היישום אינו מחובר לאינטרנט

עליתו ונפילתו של מוצר

עבודה מס' 031758

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תאור תופעת "האופנה החולפת FAD -", מוצר או שרות המאומץ ע"י הצרכן לזמן ומטרה מוגדר, שיטות החדרת מוצר והתנהגות צרכנים.

16,750 מילים ,32 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

בעבודה זו תוארה ונחקרה תופעת ה"אופנה החולפת", הידועה בשם "FAD".
תופעה זו, מאופיינת במחזור חיים קצר מאוד, היא בד"כ אופנה המתפרסמת במהירות, מאומצת במהירות, מגיעה לשיאה בשלב מוקדם מאוד ודועכת במהירות רבה.
(DAVIS B. "U.K. MERCHANDISERS SAY FADS SELL")
מוצר או שירות אופנתי, מאומץ ע"י צרכנים לזמן ומטרה מוגדרים.
תופעת האופנתיות חולשת על תחומים רבים כגון: ביגוד (מוצר קלאסי המאפיין אופנה והתנהגות צרכנים הולמת), מכוניות, בתים, מוסיקה מזון וכדומה.
((SPROLES PP. 116
קשה לחזות אם מוצר או שירות מסוים יהיה בבחינת "שיגעון חולף", ואם כן כמה זמן הוא יתקיים.
בעבודה זו, בדקנו מהם הגורמים המשפיעים על קיומה ואופייה של תופעה זו, מהם הקשרים השונים, וכיצד ניתן לחזות ולהפחית את מידת הסיכון במוצרים או שירותים שונים.
הקשרים שנבחנו היו, הקשר בין מחזור חיי מוצר לתופעת ה"אופנה החולפת", השפעת התנהגות צרכנים על התופעה, לרבות, השפעות סביבתיות, חברתיות ותרבותיות וכן השפעת אופי ודרך החדרת מוצר חדש לשוק על אורך חייו (תוך מתן דוגמאות מהעבר, מענף המזון).
על מנת לתאר את התופעה, בחרנו במקרה של "פרוזן-יוגורט".
בכדי לנתח את מקרה "פרוזן-יוגורט" בחרנו להשתמש בממצאים תיאורטיים שנאספו ממספר מקורות כגון: ספרות מקצועית, מאמרים וקטעי עיתונות.
ממצאים שתארו את תופעת ה- FAD וכן את כל אותם גורמים שהשפיעו ותרמו, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, על היווצרותה של תופעה זו.
הסתייענו במקורות הנ"ל כדי למצוא את כל אותם סיבות וגורמים לנפילתו של המוצר ואת הקשרים בין מקרה זה לתופעה הנחקרת, ולהסיק מסקנות.

תוכן העניינים:
מבוא.

פרק מס' 1: תופעת "האופנה החולפת" - Fad
1.א-מטרת המחקר.
ב-שיטת המחקר.
ג- מחזור חיי המוצר הקלאסי - המודל הבסיסי.
1.הקדמה.
2.שלבי החיים של המוצר.
ד- מחזור חיי המוצר המכונה "שגעון חולף" - FAD
1.הקדמה.
2. הצגה גרפית של מחזור חיי מוצר המכונה "שגעון חולף" לעומת מחזור חיי מוצר קלאסי.
ה- ניתוח מחזור חיים של אופנה.
1. התיאוריה הנוכחית של מוצרי/שירותי אופנה.
2. התעשיה כמקדמת אופנות חדשות.
3. התנהגות צרכנים כמקדמת אופנות חדשות.
ו- מחזור חיי המוצר "פרוזן יוגורט".

פרק מס' 2: המוצר - "פרוזן יוגורט"
2.א- מבוא.
ב- המוצר "פרוזן יוגורט".
1. מהו המוצר "פרוזן יוגורט".
2. הרקע של המוצר.
3. תהליך החדרתו של "פרוזן יוגורט".
ג- ענף הגלידות בישראל.
ד- הסיבות והגורמים לעלייתו של המוצר "פרוזן יוגורט" ולדעיכתו המהירה.

פרק מס' 3: התנהגות צרכנים
3. א- מבוא.
ב- התנהגות צרכנים.
1 .השפעות אישיות על התנהגות צרכנים.
2. סוגי התנהגויות רכישה.
3. הקניה האימפולסיבית.
4. התנהגות בעקבות קניה.
ג- דעיכת הנאמנות למותג
ד- השפעות הסביבה על התנהגות צרכנים.
1. התרבות והשפעותיה.
2. השפעת המעמד החברתי-כלכלי.
3. השפעת קבוצות חברתיות.
4. השפעת המצב.

עמוד פרק מס' 4: החדרת מוצר חדש לשוק
4.א- מבוא.
ב- החדרת מוצר חדש לשוק.
1. הקדמה.
2. תהליך החדרת מוצר חדש.
ג- דוגמאות להחדרת מוצרים.
1. הצלחתה של חברת "מקדונלד'ס".
2. שיקולים ודרך כניסה של נקודת מכירה בודדת.

פרק מס' 5: סיכום ומסקנות
5. א- מבוא.
ב- סיכום ומסקנות.
ג- המלצותינו אשר עשויות לצמצם מצבים דומים.

ביבליוגרפיה.

קטע מהעבודה:

רבים מהמוצרים החדשים המוצגים בשוק נכשלים מבחינה מסחרית. עם זאת, פירמות ממשיכות ליצר ולשווק מוצרים חדשים. מדוע הן נוהגות כך? האם לא מוטב לפירמה לחסוך את המשאבים - בכסף, בזמן ובכח אדם - הנדרשים לפיתוח מוצרים חדשים ותחת זה לבסס את המכירות של מוצרים קיימים? סביר להניח שפירמות רבות מעדיפות לנהוג כך, אלא שאין הבחירה בענין זה בידן.
כל מוצר מועד להידחק מהשוק על ידי מוצרים חדשים, אטרקטיביים יותר, וסופו לגווע בשלב זה או אחר. מוצר עשוי להיעלם מהשוק מסיבות שונות:
שינויים בטעמי הצרכן, חידושים טכנולוגיים, תקנות חדשות, תחרות וסיבות דומות אחרות.
משך הזמן למין הצגת מוצר חדש כלשהו בשוק ועד להיעלמותו קרוי מחזור חיי המוצר ((PRODUCT LIFE-CYCLE.
(הורניק. ניהול השיווק. יחידה 7 ע"מ 11).

מקורות:

BERMAN BARRY & EVANS JOEL. RETAIL MANAGEMENT - A STRATEGIC APPROACH, HOFSTRA UNIVERSITY, 1986, PP. 61-67.
CALANTONE ROGER & COOPER ROBERT. "NEW PRODUCT SCENARIOS: PROSPECTS FOR SUCCESS". FROM: JORNAL OF MARKETING, SPRING 1981, PP. 48-60.
JOHN REVETT. ""FAD MAN" COMETH, AND CONSUMERS JUST KEEP BUYING UP HIS GIMMICKS". FROM ADVERTISING AGE, AUG. 21, 1978.
GEPRGE S. DAY. "THE PRODUCT LIFE CYCLE". FROM JORNAL OF MARKETING, FALL 1981, PP. 60-66.
DAVIS B. "U.K. MERCHANDISERS SAY FADS SELL". FROM: ADRERTISNG AGE, DEC 24, 1984.
LIESSE J. "FADS FAIL TO POSE OBSTACLE TO BUMETT". FROM: ADVERTISING AGE, FEB. 10, 1992.
SPROLES S.G. "ANALAYZING FASHION LIFE CYCLES PRINCIPLES & PERSPECTIVES" FROM: JORNAL OF MARKETING, FALL 1981, PP.116-123.
WIND YORAM. PRODUCT POLICY, ADDISON-WELSY, PUBLISHING COMPANY, 1982, PP. 45-53.
הורניק י. ניהול השיווק - שיטות עיונים ואסטרטגיות. אונ' פתוחה, ת"א, 1986.
וובסטר פרדריק. תורת השיווק למנהלים. עטרת הוצאה לאור, הרצליה, 1979.
סימון ג'וליאן. ניהול השיווק. הוצאת דקל, ת"א, 1982.
סטן ראפ וטום קולינס המהפך הגדול בשיווק, מטר, ת"א, 1991.
יזרעאלי ד. שיווק הלכה למעשה. אוניברסיטת ת"א, הפאקולטה לניהול,1985.
סטן ראפ וטום קולינס שיווק בגדול מטר, ת"א, 1989.
ג'והן פ. לאב מקדונלד'ס (מאחורי הקשתות). מטר, ת"א, 1987.
אברהם ד. "מוצר חדש יוצא לדרך". אותות 47, 1982, עמ' 32-33.
בן יוסף-ר. "התפיסה התיאורטית להחדרת מוצרי מזון". סמינר על החדרת מוצרי מזון חדשים לשוק, מכון לפריון העבודה, 1982.
בר יוסף ר. "השפעות מצב על הצרכן". בתוך: דר' דב יזרעאלי ומיכאל פרי, עיונים בניהול השיווק. אקדמון, ירושלים, 1971, עמ' 163-166.
הוקינס. "החשיבות של קניה אימפולסיבית בימינו". בתוך" דר' דב יזרעאלי ומיכאל פרי, עיונים בניהול השיווק. אקדמון, ירושלים, 1971 עמ' 158.
הרטלי פ. רוברט. להצליח בגדול להכשל בגדול. לשכת המסחר, ת"א, 1986.
בר יוסף ר. "השיקולים המדריכים את הצרכן בהחלטותיו". עיונים בניהול השיווק. אקדמון, ירושלים 1971, עמ' 168.
עמיר עירון. "מותג בשוק הגלידה חי פחות זמן ממשך הפיתוח שלו". אותות 149, 1995, עמ' 50-51.
משה שטולץ. "פרסום מוצר חדש - מהי נקודת הרוויה?" אותות 183, 1995, עמ' 20-21.
רון כחלילי. "מי מוסיף כפית סוכר לגלידה?". עיתון "חדשות", יולי 1991.
שושנה חן. "המלחמה הקרה". עיתון "ידיעות", 11 לאוק' 1991.
מיקי מלץ. "היוגורט הקפוא, עיתון "העיר", 11 לאוק' 1991.
"נפילתן ועלייתן של הגלידריות". עיתון "הארץ", 15 לספט' 1991.
הולצמן מיכל. "אקסימו לימון". עיתון "מעריב", 18 לאוג' 1992.
ברנר אלי. "השוק החם של המעדן הקפוא". עיתון "דבר", 2 לספט' 1993.
ענבר אביטל. "הנסיכה של מונקו מנהריה". עיתון "דבר", 29 למאי 1992.

תגים:

נפילת · חברה · מחזור · חיי · מוצר · טרנד · פרוזן · יוגורט · גלידה · מוצר · חדש · התנהגות · צרכנים · Fad · אופנה · חולפת · טרנדים · אופנות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עליתו ונפילתו של מוצר", סמינריון אודות "עליתו ונפילתו של מוצר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.