היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 71053
מהם קווי הדמיון והשוני בין בני נוער עולים מחבר העמים ובני נוער עולי אתיופיה בדפוסי עבריינות והתנהגויות לא נורמטיביות?
6,304 מילים (כ-19.5 עמ'), 38 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 40425
רקע, תפקידי השירות, אפשרויות הטיפול, שיטות הטיפול בסטיות חברתיות וטיפול קבוצתי בנוער אלים.
4,465 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67672
שלב המשפט וההענשה הייחודי של עבריינות נוער.
3,635 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 70854
האם ישנם הבדלים בעמדות כלפי שימוש באלכוהול בין נוער יהודי לנוער ערבי במדינת ישראל?
7,545 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 71197
האם ישנו פער בצריכת האלכוהול בקרב בני נוער דתיים (ערבים או יהודים), לבני נוער חילוניים (ערבים או יהודים) במדינת ישראל, והאם יש הבדל בעמדות כלפי אלכוהול בקרב בני נוער ערבים/יהודים חילונים/דתיים?
8,564 מילים (כ-26.5 עמ'), 21 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 68526
פרסום בקרב בני הנוער, וסקירה של טכניקות עיקריות בפרסומות בעלות השפעה על בני נוער.
8,935 מילים (כ-27.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69334
נשירת נוער מבית הספר כגורם מאפיין של נוער בסיכון.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70921
התמכרותם של בני נוער לשימוש ברשתות חברתיות וכיצד התמכרות זו משפיעה על תפקודם של בני נוער מהיבטים שונים.
9,131 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 319.95 ₪
עבודה מס' 20447
סקירת החומר המופץ על ידי תנועת נוער במטרה לבדוק את היחס לערבים.
6,047 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100