היישום אינו מחובר לאינטרנט

שירות המבחן לנוער-טיפול קבוצתי בנוער אלים

עבודה מס' 040425

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע, תפקידי השירות, אפשרויות הטיפול, שיטות הטיפול בסטיות חברתיות וטיפול קבוצתי בנוער אלים.

4,465 מילים ,10 מקורות ,1990

תקציר העבודה:

שרות המבחן לנוער מתפקד כגורם טיפולי לנוער עבריין. השרות מטפל באוכלוסייה מובחנת של קטינים, אשר מתוקף החוק אינם נשלחים לריצוי מאסר בבית-כלא.
למעשה, השרות מטפל בקטינים שהואשמו בהתנהגות הנתפסת ע"י החברה כסטייה חברתית.
הסטייה החברתית מוגדרת לרוב ע"י סוציולוגים כחריגה מהכללים הנורמטיביים ומדפוסי ההתנהגות שנקבעו בחברה מסוימת.
מנגנוני הפיקוח החברתי הפועלים כנגד הסטיות החברתיות מתמקדים בשני כיוונים עיקריים:
א. מוסדות סגורים כגון בתי סוהר ומוסדות אחרים שנועדו לחסל את הסטייה החברתית, אולם הופכים בין השאר, לנקודות מפגש לימודי של העברת "ידע מקצועי" בין הכלואים.
ב. טכסים פומביים הקשורים בהגדרת התנהגות סוטה (הוקעה ציבורית, משפט פלילי וכדומה).
קאי אריקסון , הסוציולוג האמריקאי, תאר את נושא הסטייה החברתית באופן מעניין: לטענתו, עוזרת הסטייה, באופן פרדוקסאלי , לשמור על קונסנזוס חברתי.
עפ"י דבריו, החברה מפרשת את התנהגות הפרט ומחליטה אם היא בבחינת סטייה או לא. "החלטה" אם התנהגותו של הפרט מהווה סטייה חברתית או לא מאחדת מחדש סביב ההסכמות החברתיות שנתקבלו בעבר, ומדגישה את המשותף באופן המחזק את המערכת ומקנה לה תוקף וסמכות מחודשת.

יחסה הנוקשה של החברה כלפי סטיות חברתיות ומלחמתה בהן מבטא במידה רבה את הקונפורמיות החברתית המעודדת דפוסים שנקבעו כנורמטיביים, ואת הרצון לקעקע כל גילוי של סטייה מדפוסים אלו.
תיאוריות קרימינולוגיות שונות, שניסו לבדוק מהן הסיבות להיווצרותן של סטיות חברתיות העלו גורם מרכזי מסוים, המשפיע על נטייה לסטייה חברתית: עפ"י מחקרים רבים נמצא, שהתפוררות מסגרות חברתיות קיימות מהווה מקור עיקרי לסטייה חברתית.
במקביל, קיימת גם תיאוריה, הרואה במצבים שבהם מושפע הפרט בעת ובעונה אחת משתי מערכות נורמטיביות שונות ומנוגדות בחלקן מקור עיקרי לסטייה. מצב זה, נוצר בעיקר בחברות רב עדתיות דוגמת חברות מהגרים.
דוגמא להתנגשות בין שתי מערכות נורמטיביות המתקיימות זו לצד זו ניתן לראות, לדוגמא, במצבה של האוכלוסיה הכפרית-הערבית בארץ. חברה זאת חווה התנגשות בין ערכיה הדומיננטיים של החברה העדתית והמסורתית בכפר הערבי לבין ערכיה של החברה הישראלית בעלת האוריינטאציה המערבית והחילונית. כפי שהוכח במחקרים שנערכו בנושא, ההתנגשות בין שתי המערכות הללו הביאה להתגברות נטייתו של הפרט לעבריינות באוכלוסיה המדוברת.

בעבודה זאת אבחן את מבנה שרות המבחן לנוער, כגורם המטפל בסטיות חברתיות של קטינים.
ראשית, תתואר מערכת ההחלטות וההכרעות לגבי גורלו של הקטין העבריין: החל מהשלב הטרום משפטי, בהמשך - העמידה לדין, ולבסוף מעקב וביצוע החלטות בית-המשפט.
אפשרויות הטיפול ושיטות הטיפול פותחות בפני שרות המבחן לנוער כר נרחב של צורות פעולה אשר נבחרות בהתאם לצרכים הספציפיים, לרקע, לנסיבות של הקטין, ושל העבירה שבצע.

בעבודה אציג באופן מובחן את טיפולו של שירות המבחן בנוער אלים ותוקפני.
מסתבר, שאחת הדרכים המרכזיות בהן נוקט שירות המבחן לנוער לטיפול בסטייה חברתית זאת היא באמצעות הטיפול הקבוצתי.

בעבודה יוצגו מאפייניו של הטיפול הקבוצתי, כפי שהוא נערך בישראל, ויתוארו דרכי הפעולה והמטרות של דרך טיפול זאת על חסרונותיה ויתרונותיה, כפי שהן מוצגות בהרחבה ע"י אנשי השירות המדווחים על פעילותם בתחום זה.
כפי שניתן יהיה לראות, שרות המבחן לנוער פועל מתוך אוריינטציה פסיכולוגית וסוציולוגית רחבה: הקטין נתפס כחלק אינטגראלי מהסביבה שבה צמח, ומהרקע המשפחתי והאישי שממנו בא. מודגשת מאוד חשיבותה של המשפחה, והאווירה, שהשפיעה עליו בשלב שקדם לביצוע הפשע, על מנת להבין ביתר דיוק את מקורותיה ומניעיה של ההתנהגות הסוטה ולמנוע את הישנותה.
בדיקת הנושא מתבססת בעיקר על עדויות של אנשי שירות המבחן לנוער מתוך דו"חות פנימיים, ומאמרים שנכתבו על ידי אנשי השירות ומעידים על עבודתם היומיומית. כמו כן, רקע תיאורטי, מתבסס על ספרות מקצועית בתחום הדין הפלילי.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. שרות המבחן לנוער - רקע
3. תפקידיו של שרות המבחן לנוער
4. אפשרויות הטיפול
5. שיטות הטיפול בסטיות חברתיות
6. טיפול קבוצתי בנוער אלים
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

תגים:

עבריינות · פשע · חינוך · חברה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שירות המבחן לנוער-טיפול קבוצתי בנוער אלים", סמינריון אודות "שירות המבחן לנוער-טיפול קבוצתי בנוער אלים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.