היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10113
מידת האפקטיביות של מיסוי זה, הסיבות להקלות, בדיקת אבטלה והגירה שלילית ומסקנות לעתיד.
2,710 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10124
אופן ניהול כגורם בהיעדרויות מורות, איתור הגורמים להיעדרויות מורות, היעדרויות כפונק' של ניהול המנהל, סקירה תיאורטית ובדיקה אמפירית.
3,775 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10133
בדיקת סחר חוץ, הגורמים המשפיעים על מדיניות היבוא והיצוא+בדיקה אמפירית.
4,947 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 10138
הגורמים המשפעים על שוק המניות מלבד מידע פנימי, הטבות למשקיעים בחיפושי נפט, בדיקה אמפירית וסיכום.
6,658 מילים (כ-20.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10154
סקירת יחסי השלטון בשנים 92-96 כלפי המיעוט הערבי בארץ ובדיקה מול שלטון הליכוד.
2,723 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10161
בדיקת פונקצית ביקוש ליבוא במשק הישראלי כגורם המשפיע על הכלכלה בישראל.
1,584 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 10174
סקירת רשויות והביקורת עליהן, מודל אודות יעילות דוחות ביקורת + בדיקה אמפירית.
8,829 מילים (כ-27 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 10190
בדיקת התאוריות של אדלר ופרויד והדגשת השונה בהם.
5,070 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10192
בדיקת תחום העיסוק של הבנקים, האם יש בו פרצות אתיות, בדיקת החוק ושלוחותיו.
5,835 מילים (כ-18 עמ'), 30 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100