היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 20839
4,324 מילים (כ-13.5 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21211
סקירת קבלת ההחלטות בבית המשפט בנושא זה וכן סקירה כוללת על עבריינות בני טובים אז והיום.
2,228 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 71053
מהם קווי הדמיון והשוני בין בני נוער עולים מחבר העמים ובני נוער עולי אתיופיה בדפוסי עבריינות והתנהגויות לא נורמטיביות?
6,304 מילים (כ-19.5 עמ'), 38 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 71060
האם קיימים הבדלים בין דפוסי עבריינות בין בני נוער ממדינות חבר העמים אשר עלו בשנות ה-70 ובני נוער אשר עלו בשנות ה-90?
4,630 מילים (כ-14 עמ'), 17 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 21166
6,151 מילים (כ-19 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 21303
סקירת בעית עברינות הנוער בישראל, מאפינים התפתחותיים של העבריינות לצד ההתפתחות בארץ כולל בדיקת המגזר הערבי
3,184 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 51031
סקירה כללית של הנושא ותיאור מקרה שאירע בארה"ב.
3,511 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60887
סקירת הספרות בנושא וחקר מקרה באמצעות מבחן ה-D2.
6,962 מילים (כ-21.5 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61584
תיאור הקשיים שהנוער העולה נתקל בהם.
7,015 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30