עבודות [1-9] מתוך 9

תוצאות חיפוש "אוסם":

עבודה מס' 61744 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח דוחות פיננסיים של חברת אוסם, 2003.
סקירת ענף נמזון וניתוח חברת אוסם.
7,584 מילים (כ-23.5 עמודים), 5 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 סקירת העבודה
1.2 ממצאי העבודה
1.3 סיכום הערכת שווי
2. סקירת ענף המזון
2.1 המצב הקיים בענף
2.2 תחומי העיסוק בענף
2.3 מגמות בענף המזון
3. סקירת חברת אוסם
3.1 מבנה הבעלות
3.2 סקירת פעילותה של אוסם
3.3 מערך השיווק וההפצה
3.4 חשיפה לסיכונים
3.5 מיצוב החברה בענף
4. ניתוח  SWOT
4.1 עוצמות:
4.2 חולשות:
4.3 הזדמנויות:
4.4 איומים:
5. ניתוח המאזן
5.1 ניתוח אופקי ואנכי של המאזן של חברת אוסם
5.2 ניתוח אופקי ואנכי של המאזן של חברת עלית
5.3 ניתוח התוצאות
6. ניתוח דו"ח רווח והפסד
6.1 ניתוח אופקי ואנכי של דו"ח רוו"ה של חברת אוסם
6.2 ניתוח אופקי ואנכי של דו"ח רוו"ה של חברת עלית
6.3 ניתוח התוצאות
7. ניתוח דו"ח תזרים מזומנים
7.1 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
7.2 תזרים מזומנים מפעילות השקעה
7.3 תזרים מזומנים מפעילות מימון
7.4 ניתוח תזרים המזומנים לפי פרופסור אליצור
8. ניתוח יחסים פיננסים
8.1 יחסי נזילות
8.2 יחסי איתנות פיננסית
8.3 יחסי יעילות תפעולית
8.4 יחסי רווחיות
9. הערכת שווי
9.1 כללי
9.2 ההנחות עליהן מתבססת הערכת השווי
9.3 חישוב ה WACC
9.4 תחזית וחישוב הערכת שווי
9.5 טבלת ניתוח רגישות לשווי חברת אוסם
10. סיכום ומסקנות
נספחים
דו"ח רווח והפסד של חברת אוסם (נכון לתאריך  (31/9/2002
המאזן של חברת אוסם (נכון לתאריך  (31/9/2002
דו"ח רווח והפסד של חברת עלית (נכון לתאריך  (31/9/2002
המאזן של חברת אוסם (נכון לתאריך  (31/9/2002
ביבליוגרפיה

בעבודה זו אני סוקר את ענף המזון ואת חברת אוסם הפועלת בשוק זה. ניתוח החברה יבוסס על המאפיינים הבאים: מיקומה בשוק והסיכונים העסקיים להם החברה חשופה תוך השוואה למתחרתה העיקרית חברה עלית.
ניתוח החברה בוצע בעזרת הכלים החשבונאים הבאים: יחסים פיננסיים, ניתוח המאזן דו"ח רווח והפסד ותזרימי מזומנים תוך השוואה לעלית.
על סמך ניתוחים אלו הערכתי את מצבה העסקי והפיננסי של אוסם ואת עתידה הכלכלי.
 
עבודה מס' 66487 SHOPPING CART DISABLED
חברת אוסם - ניתוח מחלקת מכירות, 2007.
ניתוח הסביבה העסקית וראיון עם מנהל.
1,375 מילים (כ-4 עמודים), 0 מקורות, 87.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הארגון הוא ארגון עסקי שמטרתו היא טובת הנאה לבעלים, משמע מקסימום רווח לחברה. בחרנו להתמקד במחלקה אחת מבין המחלקות הרבות באסם. המחלקה הנדונה הינה מחלקת מכירות של הרשתות הפרטיות, המחלקה אחראית לרווחת לקוחותיה. בעבר היו משרדי המחלקה ממוקמים באזור התעשייה בעכו. מסיבה כלכלית עברה המחלקה שינוי דמוגרפי, בעקבותיו הועברה לאזור התעשייה ברמת השופט.
המנהל המרואיין הוא מנהל מכירות ארצי של רשתות פרטיות (טיב טעם וחביב) בפן התפעולי והעיסקי.

מתוך העבודה:
הסביבה התפקודית חיצונית של הארגון הינם: המתחרים עימם היא מתמודדת מדי יום, לקוחות הארגון - הרשתות הפרטיות וקשר נוסף שיש לסביבה הינו הקשר עם הצרכנים הפרטיים, זהו קשר עקיף אך חשוב ביותר כיוון שהצרכנים הינם אלו הקובעים את עתידו של המוצר.
הסביבה הפנימית מתחלקת לבעלי מניות,תרבות אירגונית ועובדים.
 
עבודה מס' 67599 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח 'במבה נוגט' של חברת אוסם, 2009.
ניתוח החברה והקמפיין למוצר החדש.
2,913 מילים (כ-9 עמודים), 0 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חברת אסם היא אחת מחברות המזון הגדולות בארץ (היקף מכירות של 2.52 מיליארד ש"ח
נכון לדצמבר 2005). אסם השקעות היא חברת האם המאגדת בתוכה קבוצות חברות שמתעסקות בעיקר ביצור ושיווק של מוצרי מזון כגון חטיפים, מרקים, מוצרי מאפה פסטות, רטבים, קפה, שימורם, מוצרי בשר ועוד. כאשר רוב פעילות המכירה ההפצה והרכש נמצאת בידי קבוצת אסם סחר. מחירי מוצרי הפסטה מיצור הקבוצה נתונים בפיקוח ממשלתי.
בקבוצה חברות אסם סחר, טבעול, צבר, נסטלה גלידות, בית השיטה, אסמים ועוד החזקות שונות.
הקבוצה מייצרת למעלה מ- 1000 פרטי מזון מסוגים שונים בתשעה מרכזי יצור. השיווק מבוצע ממרכזי הפצה אזוריים. בנוסף אסם מייצאת לחו"ל דרך אסם UK  ואסם USA.
חברת נסטלה היא בעלת המניות העיקרית באסם (%53.8).
אסם חתומה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת נסטלה, אחת מחברות המזון הגדולות בעולם. במסגרת ההסכם אסם משווקת ומייצרת את מוצרי החברה. אסם משתמשת בידע של נסטלה לפיתוח הקבוצה. (ידע טכני, מדעי, שיווקי ועוד).  
שוק החטיפים מצוי בסטגנציה - יודע עליות וירידות מקומיות, אך אינו מראה צמיחה משמעותית בשנים האחרונות. במבה חטיף מוביל שנמצא בסטגנציה - נתח השוק הכמותי והכספי (כ-25% משוק החטיפים הכללי) כמעט ואינו משתנה במהלך השנים האחרונות והוא נותר יציב. ולכן בשנת 2008 החליטו בחברת אוסם למתוח את המותג במבה ובכך לבצע מהלך אסטרטגי משמעותי, של משהו חדשני בעולם החטיפים תחת מותג העל "במבה".
המהלך כלל, חיפוש אחר טעם חדש והתבסס על מגוון רחב של מחקרים, האתגר הגדול היה למצוא את הנוסחה המאזנת בין טעם מושלם שעונה לתשוקות הצרכנים, יחד עם הימנעות מפגיעה במותג מורשת אהוב, המבוסס מזה שנים על טעם אחד ומוכר.

תוכן העניינים:
1.כללי
1.1 מטרות
2. ניתוח סביבה חיצונית                                  
2.1 הקטגוריה                                                
2.2 נתחי שוק                                                      
2.3 מאקרו -סביבות משפיעות                          
2.4 מודל פורטר                                              
2.5 סקירת מתחרים
2.6 התנהגות קניה ערב המהלך
3. ניתוח סביבה פנימית
3.1 היסטוריה
3.2 ערכי המותג
3.3 תמהיל השיווק P4
3.4 SWOT
3.5 מיצוב                                                                                          
3.6 בידול
3.7 קהל יעד
3.8 מודל BCG
3.9 תהליך החלטת קנייה                                                      
4. הקמפיין
4.1 מטרות
4.2 יעדים
4.3 תיאומר הקמפיין
4.4 קהל יעד פרסומי
5. תוצאות הקמפיין

מתוך העבודה:
תמהיל המדיה
1. יצירת מודעות רחבה למוצר החדש ואימפקט גבוה בקרב קהל המטרה בפרק זמן קצר.
2. העברת תחושת ה- Food Appeal של שילוב הטעמים באופן מגרה ומעורר תשוקה.

אי לכך המדיה שנבחרה הייתה מדיית ה- TV, בה ניתן ליצור חשיפה רחבה בדרך הקצרה והמהירה ביותר, ויחד עם זאת להעביר את תחושת ה-Food Appeal באופן שלא ניתן במדיות אחרות.
 
עבודה מס' 50936 SHOPPING CART DISABLED
שיווק מוצרי "אוסם נסטלה": "במבה" ו"עוגת הבית"-בחינת תהליכים והחלטות בניהול השווק, 2000.
דיון בנושא באמצעות שני מוצרים של החברה.
5,016 מילים (כ-15.5 עמודים), 5 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחרתי לכתוב עבודה על הפירמה  "אסם נסטלה" ובשני מוצרים שהיא משווקת : "במבה" ו"עוגת-הבית".
חברת "אסם נסטלה",  הנה אחת מבין החברות הגדולות במשק הישראלי ובעלת נפח שליטה בענף המזון.
"אסם נסטלה" נוסדה בשנת 1942 וברשותה כיום מגוון של כ- 1500 מוצרים שונים. תחת המותג של "אסם נסטלה" ישנן חברות בת כגון: "פרומין", "עסיס", "סלטי צבר", "הוד לבן", "טבעול" ועוד.
בשנת 1997 הצטרפה "נסטלה" הבינלאומית כשותפה בחברת "אסם" וכתוצאה מהזיווג הנ"ל נפתחו בפני חברת "אסם" אפיקים חדשים ונוספו מוצרים חדשים וייחודיים.
החברה בעלת מבנה ארגוני מסועף הכולל מערך שיווק, ייצוא ומכירות בקנה מידה עולמי.
החברה מתמקדת בעיקר בשיווק מוצריה והחדרתם לשוק המקומי ולכן משקיעה בפרסום חזק ואגרסיבי של מוצרים אל מול הציבור.

תוכן העניינים:
מבוא
תמהיל שיווק המוצר
תמהיל המוצרים
תמהיל המחירים
תמהיל ההפצה והשיווק
תמהיל התקשורת
פלח השוק
שלבי קניית מוצרי "אסם נסטלה"
"במבה" של חברת "אסם נסטלה":
         1. תמהיל השיווק
         2. מחזור חיי המוצר
         3. דעיכת המוצר
         4. פלח השוק
         5. עוצמות וחולשות המוצר
"עוגת הבית" של חברת "אסם נסטלה":
         1. תמהיל השיווק
         2. הפצת המוצר והחדרתו לשוק
         3. צמיחתו של המוצר, בגרותו ודעיכתו
         4.  פלח השוק ושלבי קניית המוצר
         5.  סיכום מסקנות והמלצות
סקר  השוק:
           1. שאלות ותשובות הסקר
           2. ניתוח ומסקנות תוצאות הסקר
           3. הצעות לשיפורים
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 65797 SHOPPING CART DISABLED
הערכת שווי חברת אוסם , 2005.
ניתוח בשיטת DCF
8,852 מילים (כ-27 עמודים), 17 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אסם מציגה צמיחה מהירה מקצב הצמיחה בענף המזון וגידול מתמשך ברווח התפעולי.
החברה צופה גידול של 4% - 5% במכירות ותמשיך לצמוח בשנים הבאות.
* אוסם מציגה שיעור רווחיות גולמית ותפעולית מצויינים. החברה ממשיכה לפעול לשיפור שיעורים אלו ולהתקרב לשיעורים שמציגה חברת נסטלה.
* מנועי הצמיחה העיקריים של החברה בשניים הבאות: החדרת מוצרים חדשים (של אוסם ונסטלה), הרחבת מפעל סלטי צבר, המשך מיזוגים ורכישות.
* ייתכן כי תנובה תפורק לכמה תחומים תוך הכנסת שותפים, כחלק מההכנה לקראת הנפקה. אסם, אשר התעניינה בעבר להיכנס לשותפות עם תנובה בתחום החלב, עשויה להצטרף אליה על מנת לפתוח חזית נוספת ממול שטראוס - עלית.
התחרות בשוק המזון מתגברת שוק המזון כמעט ואינו צומח ונשלט ע"י מספר מצומצם של ענקיות מזון: תלמה יונילבר, שטראוס עלית, אסם, תנובה ובקרוב קוקה קולה (לאחר רכישת טרה).
הדרך לשרוד בתחרות זו היא ע"י גודל ופעילות רב תחומית.
אסם ביצעה רכישות ומיזוגים רבים לאחרונה ובודאי תבצע עוד בעתיד, על מנת להתפרש למגוון תחומים ולחזק את מעמדה בשוק המזון.
אנו סבורים כי הנהלת אסם תשכיל להתמודד עם התחרות ולייצר מנועי צמיחה חדשים לחברה.
למרות השיפור המצוין בשיעורי הרווח הגולמי והתפעולי של אוסם, החברה לא סיימה את תוכניות ההתייעלות. החברה פועלת להגיע לשיעורי הרווחיות של נסטלה, העומדים על שיעור רווח גולמי של 57% ורווח תפעולי של 12% - 13%.

הניתוח מתייחס להערכת שוויה של החברה לשנת 2004- 2005, עם תחזית עד לשנת 2007 .
הניותח מבוצע בשיטת DCF לרבות ניתוח שוקניתוח שווקים וכן הערכת שווי פיננסית בהסתמך על הדוחות השנתיים.

תוכן עניינים:
*תקציר מנהלים
*הסביבה העסקית של אסם
סקירת המוצרים
מגמות בענף המזון
סקירת לקוחות
סקירת ספקים
מבנה הבעלות
סקירת פעילותה של אוסם
מערך השיווק וההפצה
חשיפה לסיכונים
מיצוב החברה בענף
ניתוח S.W.O.T.
* סקירת המתחרים העיקריים
ההשוואה לקונצרן שטראוס עלית
השוואה ליוניליור ישראל
* ניתוח הדוחות הכספים ההיסטוריים
דוחות שנת 2000
דוחות שנת 2001
דוחות שנת 2002
דוחות 2003
* ניתוח וקטורי
* תחזית תזרימי המזומנים
הנחות עליהן מתבססת הערכת השווי
DCF
רווח גולמי
* הערכת שיעור ההיוון
תוחלת תשואה על חוב החברה ( RD )
ביטא מניות החברה
תוחלת תשואה תיק השוק
תוחלת תשואת המניה ( RE )
WACC
* סיכום הערכת שווי
* ניתוח רגישות
בביבליוגרפיה

הערת מערכת: החלק השיווקי בעבודה מבוסס על עבודה מס' 61744, אך החלק המימוני הוא שונה ועצמאי.
מקורות העבודה כוללים ספר אחד, דוחות כספיים ואתרי אינטרנט.

מתוך העבודה:
הנכסים הפיננסים הנזילים של אוסם הסתכמו בשנת 2000 לסך של כ- 369 מליון ש"ח (גידול של כ- 36% ביחס לשנה הקודמת).
בהתאם למדיניות החברה מושקעים העודפים הנזילים בעיקר בפיקדונות לטווח קצר ובאג"ח.
הרכוש הקבוע הסתכם לסך של כ- 631 מליון ש"ח המהווה ירידה בסך של כ- 4% לעומת השנה הקודמת. השקעות החברה היו בעיקר סביב התרחבות בתחום המצוננים, קפואים והגלידות.
 
עבודה מס' 68155 SHOPPING CART DISABLED
אוסם השקעות בע"מ - זיהוי מאיצי דרך, 2009.
תיאור החברה וזיהוי מאיצי ערך האפשריים.
4,717 מילים (כ-14.5 עמודים), 5 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו ניתן לראות תיאור של חברת אסם, ניתוח SWOT וזהו מאיצי ערך האפשריים.
כפי שעולה מן החישובים שביצענו, ניתן לראות שעל ידי כלים שהוצגו בפני החברה עומדות מספר גישות ניהוליות שיגרמו להשביח את חברה לבעלי מניות.
שימוש בגישות ניהול מתקדמות ובשיטות תמחיר מתאימות יכול להביא לחברת אסם השקעות בע"מ תועלת רבה ולעזור בהשאת ערך החברה לבעלי מניות.

תוכן העניינים:
1. תיאור החברה                                                            
2. ניתוח SWOT
3.  שיטת תמחיר מתאימה                                    
4. זיהוי מאיצי הערך
5. פעולות לשיפור מאיצי הערך
6. חישוב EVA והערכת שווי לחברה

הערת מערכת: רוב המידע בפרקים 1-3 לקוח מהאינטרנט.

מתוך העבודה:
הגדלת הקנייה הממוצעת ללקוח: הנחת העבודה היא, שהגדלת המכירות ב- 4% בשנה ראשונה, לאחר מכן המכירות יישארו באותה רמה, אין עלויות נוספות.
הדבר ייעשה בעזרת מבצעים תכופים, הדרכה למנהלים, קופאים, הצבת דיילים בחנויות הרשת, מבצעי טעימה, פרסים וכו'.
הרחבת פעילות לחו"ל: החברה צריכה להפעיל מחלקה שיווק לחו"ל לייצוא מוצרים. החברה צריכה לגייס אנשי שיווק שיתמקדו בלקוחות חדשים. עלויות כל שנה 10,000 ש"ח.
המכירות בשנה ראשונה יעלו ב 5% בשנה השנייה ב-2% לאחר מכן קבוע.
 
עבודה מס' 63915 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח פיננסי ושיווקי חברת אוסם, 2004.
ניתוח שיווקי: ניתוח סביבתה העסקית של החברה, ניתוח ענף המזון, ניתוח פנימי של החברה, אסטרטגיות שיווקיות. ניתוח פיננסי: יחסים פיננסיים ומדד אלטמן.
7,085 מילים (כ-22 עמודים), 6 מקורות, 251.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
ניתוח הסביבה העסקית
תיאור החברה
אסטרטגיה שיווקית
מודל SWOT
ענף המזון
יחסים פיננסיים (בהסתמך על הדוחות השנתיים)
יחסים פיננסיים (בהסתמך על הדוחות הרבעוניים)
מדד אלטמן
הסיכונים
הערכת שווי עתידי של החברה
מקורות מידע (דוחות ואתרי אינטרנט)

מתוך העבודה:
ניתוח הסביבה העסקית:
בבואנו לנתח את הענף והסביבה העסקית החלטנו להתמקד רק בסעיפים הרלוונטיים ביותר לגבי אסם.
1. הענף בו פועלת חברת אסם הוא ענף המזון,מזון מוצק, החברות הגדולות הפועלות בענף הנן תנובה, תמ"י ועלית -שטראוס. קבוצת אסם פועלת במספר תתי ענפים השייכים לענף המזון: מוצרים יבשים, קפואים, מצוננים וגלידות.
אסם ועלית מרחיבות את הפער בינן לבין החברות המתחרות ע"י הכנסת שותפים בינ"ל אסם- נסטלה, עלית- "פפסיקו" ורכישת חברות מקומיות ע"מ להגדיל את נתח השוק שלהן:
אסם רוכשת את טבעול (מוצרים קפואים), בית השיטה (מוצרים יבשים), סלטי צבר (מוצרים מצוננים) ולעומתה מיזוג עלית עם שטראוס. רכישת החברות המקומיות מאפשרת לכל אחת מהחברות להגדיל את מגוון מוצריה וע"י כך לחזק את עמידתה מול רשתות השיווק הגדולות.
 
עבודה מס' 68735 SHOPPING CART DISABLED
"נסקפה בקלייה קלה" - לא עורר את השוק, 2007.
ניתוח הסיבות לכישלון ניסיון החדרת המוצר החדש של אוסם-נסטלה לשוק הישראלי והצעת תוכנית שיווקית לפיתוח למיצובו מחדש.
8,461 מילים (כ-26 עמודים), 7 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחודש מרץ השנה, השיקה אסם נסקפה חדש של נסטלה: נסקפה בקלייה קלה. הקפה פותח בספרד על ידי מיטב הטכנולוגים של נסטלה והותאם במיוחד לטעם הישראלי. מדובר בנסקפה המשתייך לקטגורית הקפה המגורען, אך טעמו ומרקמו עדין והוא מתאים לשתיה עם חלב. בעת ההשקה הצהירה אסם כי בשלב הראשון היא מצפה לקחת שליש ממכירות פחיות הקפה הנמס האבקתי של עילית, משמע 9% משוק הקפה הנמס בישראל. ארבעה חודשים מההשקה תופס נסקפה בקלייה קלה פחות מ- 1% מהשוק, אשר באו, ככל הנראה על חשבון מכירות נסקפה רד-מאג של נסטלה אשר איבדו כ- 2% בחודשים אלו. מניתוח מהלך ניסיון ההחדרה של נסקפה בקלייה קלה לשוק הישראלי עולים מספר ליקויים, אשר עשויים היו לגרום לכישלון. הקפה החדש מוצב כקפה להתעוררות, בדומה למיצוב הרד-מאג, זאת במקום להדגיש במיצוב את טעמו ומרקמו, תכונות המבדלות אותו ממוצרי הקפה האחרים של נסטלה. המיצוב הדומה בא לידי ביטוי גם בתצורת הצנצנת הזהה לזו של רד-מאג.
נסקפה בקלייה קלה פנה לפלח שוק של בוגרים ישראלים השותים נסקפה כחלק משגרת הבוקר. דווקא בגלל טעמו ומרקמו העדין והתאמתו לשתיה עם חלב ניתן היה להפנות את הנסקפה המוחלש לאוכלוסיית הנוער ולמצבו כמשקה הבוקר של המתבגר, במקום השוקו הילדותי. התוכנית השיווקית המוצעת מציעה לפתח את שוק הנוער והמתבגרים לנסקפה החדש, ומיצובו על פי תכונותיו המיוחדות.
מקורות העבודה הם בעיקר אתרי האינטרנט של החברות, וכתבות אינטרנט.

תוכן עניינים:
1. המצב השיווקי הנוכחי
     1.1 רקע
    1.2 אפיון הגישה השיווקית המאפיינת את פעילות חברת "אסם-נסטלה"  
    1.3 תיאור המוצר נסקפה בקלייה קלה על פי השלב במחזור חייו  
    1.4 תיאור המוצר על פי מרכיבי תמהיל השיווק  
           מוצר Product  
           תמהיל המוצרים של חברת "נסטלה"  
           מחירPrice  
          מקום- Place  ערוצי הפצה של החברה  
          מאמצי קידום (מסר)Promotion
1.5 אסטרטגית הבידול והמיצוב שנבחרה עבור נסקפה בקלייה קלה  
1.6 תיאור סביבת המיקרו של החברה  
1.6.1 לקוחות החברה
1.6.2 הסביבה התחרותית של החברה
הגדרת רמות התחרות של החברה
איפיון המתחרים
תיאור הסביבה התחרותית על פי דגם חמשת הכוחות של פורטר  
1.7 תיאור סביבת המקרו של החברה  
1.8 תיאור השווקים הזרים בהם החברה פועלת ומאפייניהם ודרכי הפעולה בכל שוק
2. ניתוח הזדמנויות
      ניתוח  SWOT
3. הגדרת יעדים בהשקת המוצר החדש: נסקפה בקלייה קלה
    3.1 יעדים שיווקיים
    3.2 הערכת המידה שבה יאומץ הנסקפה החדש
    3.3 האסטרטגיה השיווקית שננקטה ע"י אסם בהשקת נסקפה בקלייה קלה  
    3.4 בחינת מידת השגת היעדים  
    3.5 הסיבות לאי השגת היעדים  
4. אסטרטגיה שיווקית מוצעת  
5. תוכנית פעולה
6. אמצעי בקרה
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
גישת השיווק המאפיינת את פעילותה של חברת "אסם-נסטלה" היא גישת השיווק החברתי. תפקיד הארגון לזהות את הצרכים הרצונות והאינטרסים של שוקי המטרה ולספקם אספקה מועילה ויעילה יותר מן המתחרים, באופן המגן על רווחת הצרכן והחברה האנושית או אף משפר אותה. גישה זו דורשת מן המשווקים לאזן בין שלושה שיקולים: רווחי החברה, השבעת רצון הלקוחות וטובת הציבור.
על ההתמקדות של חברת "נסטלה" בצרכי הקונים ניתן ללמוד מתוך הצהרות החברה: "אנו רואים עצמנו כשותף המקצועי של לקוחותינו, ומשתדלים לתמוך בהם באמצעות הידע והניסיון המקצועי של אסם ונסטלה על מנת לעזור להם לקדם את עסקיהם. תמיכה זו כוללת תמיכה קולינרית וליווי מקצועי על-ידי השפים המנוסים של נסטלה פוד סרוויס, חוברות הדרכה העוסקות בהיבטים שונים של ניהול העסק, כנסים מקצועיים ועוד.
 
עבודה מס' 62983 SHOPPING CART DISABLED
בידול מחירים, 2003.
בחינת שני מקרים- חברת איפור והמוצר ביסלי של אוסם.
5,197 מילים (כ-16 עמודים), 0 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
הקדמה
מוצר א' -  בידול מחירים - מאפר\ת
  המוצר
  גורמים המשפיעים על בידול מחירים
  גורמים המשפיעים על רגישות למחיר

מוצר ב' - בידול מחירים - ביסלי של אסם
  המוצר
  סקירת שוק
  גורמים המשפיעים על רגישות למחיר
  גורמים המשפיעים על בידול מחירים

הקדמה
במסגרת עבודה זו בחרנו לבחון שני מקרים של בידול מחירים.
במקרה הראשון ננתח כיצד חברות איפור ומאפרים מקצועיים מבצעים בידול מחירים מהותי ביותר בין ובתוך פלחי אוכלוסיה שונים.
במקרה השני ננתח כיצד חברת המזון אסם מבצעת פילוח מחירים לחטיף "ביסלי" ע"פ המגזרים השונים בישראל.

בחרנו בשני מקרים שונים של בידול מחירים- האחד שירות והשני מוצר צריכה שכן למרות השוני של אופי הסביבה התחרותי ושוני הלקוחות, בידול המחירים מאפשר ליצרן למקסם את רווחיו בצורה טובה יותר ולגבות מחירים שונים למוצרים זהים הפונים לפלחי אוכלוסיה שונים (בשני המקרים) והפונים לאותו פלח באוכלוסיה (במקרה של מאפר).
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 9