרה בהכנסה עפ"י החשבונאות מוגדרת על ידי תקן חשבונאות מספר 25, הדוקטרינה שעליה נדרש אדם לתשלום מס על ההכנסה בישראל הינה תורת המקורות. ראשיתה של תורת המקור בתפיסה האנגלית וכיוון שפקודת מס ההכנסה הינה מתקופת המנדט היא מתבססת על תורת המקורות. תורת המקור גורסת שכדי שאדם יחויב במס צריך להיות מקור להכנסה זו. הכנסה שאין לה מקור לא תחויב במס. סעיף 2 לפקודה מכיל 10 תתי סעיפים המגדירים מקורות לפי סיווגים שונים כאשר סעיף 10 הינו סעיף סל.

תגים:

בהכנסה · הכרה · חשבונאות · מיסים · סימנריון · תקן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הכרה בהכנסה בהתאם לתקן 25 כפי שבא לידי ביטוי בפקודת מס הכנסה", סמינריון אודות "הכרה בהכנסה בהתאם לתקן 25 כפי שבא לידי ביטוי בפקודת מס הכנסה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.