היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות כספיים ורדינון טקסטיל בע"מ

עבודה מס' 066884

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח שתי חוות הדעת של רואי החשבון בעזרת הדוחות הכספיים של חברת ורדינון טקסטיל בע"מ לשנים 2004-2007 ובדיקת רמת הנזילות של החברה לפי היחס שוטף, המהיר ולפי דו"ח תזרים מזומנים.

7,317 מילים ,4 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

חברת ורדינון נוסדה בשנת 2000 ועוסקת בעיצוב, יבוא ומכירה של מוצרי טקסטיל לבית. החברה פועלת בשני מגזרים: המגזר הקמעונאי והמגזר הסיטונאי. ורדינון אינה מייצרת את מוצריה בעצמה אלא עובדת עם כ-50 ספקים וקבלני משנה ונוהגת להוציא כל שנה שתי קולקציות. שיווק המוצרים נעשה באמצעות 35 חנויות. במהלך ארבעת השנים מכירות החברה עלו וכן עלויות הייצור, מכירה ושיווק מה שהוביל לירידה ברווח הנקי. אולם ירידה זו נבעה בעיקר בשל יעד אסטרטגי של הרחבת רשת חנויות החברה ואפיקי מכירה שונים.
ורדינון הינה חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א ועל כן חייבת במתן דיווח רבעוני של דוחותיה הכספיים. מביקורת רואי החשבון של החברה עולה כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם לתקני החשבונאות המקובלים בישראל.
מצב הנזילות של החברה לטווח הקצר והמיידי מעידים על רמת נזילות גבוהה יחסית הנובעת מימי אחזקת מלאי גבוהים. אולם החברה פועלת במטרה להוריד את כמות המלאי עקב ירידת הערך של הפחת. כמו כן לחברה יתרת מזומנים חיובית מפעילות שוטפת, החברה משקיעה כל שנה ברכוש קבוע ובהרחבת רשת החנויות. היא מממנת את פעילותה מהלוואות לז"ק וארוך מהתאגידים הבנקאיים, פורעת את התחייבויותיה ואף מחלקת דיבידנדים בגין רווחיה.
החברה מתמודדת עם 3 סוגי סיכונים: סיכון עסקי, סיכון תפעולי וסיכון פיננסי.
החברה מושפעת מהמצב הכלכלי במשק ומהמצב הביטחוני בישראל, מתנודתיות בשערי החליפין ובעלויות חומרי הגלם בהם משתמשת. כמו כן התגברות התחרות בענף פוגעת בתוצאותיה העסקיות. בחירת החברה לעבוד עם ספק אחד מהותי עלולה להוביל לסיכון תפעולי. מינופה הפיננסי של החברה נמוך מאוד למרות מגמת עליית המנוף, החברה לא מגייסת הון זר גבוה ועל כן סיכוייה להרוויח נמוכים יותר. החברה מאוד שמרנית ולא נוהגת לקחת סיכונים. לורדינון יחס כיסוי טוב ויכולת לכסות את כל הוצאות המימון ואף להישאר עם יתרה להחזרי קרן ההלוואות, השקעות אחרות וחלוקת דיבידנדים. רמת הרווחיות של החברה נבחנה ע"י שיעור הרווח הגולמי,התפעולי והנקי, אבידה ותשואה על ההון. שיעורי הרווחיות ירדו עם השנים בעיקר בגלל הוצאות להרחבת חנויות הרשת וכן מעליית הוצ' הייצור. בהשוואה למקובל בענף ולחברה המתחרה נוצרו פערים בין שיעורי הרווחיות כאשר ורדינון נמצאת במגמת ירידה להבדיל מחברת גולף א.ק. שנמצאת במגמת עלייה.
לאורך השנים היה קיטון באבידה ובתשואה על ההון שנבע מירידה ברווח התפעולי והנקי המושפע מהגידול בהוצאות המכירה והשיווק בשל פתיחת החנויות.
לפי ההון החוזר התפעולי, החברה צריכה חח"ד על מנת למממן את הסחורה. במהלך השנים החברה הורידה את ימי האשראי ללקוחות ואת ימי אחזקת המלאי ואילו מנגד העלתה את ימי האשראי לספקים במטרה להפחית את ימי החח"ד.
לאור ניתוח הדוחות הכספיים ניתן לראות כי מצבה הכספי של ורדינון הינו טוב ועל כן מומלץ לאשר מתן אשראי לחברה.

תוכן עניינים:
פרק ראשון - תקציר מנהלים
פרק שני- מערכת הדוחות הכספיים
פרק שלישי- ניתוח חוות דעת רואה חשבון
ניתוח חוות דעת רואה חשבון לשנים 2004-2005
ניתוח חוות דעת רואה חשבון לשנים 2006-2007
פרק רביעי - ניתוח רמת הנזילות
יחס שוטף, יחס מהיר והקשר בניהם
ניהול המלאי - ימי אחזקת מלאי
השוואה לחברת גולף א.ק. - חברה מתחרה
ניתוח דו"ח תזרימי מזומנים לשנים 2004-2007
פרק חמישי - ניתוח רמת הסיכון
סיכון עסקי
סיכון תפעולי
סיכון פיננסי - מינוף פיננסי ויחס כיסוי
פרק שישי - ניתוח רווחיות
שיער רווח גולמי
שיעור רווח תפעולי
שיעור רווח נקי
EBITDA
תשואה על ההון
פרק שביעי - הון חוזר תפעולי ומסגרת חח"ד
פרק שמיני - סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

לאחר בדיקה מקיפה של הדוחות הכספיים של חברת ורידנון טקסטיל בע"מ לשנים 2004-2007 ניתן לראות כי מערכת הדוחות הכספיים הינה מלאה וכוללת את ששת הדוחות:
חוות הדעת של רואי החשבון, אחת לשנים 2004-2005 כאשר הדוחות בוקרו ע"י משרד גולדברג פרושן ושות' והשנייה לשנים 2006-2007 כאשר הדוחות בוקרו ע"י קסלמן וקסלמן רואי חשבון.(הסיבה לשוני בין המשרדים יינתן בהמשך). כמו כן מצורפים שני מאזנים המראים לנו את הנכסים וההתחייבויות של החברה ל31.12.04-05 וגם את הנכסים וההתחייבויות ל - 31.12.06-07, הכוללים את ההון העצמי של החברה.

תגים:

מאזן · הון חוזר תפעולי · תשואה להון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות כספיים ורדינון טקסטיל בע"מ", סמינריון אודות "ניתוח דוחות כספיים ורדינון טקסטיל בע"מ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.