היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 91
עבודה מס' 10113
מידת האפקטיביות של מיסוי זה, הסיבות להקלות, בדיקת אבטלה והגירה שלילית ומסקנות לעתיד.
2,710 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10343
סקירת מחקרים בנושא העלמות מס, עונשים, סיכום והמלצות סיכום.
4,108 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20061
הצגת הנושא תוך סקירת הספרות בנושא והערכת הגורמים והסיבות לחרדה, אופן הטיפול בבעיה ודיון מסכם.
5,884 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20338
סקירת הטלת המס על היהודים באימפריה תוך התמקדות במאות 16-17, סקירת מקור החיוב, הגבייה, צורת התארגנות הקהילה ועוד.
7,360 מילים (כ-22.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20545
הצגת הנושא תוך ביאור מונחים רלוונטיים, התייחסות למיסי כפל, ההקלות הניתנות לתושבי חוץ ועוד.
8,667 מילים (כ-26.5 עמ'), 26 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 20567
סקירת הוועד ותקנותיו הכלכליות, קבלת החלטות, חלוקת נטל המס, פטור ממס , תעודות אודות נטל המס ועוד.
3,351 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20964
סקירה תאורטית על הנעשה בשטח המו"פ בכל הקשור לדיווח ח-ן , הבטי מס ובדיקה אמפירית האם חברות עומדות בכללים החשבונאיים.
4,042 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20981
סקירת הטלת המיסים על היהודים לצורך המימון הציבורי של הממשלה הפולנית ואת התארגנות היהודית מנגד להבטחת המימון.
5,580 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 21191
סקירת מאפייני המסחר והכלכלה של היהודים בתקופה, מחייתם,פרנסתם, הטלת המס, התארגנות
6,053 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 107.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 91