היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מיתוג לבין הרצון לרכוש בגדים

עבודה מס' 064421

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת משקלו, בקידום מכירות, של המיתוג הפרטי ואם קיים הבדל בכוח המכירה של מיתוג פרטי לעומת מקבילו, ללא מיתוג.

6,659 מילים ,36 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

השיווק לילדים הוא כיום המוטיב המרכזי אצל חברות רבות- דרכם הם מעוניינים להגיע "לכיס" ההורים. על פי ניסיונה של עלית, מאכלים מיוחדים לילדים (לדוגמא שוש, תפוצ'יפס וכד') מהווים את מחצית מכירות החברה.
השיווק לילדים הוא כיום הוא בבחינת יעד מרכזי, בכל הקשור ליעדי שיווק אצל חברות רבות - הילדים, כצרכנים מועדפים, הם הצינור הרכזי ל"לכיס" ההורים. ממקנות הספרות המקצועית, הילדים הינם הקניינים הגדולים ביותר בעידן המודרני. המצב דומה בשוק הביגוד בו ילדים מתלבשים כיום במותגים פרטיים עולים לכדי מאות שקלים.
מספר מחקרים, אשר דנו בנושא זה, העלו מספר סיבות להסבר ההצלחה והצמיחה הבולטים של private label brands (PLB) - מותגים בעלי תווית פרטית (מת"פ) באירופה המערבית ובארצות הברית של אמריקה. ממסקנות מחקרים אלו, אודות מותגים אלו, עולה כי המחיר, שניתן לבקש עבור מוצרים, יכול להיות גבוה יותר ממוצרים שאינם מוכרים כמותגים.
מטרת המחקר
מטרת עבודה היא לבחון את משקלו, בקידום מכירות, של המיתוג הפרטי ואם קיים הבדל בכוח המכירה של מיתוג פרטי לעומת מקבילו, ללא מיתוג ?
השערות המחקר
* קיים קשר בין מיתוג פרטי לבין הרצון לרכישה- מוצרים שיש להם מיתוג פרטי יהיו מבוקשים יותר על ידי הצרכנים.
* קיים קשר בין מיתוג פרטי לבין זיכרון המודעה.- מוצרים שיהיו תחת מיתוג פרטי יזכרו טוב יותר על ידי הצרכן
המדגם ושיטת איסוף הנתונים
גודל המדגם שיבחר לצורך מחקר זה הוא מדגם של 100 איש. המדגם יהיה מדגם נוחות - מכלל החברים והמכרים של עורכת מהחקר, בעלי משפחות, יבדקו באמצעות שאלון סגור.
שיטת הדגימה היא דגימה נוחות-כל מי שיהיה מוכן לענות על השאלון יתבקש לעשות כן.

ראשי פרקים:
מבוא
הצגת הבעיה
מטרת המחקר
השערות המחקר
המדגם ושיטת איסוף הנתונים
סקירת הספרות
אפקטיביות הפרסום על בני נוער
הבנת המסר
עומס המידע
מהי השפעת מודעות הצרכן למחיר על קניית מותג פרטי
יוקרתיות
בקנית מותגים פרטיים
רציונל המחקר
שיטת המחקר
מערך המחקר
המדגם
כלים
הליך המחקר
שיטת הניתוח
השערת המחקר
ממצאים
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
דוגמת השאלון

*הערת מערכת: הפרסומות אינן מצורפות לעבודה.

קטע מהעבודה:

מספר מודלים עוסקים בנושא החדרת רעיונות ומוצרים לשוק. הורניק (1988) וגבע (1993) מתארים מספר מודלים.
מודל אחד אותו מתאר הורניק הוא המודל של "למידה--> רגשות-->פעולה", פועל בכל המצבים. הנערים רואים את הפרסומת, מפנימים אותה ופועלים על פיה. חלק מהפעולה נעשית "בערוץ" המרכזי" לפי מודל הELM- אותו מתאר PETTY (1993) וחלקה בערוץ המשני.
הערוץ הטוב ביותר לפרסומת הוא עדיין הטלוויזיה והמסר המפחיד הוא המסר הקליט ביותר. במחקר לעיל רוב הנחקרים אכן הפנימו את המסר הציבורי, ביחוד כשהדבר נגע להם.
כאשר חושבים על שינוי עמדות בקרב הציבור על ידי תהליכי פרסום ושכנוע, יש לקחת בחשבון את עקרונות מודל ה- E.L.M. לדוגמא אם המסר שלנו יופנה לקבוצות שהדימוי העצמי שלהם נמוך אזי סביר שהם יעבדו את המסר בערוץ המשני ולכן כאשר ננסה לשכנעם יש לשים לב לרמזי השכנוע ולכללי ההחלטה: לדוגמא מספר רב של טיעונים, להביא אנשים מפורסמים ודמויות מפורסמות כגון שר הבריאות וכד' (PETTY, 1983).

מקורות:

נועה
קדס
ANM
זהבה
נועה
אנו רואים כי כל המותגים הפרטיים נזכרו טוב יותר מהמותגים האחרים.
לגבי שאר הממצאים עולה:
להלן אחוז הנשאלים שציינו כי פרסומות לביגוד ילדים משפיעות על החלטות הקניה שלך:
56%
במידה רבה מאוד
4%
במידה רבה
25%
במידה בינונית
5%
במידה נמוכה
10%
במידה נמוכה מאוד
מכאן עולה כי הפרסומות לבגדים משפיעות רבות על החלטת הקניה.
כאשר אתה רואה מוצר חדש בשוק, איזה מהמרכיבים הר"מ משפיע עליך ביותר?
15%
מחירו של המוצר
35%
דעותיהם של החברים
36%
היכרות עם החברה
4%
דעותיהם של בני המשפחה
0%
אף אחד מהנ"ל
האם אתה מבצע השוואת מחירים לפני רכישת מוצרי ביגוד?
השכיח היה "לעיתים".
לגבי מיקום הפרסום 59% ציינו כי הם מעדיפים פרסום בשילוט חוצות.
באיזו מידה תהיה מוכן לרכוש בגדים של מותגים פרטיים לילדך:
15%
במידה רבה מאוד
45%
במידה רבה
5%
במידה בינונית
6%
במידה נמוכה
29%
במידה נמוכה מאוד
מבחינת התפלגות הנשאלים:
נשים העדיפו יותר לרכוש מותגים מאשר גברים. לגבי השאלה באיזו מידה תהיה מוכן לרכוש מותגים, מתוך 45% שענו בחיוב 39 היו נשים.
בחינת ההבדלים בין נשים לגברים לגבי השאלה "אילו פרסומות לביגוד ילדים משפיעות על החלטות הקניה שלך" נמצא כי יש הבדל: נשים נטו לציין יותר מגברים את השפעת המודעה (ממוצע 2.02 לעומת ממוצע 3.04 אצל גברים, T= 3.12 P 0.01 )
אין קשר בין ההשכלה או העיסוק לרצון לרכוש מותגים (F= 3.01 P 0.05)
נמצא מתאם חיובי בין הגיל לרצון לרכוש מותגים פרטיים (F= 5.97 P 0.05)
לא נמצא קשר בין ההכנסה לבין השפעת המודעות.
סיכום ומסקנות
עבודה זו עסקה בנושא הפצת מותגים ש לבגדי ילדים והשפעתם על אטרקטיביות הקניה.
לפי האמור לעיל, הפרסום לילדים הוא כיום המוטיב המרכזי אצל חברות רבות- דרכם הם מעוניינים להגיע "לכיס" ההורים.
המותג הוא מותג פרטי ששייך רק לחברה עצמה והיא רוצה לשכנע את הילדים בעיקר (וגם את ההורים) כי ירכשו אותו. על פי סקירת הספרות אסטרטגיית השיווק חשובה מאוד, במיוחד במוצר חדש אותו רוצים להחדיר לשוק. כאשר מדברים על מוצר בעל מותג פרטי, ישנם מספר כללים עליהם רצוי לשמור. ראשית היות וזהו מוצר חדש ו"מסוכן",
הצרכנים נוטים לרכוש מוצר יקר יחסית, על מנת "לא ליפול". אולם היות ומדובר במוצר בעל מעורבות נמוכה, הצרכנים יוכלו לרכוש את המוצרים על מנת לנסות אותם.
סקירת הספרות עוסקת גם בתאור מספר מודלים. מהמודלים נלמד כי על-מנת להעריך את ההשפעה של חשיפה לפרסומות, יש חשיבות לטבעו של המוצר / שירות המהווה בסיס לעמדה (פרסומת למוצר לא שיגרתי הינה בעלת השפעה חזקה יותר על עמדות כלפי מותג ועל כוונת קניה).
מספר נוסף של תיאוריות אודות שיווק ופרסום נסקרו לעיל. התאוריות גורסות כי ישנן מאפיינים אישיותיים לפרסום כל מוצר. מאפיינים אלו מציינים כי המפרסם צריך להתחשב במכלול דברים וכך למכסם את מטרות הפרסום. מטרות הפרסום, מצידם, מהוות תשתית לכל תוכנית פרסום, ועל פיהן ניתן לאמוד את השפעת מסע הפרסום ולהעריך את
תוצאותיו. מטרות מסע פרסום יכולות להיות בין היתר:שיפור מכירות, שיפור רווחים, העברת מידע.
המחקר לגבי אסטרטגיית הפרסום המומלצת נערך על אוכלוסיה ממוצעת מבחינה סוציו-אקונומית- אוכלוסיית מכרי החוקרת. חולקו כ- 100 שאלונים סגורים ולגביהם נערך ניתוח הממצאים.מהם עולה כי השערות המחקר אוששו:
קיים קשר בין מיתוג פרטי לבין הרצון לרכישה
קיים קשר בין מיתוג פרטי לבין זיכרון המודעה
ההמלצות הן לחברות מתחילות או לחברות המתוכננות להקים עסק לבגדי ילדים הוא ליצור מיתוג פרטי לכל מוצריהם תחת שם אחד- רצוי שיהיה קליט ככל האפשר, שידבר אל לב הילדים וכך "ירכוש" את כיס ההורים.
כמו כן חשוב מאוד לפרסם בשילוט חוצות. פרסום חוצות שונה מערוצי פרסום אחרים בכמה מובנים. הוא ממוקד ברעיון יצירתי מרכזי ובולט ואפשר להבינו במהירות רבה. הרעיון חייב לקבל ביטוי יצירתי הולם כי המסר אמור להיחרט בזיכרון מהתרבות קצרה ומהירה (בדרך כלל תוך כדי תנועה של הקורה החולף על פניו). המלל הוא כאמור
מזערי. בדרך כלל מילה אחת או משפט צר המשמעים מלל וכותרת כאחד. המלל בפרסום חוצות לא יעיל, לדעת מומחים יותר משש או משבע מילים, המביעים משפט קליט שימשוך תמורת לב ויחרט בזיכרון.
ביבליוגרפיה
בייט מרום רות (1986), שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-3, האוניברסיטה הפתוחה.
בירנבאום מנוחה, (1995), מי מפחד מעבודות מחקר?, מפעלים אוניברסיטאים.
בר חיים א., (1988) ניהול משאבי אנוש , בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, ת"א.
גבע א., (1994), התנהגות צרכנים, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
גלוברזון ש., (2000), ניהול התפעול ושיפור ביצועים, צ'ריקובר מוציאים לאור.
האוניברסיטה הפתוחה (1992), מבוא לפסיכולוגיה, חטיבה ראשונה יחידות 1-3.
הורניק י. (1988) , ניהול הפרסום, האוניברסיטה הפתוחה: תל-אביב.
זימון י. (1994), מבוא לכלכלה, תל-אביב.
נחמיאס דוד נחמיאס חווה (1992), שיטות מחקר במדעי החברה, רשף.
Ashley s.r. (1998). "how to effectively compete against private-label brands", Journal of advertising research 38(1), pp.75-82.
Aaker, David A. (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the value of a Brand Name. New York: The Free Press.
Bronnenberg b.j. and wathieu l.,(1996), "Asymmetric ppromotion effects and brand positioning Market science, 16(4), pp.379-394.
Dhar s.k, hoch s.j. (1997), "why store brand penetration varios by retailer", Market science, 16(3), pp.208-227.
Fern e.f., monroe k.b. (1996), "effect sizE estimates: issues and problems in interpretation", Journal of consumer research, 23, pp.89-105.
Fortune a., (1994), "what price brand loyalty?", Fortune, 129 (1), pp.103-104.
Jacoby j, hoyer w.d., "viewer miscomprehension of televised communication", JOurnal of marketing, 1982, vol 46(4), pp.12-26.
Jacoby j, hoyer w.d., "viewer miscomprehension of televised communication", Journal of marketing, 1982, vol 46(4), pp.12-26.
Jacoby j., Speller d.e., " brand choice behavior as a function of information loaD", Journal of marketing research, Vol 11, pp. 63-69.
Hoch s.j., banerji s,m (1993), "when do private labels succeed?", Sloan managment review, 34, Pp.57-67.
Inglehar r., (1990) Culture shift in advanced industryal society, Princeton university press, prinCeton, nj.
Joreskog k.g. et all (1996), "8 user rwference guide", in sinha i, r.barta, the effect of consumer price conciouness on private label purchase", Internal journal of research in marketing, 16, (1999), pp.237-251.
Kahnman d., Et all (1996), "fairnEss and the assumption of economics, Journal of bsiness, 59, (4), pp.285-300.
Keller, Kevin Lane (1993), " Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity," Journal of Marketing, 57 (January), 1-22.
Krishnan t.v., soni h, (1997), "guaranteed profit margins: a demonstration of retailer power", International journal of research in marketing, 14(1). Pp.35-56.
Lichtenstein d.r., Bloch p.h., black w.c.,(1988), correlates of price acceptability", Journal of consumer research, 15, pp.243-252.
Macshane d. (1998), The great supermarket rip-off, New states man 520, (11), 14.
Mela c.f., gupta s., Jedidid k, (1998), "assessing long term Promotional influence on mrket structure", Internal journal of research in marketing, 15, (2), pp.89-107.
Morgenson g., (1991), "the trend is not their friend", Forbes, 148, (6), pp.115-119.
Mogelonsky m., (1995), "when stores became brand", American demogRaphic((Febuary), pp.32-38.
Monroe k.b., krishman r., (1985), "the effect of price on subjective product avaluation", in jacoby j, olson j,c., (eds, (Perceived quality: how consumers veiw stores and marchandise, D.c., health and company, lexington, pp.209-232.
Petty r.e. (1983), "central and peripheral cues to persuation application to advertising", Advetising and consumer psychology, Lexington, london,
Richardson p.s., et all(1996), "houshold store brand pronenness: a framework" Journal of retailing, 72, (2), pp.159-185.
Sethuraman r. Cole c., "why do consumers pay more for national brands than for store brands", Msi working paper, No.97-126.
Stern a.l., (1997, (The pricing quandary, Across the board. Pp.16-22.
Stern g., (1993), "p g will cut prices 5% on pAmpers, 16% on luvs to battle private brands, "The wall street journal, April 14.
Tai s.h.c., tam j.l.m., (1997), "a life style analysis of female consumers in greater china, Psychology and marketing, 14. (3), pp.287-307.
דוגמת השאלון
לפניך 10 פרסומות לבגדי ילדים, כאשר שם המוצר נמחק- דרג את רצונך לרכוש את המוצרים- הראשון מסמל כי הינך מתלהב מאוד מהמוצר ואילו 5 מציין כי אינך מתלהב מהמוצר כלל 1.
כעת,, בלי להתבונן בפרסומות, ציין אילו חברות אתה זוכר?
באיזו מידה להערכתך פרסומות לביגוד ילדים משפיעות על החלטות הקניה שלך:
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה נמוכה
במידה נמוכה מאוד
2. כאשר אתה רואה מוצר חדש בשוק, איזה מהמרכיבים הר"מ משפיע עליך ביותר?
מחירו של המוצר
דעותיהם של החברים
היכרות עם החברה
מותגיות
אף אחד מהנ"ל
3. האם אתה מבצע השוואת מחירים לפני רכישת מוצרי ביגוד?
תמיד
לעיתים קרובות
לעיתים
לעיתים רחוקות
לעולם לא
באיזו מידה תהיה מוכן לרכוש בגדי מותגים פרטיים לילדך (בגדים עם שם הפירמה):
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה נמוכה
במידה נמוכה מאוד
19. מין: 1. זכר 2. נקבה
20. השכלתך: 1. יסודית 2. תיכונית, 3. על תיכונית 4. אקדמאית
21. עיסוק:
1. עקרת בית
שכיר
עצמאי
שכיר ועצמאי גם יחד
לא עובד
22. גילך הוא:
21--30
31-40
41-50
51-60
60+
23. ההכנסה הממוצעת במשק היא 6300 ש"ח נטו למשפחה. הכנסת התא המשפחתי שלך הוא:
הרבה מתחת לממוצע
מתחת לממוצע
כמו הממוצע
מעל הממוצע
הרבה מעל הממוצע.
1

תגים:

מותגים · נוער · ילדים · בגדים · פרסום · שיווק · קניות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מיתוג לבין הרצון לרכוש בגדים", סמינריון אודות "הקשר בין מיתוג לבין הרצון לרכוש בגדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.