היישום אינו מחובר לאינטרנט

חברת סנפרוסט - השוואה בין המסורת התאורטית, מכירותיה של החברה והתנהגות צרכנים

עבודה מס' 064114

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המחקר בודק מהם הגורמים שמשפיעים על ירידה בהיקף המכירות של הפירמה (כמו תדמית נמוכה של הפירמה בעיני הלקוח, איכות המוצרים).

10,738 מילים ,31 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

במהלך שנת 2002 ניסתה החברה להחדיר מוצרים חדשים לענף מוצרי המזון הקפוא. אולם, היא נתקלה בקשיים מצד המתחרים בענף ובביקוש נמוך מצד קהל הצרכנים. עלות ההשקעה בפיתוחם של המוצרים החדשים ובהכנסתם לשוק המוצרים הקפואים היתה גבוהה מאד דבר שהשפיע על ירידה של כ - 15% מהיקף המכירות השנתי ביחס לשנה הקודמת.
המחקר שבוצע הוא מחקר כמותי. המחקר בוצע באמצעות סקר המבוסס על חלוקת שאלונים לנבדקים. השאלון שנכתב לטובת הנושא היה שאלון מובנה המכיל שאלות סגורות, שאלות השלכה ושאלות ישירות.

תוכן עניינים
פרק 1 - מבוא            
1.1 תאור הנושא      
1.2 הבעיה העסקית  
1.3 מטרותיו היישומיות והתיאורטיות של המחקר    
1.4 רציונאל המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 הגדרת משתני המחקר
2.2 מודל המחקר
2.3 שאלות המחקר
2.4 השערות המחקר
פרק 3 - שיטת המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3 המדגם
3.4 שיטת המדגם
3.5 משתני המחקר:
3.6 כלי המחקר
3.7 ההליך
3.8 ניתוח נתוני המחקר
פרק 4 - הממצאים
פרק 5 - דיון וניתוח
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
סיכום
מסקנות המחקר
המלצות המחקר
מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

קטע מהעבודה:

חברת "סנפרוסט" שייכת לענף המזון הקפוא בישראל. החברה נוסדה בשנת 1970, על - ידי קבוצת משקיעים אמריקאית. בשנת 1973 היא נרכשה על - ידי "כלל תעשיות". מתחרותיה העיקריות של החברה, בענף המזון הקפוא הן: חברות "זוגלובק", "טיבון-ויל", "טבעול".
ממצאי המחקר מחזקים את העובדה שתדמית המותג הנתפסת בעיני הלקוח, היא זו שמשפיעה על נאמנותו לחברה ומוצריה. הנאמנות באה לידי ביטוי ברכישות חוזרות ובהעדפות המוצרים של אותה חברה על פני חברות מתחרות.

מקורות:

3
4
5
5. באיזו מידה הנך שבע רצון
מעיצובה של האריזה, ביחס
למוצרים השונים?
1
2
3
4
5
6. באיזו מידה הנך שבע רצון מאיכות
הטעמים של מגוון המוצרים?
1
2
3
4
5
7. באיזו מידה הנך שבע רצון ממגוון
המוצרים של חברת "סנפורסט"
ביחס לחברות מתחרות?
1
2
3
4
5
8. דרג את מידת שביעות רצונך
הכללית ביחס לתדמיתה של
חברת "סנפרוסט" כפי שהיא
משתקפת בעינייך?
1
2
3
4
5
9. דרג את מידת שביעות רצונך
הכללית ביחס לתדמיתה של
חברת "סנפרוסט" כפי שהיא
משתקפת בעינייך, ביחס חברות
אחרות?
חלק ב'
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מעטה
במידה מעטה מאוד
5
4
3
2
1
1. באיזו מידה הנך נוהג
לרכוש מוצרים של חברת
"סנפרוסט"?
5
4
3
2
1
2. באיזו מידה הנך מעדיף
לרכוש מוצרים של חברות
מתחרות, על פני חברת
"סנפרוסט"?
5
4
3
2
1
3. באיזו מידה הנך נוהג לרכוש
את מוצריה של חברת
"סנפרוסט", על פני חברות
מתחרות?
5
4
3
2
1
4. באיזו מידה תמליץ למכריך
או לבני משפחתך לרכוש
מוצרים של חברת
"סנפרוסט"?
5
4
3
2
1
5. באיזו מידה הנך מאוכזב
מהיצע המוצרים של חברת
"סנפרוסט" ביחס לחברות
המתחרות?
5
4
3
2
1
6. באיזו מידה תדמיתה של
חברת "סנפרוסט" משפיעה
עליך ברכישת מוצריה?
5
4
3
2
1
7. באיזו מידה לא תמליץ
בפני חבריך ומכריך לרכוש
את מוצריה של חברת
"סנפרוסט"?
5
4
3
2
1
8. באיזו מידה תדמיתה של
חברת "סנפרוסט"
בהשוואה לחברות אחרות
משפיעה עליך ברכישת
מוצריה?
9. בהנחה של חברת
"סנפרוסט" יש מוצר חדשני
בענף המזון הקפוא, באיזו
מידה תסכים לנסותו?
חלק ג'
שאלון דמוגרפי
1. נא ציין את מינך:
זכר
נקבה
2. נא ציין לאיזו קבוצת גיל הינך משתייך:
24 - 18.
31 - 25.
38 - 32.
45 - 39.
מעל 45.
3. נא ציין מהו מצבך המשפחתי:
רווק.
נשוי.
גרוש.
אלמן.
4. ההכנסה הממוצעת במשק לנפש הינה 4600 ?, האם הינך:
הרבה מעל הממוצע.
מעט מעל הממוצע.
בממוצע.
מתחת לממוצע.
בתודה על שיתוף הפעולה
עורך המחקר
43
נאמנות
הלקוחות
מיצוב
היקף המכירות

תגים:

תדמית · ירידה · בהיקף · מכירות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חברת סנפרוסט - השוואה בין המסורת התאורטית, מכירותיה של החברה והתנהגות צרכנים", סמינריון אודות "חברת סנפרוסט - השוואה בין המסורת התאורטית, מכירותיה של החברה והתנהגות צרכנים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.