היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 66979
בחינת זכויותיו של הקטין להביע את דעתו בהחלטות לגבי עצמו, משקלן, והאם גישת המשפט הישראלי ביחס לנושא, שקלה את כלל השיקולים בהחלטותיה ופסיקותיה בעניין.
11,624 מילים (כ-36 עמ'), 60 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64979
המשקלים פועל ופעול לפי מסורת תימן בהשוואה למסורות אחרות
5,660 מילים (כ-17.5 עמ'), 60 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 67638
תיאור קבוצת תמיכה ודיון בשימוש הנעשה בקבוצה באלמנטים של עזרה עצמית כחלק מהטיפול בהורדה במשקל.
3,290 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 50595
עבודה זו עוסקת בבעיית ההתפתחות המוטורית אצל מפגרים בדגש על בעית שיווי המשקל.
3,768 מילים (כ-11.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65973
בדיקה וחקירה של השפעת משקל גוף ודמוי עצמי על תפקוד חברתי ועל מידת המקובלות אצל ילדים בגיל התבגרות מוקדמת.
5,211 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 50721
סקירה כללית של ההיבטים הפיזיים והנפשיים של תופעת ההשמנה, וההתעמלות כפתרון.
2,092 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 31524
סקירת היחס של ברטניה לתעלה, המניעים והתהליכים המדיניים שלה, התקופה האמפריליסטית ועוד..
7,824 מילים (כ-24 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69825
דיון בבעיה תוך תיאור מימדיה, עומקה והתבטאותה על פני השטח.
5,830 מילים (כ-18 עמ'), 24 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61897
על השמנת יתר בעולם המערבי ועל חשיבותה של פעילות גופנית
2,730 מילים (כ-8.5 עמ'), 1 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20