היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 38
עבודה מס' 61256
מחקר התנהגות צרכנים בקניית שעון "סווטש".
4,210 מילים (כ-13 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66575
הקשר בין אמון הצרכנים באינטרנט לצורכי מסחר ושימוש באינטרנט לצורכי מסחר.
8,771 מילים (כ-27 עמ'), 66 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 50482
סקירת התיאוריות השונות לגבי התנהגות האדם כצרכן של מוצרם-הגורמים לקניה, השיקולים השונים וחשיבותם לגבי נושא השיווק.
4,352 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65170
כיצד משפיעים על הצרכן הוריו, ילדיו, ושאר בני משפחתו האחרים על החלטות הרכישה.
6,350 מילים (כ-19.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50264
מטרת מחקר זה היא לאתר מאפיינים של צרכני המזון המהיר והמניעים אותם, במטרה להציע טקטיקות להגדלת רווחים.
6,305 מילים (כ-19.5 עמ'), 27 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64256
בחינת יעילותו של האינטרנט כאמצעי פרסום, אלו קטגורית מוצרים מתאימים יותר לפרסום באינטרנט ומיהם פלחי השוק הכדאיים.
7,027 מילים (כ-21.5 עמ'), 10 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 50490
עבודה סוקרת בהרחבה את התיאוריות והמודלים השונים בנושא זה במסגרת השלבים שהגדירו וושברן וולאך.
7,576 מילים (כ-23.5 עמ'), 67 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69322
השפעת סוג אופי הפניה הפרסומית (אמוציונלי או רציונלי) על עמדה כלפי הפרסומת בתחום השירות הפיננסי (בנקאות)
15,599 מילים (כ-48 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63993
הצעת מחקר זו בוחנת את תדמיתה של חברה, חברת שירותי כ"א במקרה זה, וכיצד היא משפיעה על החלטת הלקוחות, להשתמש בשירותי החברה.
1,109 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 38