היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 29
עבודה מס' 67279
ההיבטים הפיזיולוגיים של הזקנה, תוך התמקדות בהחלשות חוש הראייה, הסיבות לכך, כיצד התופעה משפיעה על המזדקן עצמו ומהן שיטות הטיפול.
3,963 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60650
בחינת ההיבט הפמיניסטי בסרט תוך התייחסות לייצוג התקופה ה"פרה-פמיניסטית" בסרטים אלה.
8,465 מילים (כ-26 עמ'), 17 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66836
הקונפליקטים בין מערכת הביטחון לבין אלו המצדדים באידיאולוגיה של צדק סביבתי, ובדיקה האם קייימת שחיקה בלאומיות והמיליטריזם לטובת אידיאולוגיות אחרות.
10,311 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61742
הסיבות לאפליה, נטל האחריות המשפחתית ומה יש לעשות בכדי להשיג שוויון.
8,492 מילים (כ-26 עמ'), 52 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63042
התמקדות בגישה הסוציולוגית תרבותית להסבר התופעה.
3,222 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69666
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים.
9,656 מילים (כ-29.5 עמ'), 56 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 63323
הסיבות להגברת תהליך הבחירה בחינוך, שיטות בחירה, התנגדויות והבחירה בישראל.
2,628 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66077
סקירת הרצף ההיסטורי של היחסים בין הכנסייה לבין העם היהודי, על גלגוליו השונים.
13,400 מילים (כ-41 עמ'), 43 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 60381
התייחסות לרלוונטיות ומשקל הראיה ובחינה של חוק היפותטי לפיו ראיות על מעשים קודמים יהיו קבילות.
2,567 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 132.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 29