היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62359
סקירת השילוב מהיבטים שונים.
6,322 מילים (כ-19.5 עמ'), 22 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 21054
נסיון לבדוק יחס ערכי ומעשי של דתיים לחילוניים קרי האם ככל שאדם דתי יותר הוא יתייחס בצורה שונה לחילוני. כולל מחקר אמפירי.
5,855 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68401
ייחוס רגשות הדדי של דתיים וחילוניים, תפיסה חברתית של יחסי דתיים-חילוניים כבעיה חברתית, והשפעתה של תוכנית הידברות על תחומים אלו.
12,715 מילים (כ-39 עמ'), 42 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 20106
ניתוח מאמר הדן בתפיסם האידאולוגית והחינוכית של מייסדי הקיבוץ הדתי תוך בחינת הסיבות והאידאולוגיה מאחורי רצונם של יהודים לעלות לארץ.
2,444 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 20446
סקירת החיים של הדתיים והחילוניים בשכונה מעורבת בבני ברק תוך עמידה על מירקם היחסים ביניהם, טיב היחסים ועוד.
6,476 מילים (כ-20 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20864
האם דמותו הרוחנית יכולה לשמש כמיתוס לאומי בכל הקשור לאיחוד מחנות בין דתיים לחילוניים?
4,528 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40575
יחס האימפריה לדתות אחרות, הייחוד בגישתה אליהן, החיים הדתיים בתקופה זו ותפקיד הכנסיה בהתעוררות הלאומית.
3,698 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61534
בדיקת ההנחה כי כלי התקשורת הם מהגורמים הדומיננטיים ביצירת סטריאוטיפים ודימוי שלילי של האדם הדתי\חרדי.
3,560 מילים (כ-11 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62191
עבודה המנסה להתחקות אחר חיבור תיאטרון הקבוקי לשורשיו הדתיים העממיים.
5,711 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100