היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20708
סקירת ההשפעה שיש לכתבות המנתחות דווחות, בחינה סטטיסטית ואמפירית, הצגת מאמרים מדעיים על ציפיות.
7,140 מילים (כ-22 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68028
ניתוח הדוחות הכספיים הכוללים ארבעה מאזנים ושלושה דוחות רווח והפסד.
12,989 מילים (כ-40 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66884
ניתוח שתי חוות הדעת של רואי החשבון בעזרת הדוחות הכספיים של חברת ורדינון טקסטיל בע"מ לשנים 2004-2007 ובדיקת רמת הנזילות של החברה לפי היחס שוטף, המהיר ולפי דו"ח תזרים מזומנים.
7,317 מילים (כ-22.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60861
סקירת וניתוח מצב החברות, בדיקת התפתחותן והשווקים בהם הן מתחרות והצגת דו"חות פיננסיים.
3,829 מילים (כ-12 עמ'), 2 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 64462
ניתוח הדוחות הכספיים של חברת "פוקס" בהשוואה לחברות מתחרות בענף.
2,396 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64491
סקירת מבנה שוק הנפט בסין, וסקירת הדוחות הכספיים של PetroChina - חברת האנרגיה הגדולה בסין.
2,074 מילים (כ-6.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67761
ניתוח דוחות כספיים של מלון "וואל האלה" למשך שלוש שנות פעילות.
10,630 מילים (כ-32.5 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65382
דו"ח הכולל תיאוריות מעולם התכנון בתיירות ובנוסף סיכום של ועדה שמונתה ע"י המדינה לצורך בדיקת תהליך תכנון מיזם תיירותי בעכו העתיקה. כולל הצגת אינטרסים של בעלי העניין השונים והקונפליקטים.
4,188 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 66688
ניתוח פיננסי תמציתי המוצג כדוח למשקיעים.
2,066 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100