היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62392
היבטים תיאורטים ואמפיריים.
4,610 מילים (כ-14 עמ'), 9 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 65209
בדיקת תשואות יומיות של 100 מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
6,615 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63905
בחינת הקורלציה בין הודעה על חלוקת דיבידנד של חברה ציבורית לבין התשואה העודפת (התשואה העודפת מעל מדד ת"א 100) על מניותיה בימים שלאחר ההודעה.
2,994 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70181
בדיקת התשואות של מדד ת"א 75 ומניית טבע בחגים שונים בישראל במהלך השנים 2002-2012.
5,484 מילים (כ-17 עמ'), 21 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 67763
בחינת התשואה העודפת של החברות המעורבות בזמנים נורמליים ובזמני משבר, בעקבות ההכרזה על המיזוג.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65789
בחינת חשיבותו של דו"ח תזרימי המזומנים ובאיזו מידה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מסביר את תשואות המניות בבורסה.
13,892 מילים (כ-42.5 עמ'), 24 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 70177
ניתוח באמצעות Event Study.
9,676 מילים (כ-30 עמ'), 26 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 20708
סקירת ההשפעה שיש לכתבות המנתחות דווחות, בחינה סטטיסטית ואמפירית, הצגת מאמרים מדעיים על ציפיות.
7,140 מילים (כ-22 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65449
סקירת ספרות ובדיקת מניות הנסחרות בבורסה בתל-אביב.
8,517 מילים (כ-26 עמ'), 41 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100