היישום אינו מחובר לאינטרנט

שווי הוגן

עבודה מס' 066910

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור התקנים החשבונאיים החדשים בארץ ובעולם בנושא השווי ההוגן.

8,862 מילים ,16 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

אחד מעקרונות היסוד של כללי חשבונאות מקובלים הוא עקרון העלות ההיסטורית. לפי עקרון זה נכסים ירשמו במאזן לפי עלותם ההיסטורית ולא לפי שווים ההוגן לתאריך המאזן, למרות שיתכן שהשווי ההוגן הוא שונה במידה ניכרת מהעלות ההיסטורית. במקביל לשימוש בעלות המקורית של הנכס, יש להשוות את עלותו המופחתת לעומת הסכום בר השבה בתאריך המאזן ולבדוק האם יש צורך לפתוח הפרשה לירידת ערך בהתאם להוראות תקן ישראלי 15, וזאת בהתאם לעקרון השמרנות. הסיבה לרישום הנכסים בשיטת העלות היא שזאת שיטה פשוטה, זולה, מדויקת, אובייקטיבית, ונוחה ליישום כי אין צורך לאמוד את השווי ההוגן של הנכסים בתאריך המאזן.

העבודה תבחן את המעבר לעקרון השווי ההוגן כפי שהוא מתבטא בתקנים החדשים. נעשה שימוש במגוון מקורות אקדמאים ובינהם מאמרים מתוך כתב העת "רואה החשבון". צירפתי לעבודה גם פרק על מיסים, המראה את התייחסות רשויות המס לתקינה החשבונאית החדשה. העבודה מעודכנת נכון לתקנים החדשים שהופיעו עד שנת 2008.

תוכן העניינים:
- מבוא
מעבר מעקרון העלות ההיסטורית לשיטת השווי ההוגן
הרקע ההיסטורי להתפתחות השימוש בשווי הוגן
היתרונות במעבר לשיטת שווי הוגן
החסרונות במעבר לשיטת שווי הוגן
הצעה לשילוב בין מודל העלות ומודל השווי ההוגן
- רכוש קבוע
רקע
מודל העלות
מודל הערכה מחדש
- נדל"ן להשקעה
מודל העלות
מודל השווי ההוגן
מעברים כשירים (כאשר הנדל"ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן)
- נכסים בלתי מוחשיים
רקע
מודל הערכה מחדש
- תקן 20 (מתוקן) PPA
מתודולוגיות להערכת שווי הוגן של נכסים בלתי מוחשיים
חיובים תורמים
השוואה בין מאפייני הערכת שווי לבין מאפייני שיטת ה- PPA
- השפעת המס
החשבונאות ומס הכנסה
רכוש קבוע - תקן חשבונאות ישראלי מספר 27
נדל"ן להשקעה - תקן חשבונאות ישראלי מספר 16
מיסים על ההכנסה - תקן חשבונאות ישראלי מספר 19
- ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

תקן חשבונאות בינלאומי מספר 16 (להלן: התקן) הוא התקן העיקרי שעוסק בנושא רכוש קבוע, תקן ישראלי מספר 27 מתבסס על תקן זה. תקן נוסף שקשור לנושא זה הוא תקן חשבונאות בינלאומי מספר 36 שעוסק בדבר ירידת ערך נכסים, ועליו מתבסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 15. מקרה פרטי של רכוש קבוע הוא נדל"ן להשקעה שבו עוסק תקן חשבונאות בינלאומי מספר 40, שעליו מבוסס תקן חשבונאות ישראלי מספר 16.

רכוש קבוע מוגדר כפריטים מוחשיים המקיימים את שני התנאים הבאים:

תגים:

חשבונאות · תקן חשבונאי · IFRS · תקינה חדשה · שווי הוגן · עלות היסטורית · מודל · הערכה מחדש · רכוש קבוע

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שווי הוגן", סמינריון אודות "שווי הוגן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.