היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 65175
שמירה על זכויות חשודים בחקירה- שימוש בשיטות מחקר ראויות או פסולות, לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
3,030 מילים (כ-9.5 עמ'), 25 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65044
בחינת ההצדקה לקיומה של זכות הערעור.
2,641 מילים (כ-8 עמ'), 48 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60189
ניתוח ביקורתי של המאמר תוך התיחסות לדרכים החינוכיות העולות ממנו.
1,365 מילים (כ-4 עמ'), 2 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 70582
בחינה חוקתית של הזכות למזון והחובה של המדינה להבטיח. העבודה כוללת סקירה של המשפט הישראלי, משפט אמריקאי, גרמני ואף ניתוח של המשפט הבינלאומי בתחום.
7,856 מילים (כ-24 עמ'), 50 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 50114
סקירת החקיקה האמריקאית, הקנדית והישראלית בקשר לסוגיה זו.
5,178 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65851
השפעת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק (1992) על מעמדם המשפטי של זוגות חד-מיניים
4,545 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66299
סקירה כללית והסברים לתופעה.
3,194 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 64363
בחינת הנושא על רקע חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
1,876 מילים (כ-6 עמ'), 20 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30