היישום אינו מחובר לאינטרנט

שתיית אלכוהול ורמת דתיות בקרב בני נוער יהודים וערבים בישראל

עבודה מס' 070854

מחיר: 269.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ישנם הבדלים בעמדות כלפי שימוש באלכוהול בין נוער יהודי לנוער ערבי במדינת ישראל?

7,545 מילים ,13 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער הינה בעיה רבת משקל בחברה המערבית. תקופת ההתבגרות זוהתה כתקופה קריטית בכל הנוגע לגיל שתיית משקאות אלכוהוליים לראשונה. הנתונים מלמדים כי שיעורי השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים לרבות אלכוהול, עולים באופן חד במהלך תקופה זו.
לאור הרקע הנ"ל, מטרת המחקר הינה לבחון את עמדות שימוש באלכוהול בקרב בני נוער על פי רמת דתיותם בקרב המגזר היהודי והערבי במדינת ישראל.
המחקר בא לבחון האם קיים הבדל בין קבוצת דת במגזרים השונים כלפי צריכת אלכוהול בפועל. כמו כן נבחן הקשר בין המשתנים התלוי (עמדות המתבגרים כלפי השימוש באלכוהול) לבין המשתנים הבלי תלויים: סוג הדת, מין הנבדק, וכמובן מגזר הנבדק. אוכלוסיית המחקר מנתה 81 בני נוער, הלומדים בכיתות י-י"ב בבית ספר תיכון אזורי גליל מערבי בישוב כברי.
שאלת המחקר המובילה בעבודה זאת הינה: "האם ישנם הבדלים בעמדות כלפי שימוש באלכוהול בין נוער יהודי לנוער ערבי במדינת ישראל?". לאור השאלה הנ"ל, מחקרי התמקד והתבסס על מספר השערות אשר במהלך העבודה נבחנו, וזאת על מנת לתת לי מענה הולם לשאלת המחקר. לפיכך, השערות המחקר הינן:
* ימצא קשר שלילי בין מידת הדתיות של בני הנוער לבין תדירות שתיית אלכוהול- ככל שמידת הדתיות של בני הנוער תהיה גבוהה יותר, רמת שימוש באלכוהול תהיה נמוכה יותר.
* ימצא קשר שלילי בין מידת הדתיות של בני הנוער ובין כמות שתיית האלכוהול אותו ישתו בכל פעם- ככל שמידת הדתיות של בני הנוער תהיה גבוהה יותר, כמות השימוש באלכוהול תהיה נמוכה יותר.
* ימצאו הבדלים משמעותיים בין רמות צריכת אלכוהול בקרב בני נוער ערבים ובני נוער יהודים.
ממצאי המחקר העלו כי קיימת נטייה שלילית כלפי שימוש באלכוהול בקרב נוצרים ובעיקר מוסלמים וכי ככל שדתם אדוקה יותר, כך נטייתם לצרוך אלכוהול בכמויות ובשכיחות גבוהה תקטן. בנוסף, נמצאו גם מסקנות דומות בקשר שבין רמת דתיות וצריכת אלכוהול בקרב האוכלוסייה היהודית שנבחנה.

תוכן עניינים:
1. תקציר
2. תוכן עניינים
3. סקירת ספרות
3.1 מטרת המחקר
3.2 מתודולוגיית העבודה
3.3מושגים מרכזיים
3.4 שכיחות התופעה בארץ ובעולם
3.5 תיאוריות שונות למחקר הנוכחי
3.5 סקירת מחקרים בארץ ובעולם
3.6 סיכום פרק הסקירה
4. פרק המחקר
4.1 מטרת המחקר
4.2 שאלת המחקר
4.3 השערות המחקר
4.4 משתני המחקר
4.5 שיטת הדגימה
4.6 כלי המחקר
5. השיטה
5.1 אוכלוסיית המחקר
5.2 השאלון
5.3 הליך המחקר
5.4 חסרונות ומגבלות המחקר
6. ממצאים
6.1 אפיון נתונים אישיים
6.2 צריכת אלכוהול בקרב בני נוער על פי מגזרים
6.3 צריכת אלכוהול בקרב בני נוער על פי רמת דתיות
6.4 הסקה סטטיסטית של עיקרי הממצאים
6.5 בחינת השערות המחקר
6.6 רגרסיית המחקר
7. סיכום ודיון
7.1 מגבלות המחקר הנוכחי
7.2 הצעות למחקרי המשך
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים
9.1 נספח 1- שאלון צריכת אלכוהול בקרב בני נוער

קטע מהעבודה:

אלכוהוליזם מתואר על פי ארבעת אמות המידה הבאות: הראשונה הינה תלות נפשית באלכוהול, המתבטאת בשימוש באלכוהול במצבים של לחץ ומועקה ע"י שתייה כפייתית. השניה הינה קומה של תלות גופנית מוחלטת בצריכת אלכוהול מתמדת ואילו השלישית מתייחסת לכמות השתייה ותדירותה. המאפיין הרביעי מניח כי השימוש באלכוהול מלווה לרוב בבעיות ובקשיים בתחומי הבריאות הנפשית והגופנית, בחיי משפחה ובתפקודים חברתיים, תעסוקתיים וכלכליים (טייכמן, 2001).
טייכמן (2001) טוען כי החל משנות ה-70 התפתחו שיטות מיון של אלכוהוליזם שהתייחסו, בין השאר, גם לגיל תחילתו של השימוש לרעה באלכוהול, לרקע המשפחתי, למגזר, לרקע פסיכיאטרי, לקצב התפתחותם של תסמינים רבים וכו'. שלוש שיטות מיון המקובלות ביותר כיום הן: המודל ההתפתחותי של זוקר (1987), המודל הנוירוביולוגי של קלונינג'ו (1987) ותיאוריית המועדות/החומרה של באבור ועמיתיו (1992).

תגים:

שיכרות · יין · שתייה · השתייכות דתית · דתיים · נוער · פסיכואקטיבי · שכרות · משקאות חריפים · ערבים · התמכרות · סמים · התבגרות · מתבגרים · אלכוהוליזם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שתיית אלכוהול ורמת דתיות בקרב בני נוער יהודים וערבים בישראל", סמינריון אודות "שתיית אלכוהול ורמת דתיות בקרב בני נוער יהודים וערבים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.