היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 34
עבודה מס' 65305
תדמית העיר ת"א, כפי שהיא משתקפת בעיני תיירים מחו"ל המבקרים בה, תוך השוואה בין התדמית האורגנית לתדמית הנרכשת.
8,825 מילים (כ-27 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66158
בדיקת הקשר בין כתבות וידיעות, המתפרסמות בערוצי התקשורת השונים בנוגע לארגון, ותדמית הארגון בעיני עובדיו, תוך התמקדות בבנקים בישראל.
10,992 מילים (כ-34 עמ'), 51 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62318
האם קיים קשר בין תדמית הארגון לבין המוטיבציה של העובדים.
9,400 מילים (כ-29 עמ'), 24 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61663
עבודה המנתחת שירים עבריים המסווגים לשלושה חלקים לפי אופן ההתייחסות לאיוב - כדמות או כתדמית שאולה.
22,378 מילים (כ-69 עמ'), 27 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65893
הקשר בין תדמית נתפסת של שלוחת אונ' דרבי על שביעות הרצון והנכונות להמשיך בלימודים לתואר שני
5,371 מילים (כ-16.5 עמ'), 25 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 40253
הפרסומות עצמן, הסטריאוטיפ, הגודל היחסי ואופן ההצגה, המגע הנשי,הדירוג התפקודי, הנחיתות ותדמית האישה בעתון פמיניסטי.
5,923 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64066
בדיקת הקשר בין איכות השירות לתדמית החברה, ותיאור גורמים מרכזיים באיכות השירות של עובדי החברה בהנחה שאלו משפיעים על ירידה בהיקף הלקוחות של "ארקיע".
9,588 מילים (כ-29.5 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66229
האם יש קשר בין תדמית הבנק בעיני העובדים לבין שביעות רצון העובדים, המוטיבציה שלהם וכוונות עזיבה.
9,058 מילים (כ-28 עמ'), 29 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64100
בחינתם של מיצוב ותדמית של החברה במטרה להעלות שוב את מספר הלקוחות.
8,982 מילים (כ-27.5 עמ'), 31 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 34