היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 63104
4,415 מילים (כ-13.5 עמ'), 5 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 63333
הערכת שווי עלית בעת המיזוג.
11,444 מילים (כ-35 עמ'), 5 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63320
ניתוח סביבת מיקרו ומאקרו, ניתוח דוחותיה והערכת שוויה של חברת עלית.
12,963 מילים (כ-40 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62448
בחינה כיצד עלית תיכנס עם מוצר חדש לשוק - ארוחות צוהריים לילדים.
4,706 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65672
ניתוח חברת עלית, הענף והבעיות הניהוליות שבחברה.
2,980 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66206
ניתוח שיווקי, החלטות שיווקיות, אסטרטגית פרסום ויישום פרסומי.
3,188 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 63106
עלית , 2002
אלטרנטיבות לפעולה בשוק הבינ"ל.
3,535 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63193
ניתוח דו"חות כספיים.
11,819 מילים (כ-36.5 עמ'), 13 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 63462
ניתוח השוק ובחינת חלופות.
12,594 מילים (כ-39 עמ'), 6 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31