היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין דירוג הסיכון של אג"ח של חברות קונצרניות לתשואתן

עבודה מס' 061457

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים תיאורטים ואמפירים

5,032 מילים ,24 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
א. מבוא
ב. היבטים תיאורטיים
1.סקירת ספרות רלוונטית
2.כללי
2.1 סיכון השקעה באגרות חוב
3.היבטים מוסדיים
3.1 חברת "מעלות" ומטרתה
3.2 תהליך הדירוג והמעקב
3.3 שיטת הדירוג
3.4 סולם הדירוג
3.5 עמדת הרשויות, תקנות והוראות
4. השערת המחקר
5. המודל
5.1 אמידת פרמיית הסיכון
5.2 הנחות המודל
ג.היבטים אמפיריים
1.בחירת המדגם
2.מתודולוגיה
3.ניתוח התוצאות
4.מסקנות

ד. סיכום
ה. ביבליוגרפיה

העובדה כי שיעור הריבית על הלוואה תלויה בסיכון שגלום בלווה ידועה ומוסכמת
כבר שנים רבות ע"י כלכלנים, הרי זה הגיוני וברור מאליו שסיכון גבוה מצדיק
תשואה גבוהה ולהיפך, ולכן המבחן המרכזי להתייחסות שוק ההון לדירוג כמדד
סיכון, הוא לגבי הקשר בין הדירוג לתשואה.
דירוג הסיכון של אג"ח של חברות קונצרניות מקובל מזה עשרות שנים בארה"ב
ובשנים האחרונות הוא נפוץ במהירות באירופה, בישראל ובארצות רבות בעולם
ונעשה ע"י חברות הדירוג ובראשן:Fitch ,Standard&Poors ,Moodys וחברת "מעלות"
בשוק הישראלי. חברות הדירוג משרתות את המשקיעים לסוגיהם (צרכני הדירוג),
החל ממשקי הבית וכלה במשקיעים המוסדיים הגדולים.
הדירוג מתייחס לשאלה : מה ההסתברות לביצוע תשלומי הקרן והריבית במועדם
ללא כל התייחסות למחיר האג"ח,לריבית המשולמת עליו או לסחירותו, כלומר,
כשמו כן הוא, הדירוג מהווה מדד לסיכון, סיכון חדלות פירעון.
מכאן נובע כי הדירוג משרת לפחות שתי מטרות בשוק האג"ח:
1. משקף את הסיכון לחדלות פירעון.
2. משמש את המחוקקים ואת הרשויות בקביעת תקנות השקעה לגופים מוסדיים.
כאשר בוחנים את מידת ההשפעה של הדירוג על תשואתן של האג"ח הקונצרניות מן
הראוי לבדוק מהו כושר הניבוי של הדירוג, שכן כושר ניבוי טוב הוא תנאי הכרחי, אף
כי לא מספיק, להשפעה על שוק האג"ח הקונצרניות. ממצאים של מחקרים שנעשו
בנידון, מצביעים על תוצאות טובות ביותר, דהיינו, ככל שהדירוג גבוה יותר, הסיכון
של חדלות פירעון נמוך באופן משמעותי ומובהק. אך כושר ניבוי טוב אינו מספיק ויש
לבחון מה התייחסות הגורמים השונים בשוק האג"ח לדירוג ותגובת השוק עצמו.

עבודה זו מנסה לענות על השאלה : האם יש קשר בין דירוג הסיכון של אג"ח
קונצרניות לתשואתן ?
העבודה סוקרת את התייחסות הרשויות השונות והמשקיעים לסוגיהם לדירוגי
האג"ח ובוחנת את ההשפעה של הדירוג על שוק האג"ח ע"י אמידת פרמיית הסיכון
הגלומה בתשואת האג"ח הקונצרניות, שנדגמו לצורך המחקר בהתייחס לשנים -1999
1997 ואשר דורגו ע"י חברת מעלות.

מקורות:

אורגלר יאיר , 1992 , "דירוג איגרות חוב" , רבעון לבנקאות ל"א (121), עמ' 38-45 .
בן יהושוע מירי , 1993,"השימוש הרצוי בדירוג אג"ח על ידי משקיעים מוסדיים", רבעון לבנקאות ל"א (124), עמ' 84-90.
גולן אלה, סירקיס יורם, 1999 , "מידרוג אגרות חוב בישראל-אמידת פרמיית הסיכון" , רבעון לבנקאות 36 (142) , עמ' 89-97 .
"דירוג אגרות חוב - ככלי עזר למנפיק ולמשקיע", 1993, ביטוח בישראל: ירחון מקצועי אינפורמטיבי, 199/200, עמ' 34-36.
Ang S.James and Patel A.Kiritkumar, 1975, "Bond Rating Methods : Comparison and Validation", Journal of Finance, 30, 631-640.
Bierman Harold, Jr. and Hass R.Jerome, 1975, "An Analytic Model of Bond Risk Differentials", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 757-773.
Billingsley S.Randall, Lamy E.Robert, Marr M.Wayne and Thompson G.Radney,1985, "Split Ratings and Bond Reoffering Yields", Financial Management Association, 14, 59-65.
Brister M.Bill, Kennedy E.Robert and Liu Pu, 1994, "The Regulation Effect of Credit Ratings on Bond Interest Yield : The Case of Junk Bonds", Jornal of Business, Finance Accounting ,21, 511-531.
Duffee R.Gregory, 1998, "The Relation Between Treasury Yields and Corporate Bond Yield Spreads", Journal of Finance ,53, 2225-2241.
Ederington H.Louis, Roberts E.brian and Yawitz B.Jess, 1987 ,"The Informational Content of Bond Ratings", Journal of Financial Research" ,10, 211-226.
Evans A.Dorla, Liu PU and Perry G.Larry, 1988, "Modified Bond Ratings : Further Evidence on The Effect of Split Ratings on Corporate Bond Yield", Journal of Business, Finance Accounting, 15, 231-241.
Fair C.Ray and Malkiel G.Burton, 1971, "The Determination of Yield Differentials Between Debt Instruments of The Same Maturity", Journal of Money, Credit, and Banking, 3, 733-749.
Ferri G.Michael, 1978, "An Empirical Examination of the Determinants of Bond Yield Spreads", Financial Management Association, 40-46.
Fisher Lawrence, 1959, "Determinants of Risk Premiums on Corporate Bonds", Journal of Political Economy, 67, 217-237.
Hand R.M.John, Holthausen W.Robert and Leftwich W.Richard, 1992, "The effect of Bond Rating Agency Announcments on Bond and Stock Prices", Journal of Finance, 47,733-752.
Ingram, Robert, Leroy Brooks, and Ronald Copeland, 1983, "The Information Content of Bond Rating Changes: A Note" , Journal of Finance 38, 997-1003.
Jewell Jeff and Livingston Miles, 1998, "Split Ratings, Bond Yields, and Underwriter Spreads", Journal of Financial Research, 21, 185-204.
Joehnk D.Michael and Reilly K.Frank, 1976, "The Association Between Market- Determined Risk Measures For Bonds and Bond Ratings", Journal of Finance, 31, 1387-1403.
Katz Steven, 1974, "The Price Adjustment Process of Bond to Rating Reclassification : a Test of Bond Market Efficiency", Journal of Finance ,29, 551-559.
Klinger Doron and Sarig Oded, 2000, "The Information Value of Bond Ratings", Journal of Finance,55, 2879-2902.
Liu Pu, and Thakor V.Anjan, 1984, "Interest Yields, Credit Ratings, and Economic Characteristics of State Bonds: An Empirical Analysis", Journal of Money, Credit and Banking, 16, 344-351.
Mingo A.Kent and Pinches E.George, 1975, "The Role of Subordination and Industrial Bond Ratings", Journal of Finance, 30, 201-206.
Pouge F.Thomas and Soldofsky M.Robert, 1969 ,"What's in a Bond Rating?", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 4, 201-228.
West R.Richard, 1973, "Bond Ratings, Bond Yields and Financial Regulation: Some Findings", Journal of Law and Economics, 16, 159-168.

תגים:

dnob · hctif · sydoom · אגח · אגרת · אשראי · ההון · חברות · חוב · מעלות · סיכון · קונצרני · ריבית · שוק · תשואה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין דירוג הסיכון של אג"ח של חברות קונצרניות לתשואתן", סמינריון אודות "הקשר בין דירוג הסיכון של אג"ח של חברות קונצרניות לתשואתן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.