היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69357
סקירת הנושא ובחינת אמפירית של השאלה עד כמה מושפעת שביעות הרצון של עובד אשר אכפת לו מאיכות הסביבה בחיי היום יום מהאכפתיות לאיכות הסביבה במקום עבודתו.
14,927 מילים (כ-46 עמ'), 15 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69068
סקירת תפיסתו החינוכית של שיפרוני.
9,947 מילים (כ-30.5 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70237
העבודה בוחנת את השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה העולמי במדינות ה- OECD, בדגש על מדינת ישראל, הכוללים את משבר הפנסיה העולמי, הנובע מעלייה בתוחלת החיים, ירידה בילודה ובקצב הצמיחה.
15,707 מילים (כ-48.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70392
ניתוח הסרט "חיים של אחרים" והספר "התפסן בשדה השיפון", על-פי מושגי מפתח במשנתו החינוכית של רוסו ותיאורית האקזיסטנציאליזם של סרטר.
2,997 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 69358
יחסה של התקשורת לפרשת חיים רמון תוך הסתמכות על תופעת הטרדה מינית ותיאוריות על השפעת התקשורת.
3,221 מילים (כ-10 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70193
האם יש קשר בין חיי חברה, צורך בחברה ומגדר לאושר (שיטות מחקר).
3,583 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61000
בין אילוצים סוציו-פוליטיים להיבטים מוסריים של איכות החיים.
2,469 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67573
ניתוח על פי קריטריונים מוסריים.
13,529 מילים (כ-41.5 עמ'), 30 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 68159
דיון בזכותם של סבים להביא נכד לעולם מזרע בנם שנפטר ובהיבטים שונים של מימוש זכות זו.
8,344 מילים (כ-25.5 עמ'), 75 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100