היישום אינו מחובר לאינטרנט

הצורך הראייתי לזכות למשפט הוגן

עבודה מס' 060381

מחיר: 132.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התייחסות לרלוונטיות ומשקל הראיה ובחינה של חוק היפותטי לפיו ראיות על מעשים קודמים יהיו קבילות.

2,567 מילים ,12 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
פתיחה
ההצדקה הראייתית
האם הכלל תקף מבחינה חוקתית
סיכום

הערת מערכת: בעבודה נכתבו הערות שוליים אך לא הוכנה רשימה ביבליוגרפית.

פתיחה
הכלל המוצע (להלן: "הכלל") מציג נקודת איזון ערכית, המייצגת את עמדתה של החברה כלפי עבריינים בעלי עבר פלילי. ככלל, ראיה על התנהגות שלילית של נאשם בעבר אינה קבילה, אם מטרתה היחידה היא להראות את נטייתו השלילית או אופיו העברייני של הנאשם, ואינה רלוונטיות לנשוא האישום.1 כלל זה מעוגן גם בס' 404 לחוק הראיות הפדרלי בארה"ב.2 הרציונל של עיקרון זה נעוץ בחשש מפני דעה קדומה של הגורם השיפוטי3, אשר ייחס לראיה שכזו משקל רב מדי וירשיע את הנאשם על בסיס ראייתי לוקה, בדעה כי לאור התנהגותו השלילית, ברור כי פשע, ואין זה חשוב אם הוא אשם או חף בביצוע נשוא האישום.4 דעה קדומה זו פוגעת בזכותו של האינדיבידואל למשפט הוגן. כיום, עמדת החברה היא העדפת השיקולים החוקתיים
האינדיבידואלים על היתרונות החברתיים אשר מייצג החוק, לשון אחרת, באיזון בין רצון החברה להיות בטוחה מפשע ובין רצון האינדיבידואל להיות חופשי5, גובר הרצון לחופש. אולם, ייתכן שנקודת איזון זו תשתנה, כפי שמבטא הכלל.
חלקה הראשון של העבודה ידון בהצדקה הראייתית לכלל, תוך התייחסות למשקל הראיה והרלוונטיות שלה (לא אדון ביסוד הקבילות6 וביסוד המטריאליות7). חלקה השני ידון בהיבט החוקתי.
-------------------------------------------------------------------------------
1. א' הרנון, דיני ראיות (חלק א', ירושלים - התש"ל, חלק ב', ירושלים - התשל"ז), עמ' .369
(2.federal law of evidance, pub. l. no. 103 - 122, 108 stat.1902(1994
3. ע"פ מחקרים שנעשו, אין למעשה הבדל בין יכולתם של מושבעים לפתח דעה קדומה נגד נאשם, ובין יכולתו של שופט לעשות זאת - הרנון, ה"ש 1, עמ' .391
4. R.A. Posner, An Economic Approach to the Law of Evidence, 51 Stanford L. Rev. (1999), 1477, pp 1525.
5. A. Stein, The Refoundation of Evidence Law, 9 Canadian Journal of Law & Jurisprudence (1996), 279, pp 295.
6. יסוד הקבילות הוא זה המוכרע בחוק המוצע, וממילא קבילות הראיה תלויה ברלוונטיות שלה, וכל ראיה רלוונטית תהיה קבילה אלא אם החוק מונע זאת. במקרה שלנו, החוק מתיר קבילותה של ראיה מסוימת, לכן הדיון בקבילות הראיה הנ"ל מתייתר.
7. יסוד זה משתנה בהתאם לדין המהותי החל בכל מקרה ספציפי, ועל כן הדיון בו אינו מתאים לחיבור זה, שהוא כללי ואינו עוסק במקרה ספציפי.

מקורות:

R.A. Posner, An Economic Approach to the Law of Evidence, 51 Stanford L. Rev. (1999)
A. Stein, The Refoundation of Evidence Law, 9 Canadian Journal of Law Jurisprudence (1996)
Christina E. Wells, Erin E. Motley, REINFORCING THE MYTH OF THE CRAZED RAPIST: A FEMINIST CRITIQUE OF RECENT RAPE LEGISLATION, 81 B.U.L
Cross, On Evidence (London, 7th. Ed. By C. Tapper, 1990)

תגים:

אופי · האדם · הוגן · כבוד · מעשים · משפט · משקל · נאשם · עשות · קבילות · קודמים · רלוונטיות · שיטה · שלילי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הצורך הראייתי לזכות למשפט הוגן", סמינריון אודות "הצורך הראייתי לזכות למשפט הוגן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.