היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 91
עבודה מס' 61136
8,341 מילים (כ-25.5 עמ'), 18 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 65146
האם חב היזם/קבלן במס רכישה כרוכש זכות במקרקעין או אולי הוא קבלן המעניק שירותי בנייה?
8,592 מילים (כ-26.5 עמ'), 32 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65339
סקירת 13 תכנוני המס שנכנסו לתוקף החל מסוף 2006 וההשלכות של התכנונים על הנישומים ועל אנשי המקצוע.
8,058 מילים (כ-25 עמ'), 21 מקורות, 507.95 ₪
עבודה מס' 41182
דרכים לפיצול חברות, פטור ממיסים, תנאים לזכאות ועוד.
5,133 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61538
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20567
סקירת הוועד ותקנותיו הכלכליות, קבלת החלטות, חלוקת נטל המס, פטור ממס , תעודות אודות נטל המס ועוד.
3,351 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61016
היבטיו השונים של מס התשומות כפי שבאים לידי ביטוי בסעיף 43 א לחוק מס ערך מוסף.
6,163 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 65837
ניתוח ההטבה "אופציות לעובדים", דיון בשאלה האם הכנסה פירותית או הונית, מיסוי ההטבה, ניתוח הסעיפים הרלבנטים בפקודת מס הכנסה, ניתוח השאלה האם מיסוי אופציות לעובדים עומד בהיבט מטרות המס (פשטות, יעילות והגינות).
7,207 מילים (כ-22 עמ'), 8 מקורות, 332.95 ₪
עבודה מס' 67332
בחינת לגיטימיות מוסד הביקורת השיפוטית על חקיקה בכלל ועל חוקי מס בפרט, תוך התייחסות לזכויות החוקתיות הרלוונטיות לחקיקת מס ולאופן בחינתן למול תכלית החוק.
3,333 מילים (כ-10.5 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 91