היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 20839
4,324 מילים (כ-13.5 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21211
סקירת קבלת ההחלטות בבית המשפט בנושא זה וכן סקירה כוללת על עבריינות בני טובים אז והיום.
2,228 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66696
בחינת דפוסי עבירות ועבריינות בקרב בני-נוער יוצאי אתיופיה בישראל והסיבות החברתיות והתרבותיות שגרמו לעבריינות זו.
6,145 מילים (כ-19 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66385
תגובות לעבריינות פוליטית: פרשת ויצמן - סרוסי מול נתניהו - עמדי
9,072 מילים (כ-28 עמ'), 31 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61774
הקשר בין חברים עבריינים להתנהגות עבריינית של היחיד.
15,140 מילים (כ-46.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62595
סקירת פעילות המשטרה בתחום המניעה ויישומן של פעילויות מניעה שונות.
4,018 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61584
תיאור הקשיים שהנוער העולה נתקל בהם.
7,015 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63010
בחינת הקשר הגנטי והפיזיולוגי לעבריינות דרך מחקרים שבוצעו תוך התייחסות להיבטים החברתיים והאתים במחקרים אלו.
2,540 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64675
מהם הגורמים העשויים לגרום למיעוט לרצון לסטיה חברתית עד כדי פשיעה
12,021 מילים (כ-37 עמ'), 33 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28