היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 50535
עבודה זו בודקת האם ניתוח 4 סוגי הקשרים בין היחיד לחברה לפי דורקהיים עשויים להסביר את הירידה מהארץ.
2,699 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 66961
עבודה הבוחנת גורמים אפשריים לירידה בתפקוד העובדים - מחקר כמותי בשילוב מחקר איכותי.
31,449 מילים (כ-97 עמ'), 250 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69830
השוואת הגרסאות בין הירידות של האחים (של יוסף) למצרים.
8,324 מילים (כ-25.5 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61877
עבודת מחקר הבוחנת האם קיים קשר בין שחיקת המורים לבין הירידה באיכות השרות הניתן לתלמידים.
15,393 מילים (כ-47.5 עמ'), 38 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 66907
בחינת היעילות של המידע הפיננסי בתהליך קבלת ההחלטות של המשקיעים.
3,636 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 20406
הצגת האידיאולוגיה החרדית מול הציונות הדתית, השוני בדפוסי ההצבעה, הסיבות לשינוי וצפיה לעתיד.
4,080 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10332
בדיקת סיבות פוליטיות וסוציולוגיות וניסיון להעריך את העתיד.
5,345 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69507
סקירת המדיניות הנטאלית האיראנית במחצית השנייה של המאה העשרים אל תוך העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, עם דגש מיוחד על תכנית תכנון המשפחה תחת שלטון המהפכה, שהחלה את פעולתה בשנת 1989.
9,668 מילים (כ-29.5 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62369
14,912 מילים (כ-46 עמ'), 30 מקורות, 725.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39