היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי של חברת עלית

עבודה מס' 063320

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח סביבת מיקרו ומאקרו, ניתוח דוחותיה והערכת שוויה של חברת עלית.

12,963 מילים ,11 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תיאור קצר של החברה ועיסוקיה:
עלית תעשיות בע"מ היא קבוצה של חברות תעשייתיות ומסחריות בתחום המזון, אשר פועלת בישראל ומחוץ לישראל. פעילויותיה של עלית בארץ ובחו"ל כוללות ייצור, שיווק והפצת מגוון רחב של מוצרי מזון ,כולל שוקולד, ממתקים, קפה, חטיפים מלוחים ומוצרי מאפה. החברה הינה חברה מגוונת המקושרת רב-לאומית.
החברה מעסיקה 4800, עובדים בארץ ובעולם.

הערות למתודולוגיה:
בחרנו לבצע הערכת שווי לפי שיטת DCF מהסיבות הבאות:
א. שיטת השווי הנכסי הנקי מחייבת לחשב את סך הנכסים הריאליים במאזן בניכוי סך ההתחייבויות. בחברת עלית השווי הנכסי אינו מייצג היטב את שווי החברה, מאחר שמרבית הערך של החברה נובע מהמותג שלה ושל מוצריה. בנוסף קיימת בעיה בהערכת השווי הכלכלי הנכסי של הנכסים במאזן.
ב. בשיטת המכפיל ניתן לקבל רק אינדיקציה לשווי החברה. שיטה זו אינה מדויקת מכיוון שהיא נסמכת על ממוצע החברות בענף ולא על החברה שלנו. בנוסף חברת עלית הינה חברה מפסידה ולכן קיימת בעיה ביישום שיטת המכפיל.

תמצית ההערכה:
עלית ביצעה תהליכי התייעלות ששיפרו וצפויים להמשיך לשפר את רווחיותה התפעולית.
תוצאותיה של עלית אינטרנשיונל צפויות להשתפר בהדרגה ושיעור המס האפקטיבי צפוי לרדת בהדרגה בשנה הקרובה.
עלית היא גורם משמעותי בתחום המזון, בעלת יתרון לגודל, חברה שיודעת איך למתג, לקחת קטגוריה, להוביל אותה ולגרום למהפך בשוק. את הצמיחה בעלית אנו רואים בשנים הבאות דרך המותגים. בשנתיים האחרונות מה שנראה כהקפאת הצמיחה והירידה במכירות בארץ נבע בעיקר מהקטנת היצוא, שלא היה רווחי, ומסגירת רשת חנויות עלית. במותגי העל עלית ממשיכה לצמוח.
ישום תקן 15 אמור לשקף שיפור בדוחות הבאים של החברה.
בקיצור, אנו צופים המשך צמיחה, רווחיות וקיום עלית כחברה רב לאומית.

בהתאם לכך, אנו מאמינים כי מחיר המניה נמוך משמעותית משוויה הכלכלי.
בהתייחס לגורמים אלה שנותחו לאורך העבודה, המלצתנו היא - "קניה".

אנו נמנעים מהמלצת "קניה חזקה" בגלל המיתון השורר במשק, המגמות במחירי חומרי הגלם והמשך הירידה בצריכה הפרטית.

תוכן העניינים:
1. תמצית ההערכה
1.1 תיאור קצר של החברה ועיסוקיה
1.2 בעלי תביעות עיקריים:
1.3 נושאי משרה בכירים המכהנים בחברה
1.4 עץ החזקות
1.5 הערות למתודולוגיה
1.6 שווי החברה לפי השיטות השונות
1.7 סיכונים עסקיים ופיננסים
1.8 תמצית ההערכה
2. תיאור החברה ופעילותה (רוב החומר נלקח מאתר The Marker)
2.1 תיאור כללי
2.2 מטרות ואילוצים
2.3 המבנה הארגוני
2.4 עץ האחזקות
2.5 בעלי שליטה
2.6 תחומי פעילות לפי מגזרים + מוצרים והתמחויות
2.7 מיצוב החברה בענף
2.8 מערך ותהליך הייצור
2.9 מערך מכירות ושיווק
2.10 כוח אדם
2.11 הנהלת החברה
2.12 יחסי עבודה
2.13 היסטוריה
2.14 אסטרטגיות ותוכניות לעתיד
2.15 חזקות, חולשות, הזדמנויות וסיכונים
3. ניתוח הענף והשוק
3.1 גודל השוק
3.2 נתאר סיכוני שוק חזויים מראש בענף
3.3 ניתוח מתחרים
3.4 השוואות ענפיות ובינלאומיות
3.5 סביבת המחוקק
3.6 כושר הייצור וניצולו
3.7 חשיפות לסיכונים
3.8 שיעורי רווח בענף
4. דוחות כספיים
4.1 נתונים הסטורים של הדוחות הכספיים
4.2 ניתוח תוצאות עסקיות
4.2.1 דו"ח רווח והפסד
4.2.2 מאזן
4.2.3 תזרים מזומנים
4.3 ניתוח יחסים פיננסים
4.4 משאבים לא מוחשיים
5. מבנה ההון ומחזיקי ני"ע
5.1 הרכב הון המניות(המונפק והנפרע
5.2 בעלי עניין ואחזקות מוסדיים
5.3 תשואת המניה מול מדדי השוק ודיבידנדים בשנים האחרונות
6. מחיר ההון
6.1 קביעת מחיר ההון
7. הערכת שווי
7.1 מתודולוגיה רלוונטית לעלית
7.2 הערכה בשיטת DCF
7.3 חישוב נכסים עודפים
7.4 הערכות שווי בשיטות אלטרנטיביות
7.5 השוואות ענפיות
7.6 ניתוחי רגישות
8. סיכום
9. מקורות מידע

מקורות:

פרופ' בן חורין משה, "שוק ההון וניירות ערך", הוצאת צ'ריקובר, 1996.

תגים:

בדיקת · הערכת · סביבה · חברה · עבודה · שווי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי של חברת עלית", סמינריון אודות "הערכת שווי של חברת עלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.